18 tiếng anh đọc là gì

Trong giờ anh thì số kiểm đếm là phần tuy nhiên những bạn phải ghi nhớ tương đương nên học tập gần như là trước tiên. Tất nhiên, nhiều lúc các bạn lại quên tổn thất cơ hội ghi chép, cơ hội phát âm của những số kiểm đếm nhập giờ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta ghi nhớ lại vài ba kỹ năng và kiến thức về số kiểm đếm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 18 giờ anh là gì và cơ hội phát âm số 18 nhập giờ anh ra sao.

Số 18 giờ anh là gì
Số 18 giờ anh là gì

Số 18 giờ anh là eighteen, phiên âm phát âm là /ˌeɪˈtiːn/

Bạn đang xem: 18 tiếng anh đọc là gì

Eighteen /ˌeɪˈtiːn/

https://vssr.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/Eighteen.mp3

Xem thêm: remember là gì

Số kiểm đếm nhập giờ anh khá dễ nhìn đọc nên các bạn chỉ việc coi cơ hội phân phát âm chuẩn chỉnh của kể từ eighteen phía trên rồi phát âm bám theo là được. Nếu mình muốn phát âm kể từ eighteen chuẩn chỉnh hơn thì rất có thể coi phiên âm của số 18 kết phù hợp với cơ hội phát âm chuẩn chỉnh nhằm phát âm. Cách phát âm phiên âm bạn cũng có thể xem thêm nội dung bài viết Cách phát âm phiên âm giờ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Xem thêm: lover nghĩa là gì

Lưu ý: Có một chú ý nhỏ nhập cơ hội dùng số 18, đó là số kiểm đếm nên ko người sử dụng Lúc nói đến loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng để làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 18 sẽ sở hữu cơ hội ghi chép và cơ hội phát âm không giống. Các các bạn xem thêm tăng nội dung bài viết cơ hội phát âm số trật tự nhập giờ anh nhằm nắm rõ rộng lớn.

Số 18 giờ anh là gì
Số 18 giờ anh là gì

Xem tăng những số không giống nhập giờ anh

Sau Lúc vẫn biết số 18 giờ anh là gì, bạn cũng có thể xem thêm một vài ba số kiểm đếm không giống nhập giờ anh nhé. sành đâu cũng có thể có số các bạn đang được ham muốn lần thì sao.

 • Fifty-four /ˈfɪf.ti fɔːr/: số 54
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Zero /ˈzɪə.rəʊ/: số 0
 • Thirteen /θɜːˈtiːn/: số 13
 • Forty-two /ˈfɔː.ti tuː/: số 42
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Fifty-one /ˈfɪf.ti wʌn/: số 51
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Sixty-three /ˈsɪk.sti θriː/: số 63
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Sixty /ˈsɪk.sti/: số 60
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Seventy-two /ˈsev.ən.ti tuː/: số 72
 • Thirty-nine /ˈθɜː.ti naɪn/: số 39
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • Eighty-nine /ˈeɪ.ti naɪn/: số 89
 • Fifteen /ˌfɪfˈtiːn/: số 15
 • Twenty /ˈtwen.ti/: số 20
 • Eighty-five /ˈeɪ.ti faɪv/: số 85
 • Fifty-nine /ˈfɪf.ti naɪn/: số 59
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Sixty-eight /ˈsɪk.sti eɪt/: số 68
 • Twelve /twelv/: số 12
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Four /fɔːr/: số 4
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Seven /ˈsev.ən/: số 7

Như vậy, nếu như bạn vướng mắc số 18 giờ anh là gì thì câu vấn đáp vô cùng đơn giản và giản dị, số 18 nhập giờ anh ghi chép là eighteen, phiên âm phát âm là /ˌeɪˈtiːn/. Cách phát âm của số này khá đơn giản và giản dị song về kiểu cách dùng thì các bạn cũng nên chú ý một chút ít. Khi nói đến loại hạng hoặc trật tự sẽ sở hữu cơ hội ghi chép và phát âm không giống, ko người sử dụng là eighteen hoặc number eighteen.