aspect là gì

/ˈæspekt/

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

dạng khía
phía

Xây dựng

mặt ngôi nhà tấp tểnh hướng
phương diện
aspect ratio
tỷ lệ phương diện

Điện lạnh

mặt phương diện

Kỹ thuật cộng đồng

hướng

Giải mến VN: Là vị trí hướng của một mặt phẳng dốc, được đo theo phía la bàn, đo vì chưng chừng kể từ phía Bắc theo hướng kim đồng hồ đeo tay.

Bạn đang xem: aspect là gì

aspect ratio
tỷ số hướng
hướng nhà
khía cạnh
dạng
aspect ratio (TV)
khuôn dạng (hình hình ảnh truyền hình)
dorsal aspect
dạng hâu phương lưng
picture aspect ratio
khuôn hình trạng ảnh
ventral aspect
dạng phía bụng

Địa chất

nếp lồi

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
air , appearance , attitude , bearing , condition , countenance , demeanor , expression , face , facet , khuông , look , manner , mien , angle , direction , feature , gimmick , hand , outlook , perspective , phase , point of view , position , prospect , regard , scene , side , situation , slant , switch , twist , view , vista , cast , visage , physiognomy , surface , frame of reference , light , respect , carriage , color , component , effect , facade , facies , habit , habitus , idiosyncrasy , ostent , part , physique , point , posture , property , semblance , state , superficies

Từ ngược nghĩa

Xem thêm: ick là gì