aggregates là gì

/'ægrigit/

Thông dụng

Tính từ

Tập phù hợp lại, phối hợp lại
Gộp cộng đồng, toàn thể
(pháp lý) bao gồm nhiều cá thể phù hợp lại, bao gồm nhiều đơn vị chức năng phù hợp lại

Danh từ

Khối tụ họp, khối kết tập
Toàn cỗ, toàn thể, tổng số
in the aggregate
tính gộp, tính cộng đồng, tính tổng số
(vật lý) kết tập
polycrystalline aggregate
kết luyện nhiều tinh ranh thể
(bóng đá) cộng đồng cuộc
On aggregate
* First leg: Team A 4–1 Team B - Lượt cút A thắng B 4 -1
* Second leg: Team A 1–2 Team B - Lượt về A bại B 1-2
then the aggregate score will be Team A 5–3 Team B, meaning team A wins the tie. Tỉ số chung kết (cho nhị lượt trận) là 5-3 nghiêng theo A, tức là A thắng cộng đồng cuộc

Ngoại động từ

Tập phù hợp lại, phối hợp lại
Tổng số lên đến
these armies aggregate 500,000 men
những đạo quân ấy tổng số lên tới mức 500, 000 người

hình thái từ

  • V-ed: Aggregated
  • V-ing: Aggregating

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự tổng hợp, tổ máy, khối hệ thống trang bị, phù hợp thành

Cơ khí & công trình

cốt liệu bê tông
cement concrete aggregate
cốt liệu bê tông xi măng

Hóa học tập & vật liệu

hỗn phù hợp thô tạo ra bê tông

Giải quí EN: The various small particles such as sand or gravel that size the basic constituents of concrete, along with water and cement.

Bạn đang xem: aggregates là gì

Giải quí VN: Tập phù hợp của rất nhiều phân tử nhỏ như cát, sỏi tạo ra sự bộ phận chủ yếu của bê tông, thông thường đi kèm theo với nước và xi-măng.

Xem thêm: sweatshop là gì

Toán & tin tưởng

gộp chung

Xây dựng

cốt liệu cát
cốt liệu sỏi
aggregate, crusher-run
cốt liệu (sỏi đá)
single size gravel aggregate
cốt liệu sợi một cỡ hạt
kết trộn
aggregate expenditure
chỉ tiêu xài kết trộn
aggregate supply
cung cấp cho kết trộn
tụ

Kỹ thuật cộng đồng

bộ
cấp phối
aggregate gradation
cấp phối cốt liệu
aggregate road
đường cấp cho phối
grade aggregate
cấp phối đá
stabilized aggregate base course
lớp móng cấp cho phối chặt
stabilized aggregate base course
lớp móng cấp cho phối đá dăm
chất kết tụ
hợp nhất
hợp thể
kết tụ
kết tập
khối kết tập
ngưng đọng
gộp
hệ (thống) thiết bị
hệ thống thiết bị
máy liên hợp
tổ hợp
toàn thể
aggregate resource
nguồn toàn thể
tổng số
aggregate line speed
tốc chừng dòng sản phẩm tổng số
vật liệu nghèo

Kinh tế

có đặc điểm tổng hợp
tính gộp (số tiền)
tổ hợp
tổng
aggregate adjustment
phương án kiểm soát và điều chỉnh tổng hợp
aggregate amount of letter of credit
tổng hạn ngạch thư tín dụng thanh toán,
aggregate amount of letter of credit
tổng số tài chính thư tín dụng
aggregate analysis
phân tích tổng hợp
aggregate analysis
sự phân tách tổng hợp
aggregate balance sheet
bảng tổng kết gia tài phù hợp nhất
aggregate cost of coverage
tổng độ quý hiếm nhận bảo hiểm
aggregate demand
tổng cầu
aggregate demand
tổng nút cầu
aggregate demand
tổng nhu cầu
aggregate discount
chiết khấu tổng hợp
aggregate exercise price
tổng giá bán thực thi
aggregate expenditure schedule
danh mục tổng chi tiêu
aggregate fund in-flow out-flow
tổng luồng vốn liếng chảy nhập và chảy ra
aggregate limit
tổng giới hạn
aggregate limit
tổng hạn ngạch (của quota)
aggregate monetary demand
tổng cầu chi phí tệ
aggregate output
tổng sản lượng
aggregate production function
hàm tổng sản lượng
aggregate production function
hàm tổng sản xuất
aggregate rebate
tổng số tách giá
aggregate rebates
tổng số tách giá
aggregate risk
rủi ro tổng hợp
aggregate supply
tổng cung
aggregate supply
tổng hỗ trợ sản phẩm & hàng hóa và công ty nhập một nền kinh tế
aggregate supply
tổng nút cung
aggregate supply price
tổng ngân sách sản xuất
aggregate taxable value
tổng độ quý hiếm nên Chịu thuế
aggregate value
giá trị tổng hợp
aggregate value
tổng giá bán trị
aggregate yield
tổng sản lượng
tax on aggregate
thuế thu nhập tổng hợp
tổng gộp
tổng hợp
aggregate adjustment
phương án kiểm soát và điều chỉnh tổng hợp
aggregate analysis
phân tích tổng hợp
aggregate analysis
sự phân tách tổng hợp
aggregate discount
chiết khấu tổng hợp
aggregate risk
rủi ro tổng hợp
aggregate value
giá trị tổng hợp
tax on aggregate
thuế thu nhập tổng hợp
tổng kế

Địa chất

tổ phù hợp máy, khối hệ thống trang bị, phù hợp thể, hóa học kết tụ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accumulated , added , amassed , assembled , collected , collective , combined , composite , corporate , cumulative , heaped , mixed , piled , total
noun
accumulation , agglomerate , agglomeration , all , amount , assemblage , toàn thân , bulk , combination , conglomerate , conglomeration , gross , heap , lump , mass , mixture , pile , quantity , sum , the works , total , totality , whole , whole ball of wax , whole enchilada , whole schmear , whole shooting match , summation , sum total , entirety , everything
verb
accumulate , add up , amass , amount , assemble , collect , combine , come , heap , mix , number , pile , sum , total , accrue , agglomerate , cumulate , garner , gather , hive , pile up , roll up , reach , run rẩy into , all , blend , bulk , bunch , composite , gross , mass , summation , unite , whole

Từ ngược nghĩa