approved là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈpruːv/

Ngoại động từ[sửa]

approve ngoại động từ /ə.ˈpruːv/

Bạn đang xem: approved là gì

 1. Tán trở nên, đồng ý, chấp nhận, đồng ý chấp thuận.
 2. Xác nhận, phê chuẩn chỉnh, chuẩn chỉnh nó.
 3. Chứng tỏ, trầm trồ, chứng tỏ.
  to approve one's valour — minh chứng lòng can đảm
  he approved himself to tát be a good pianist — anh tớ trầm trồ là 1 trong những người đùa pianô giỏi

Chia động từ[sửa]

approve

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to approve
Phân kể từ hiện tại tại approving
Phân kể từ quá khứ approved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approve approve hoặc approvest¹ approves hoặc approveth¹ approve approve approve
Quá khứ approved approved hoặc approvedst¹ approved approved approved approved
Tương lai will/shall² approve will/shall approve hoặc wilt/shalt¹ approve will/shall approve will/shall approve will/shall approve will/shall approve
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approve approve hoặc approvest¹ approve approve approve approve
Quá khứ approved approved approved approved approved approved
Tương lai were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại approve let’s approve approve
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

approve nội động từ /ə.ˈpruːv/

Xem thêm: quotient là gì

 1. Approve of giã trở nên, đồng ý, chấp nhận, đồng ý chấp thuận.
  to approve of the proposal — giã trở nên đề nghị

Chia động từ[sửa]

approve

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to approve
Phân kể từ hiện tại tại approving
Phân kể từ quá khứ approved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approve approve hoặc approvest¹ approves hoặc approveth¹ approve approve approve
Quá khứ approved approved hoặc approvedst¹ approved approved approved approved
Tương lai will/shall² approve will/shall approve hoặc wilt/shalt¹ approve will/shall approve will/shall approve will/shall approve will/shall approve
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại approve approve hoặc approvest¹ approve approve approve approve
Quá khứ approved approved approved approved approved approved
Tương lai were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve were to approve hoặc should approve
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại approve let’s approve approve
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "approve". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://vssr.org.vn/w/index.php?title=approve&oldid=1795770”

Xem thêm: notice period là gì