assembly là gì

/ə'sembli/

Thông dụng

Danh từ

Cuộc họp
Hội đồng
the national assembly
quốc hội
Hội nghị lập pháp; ( Mỹ) hội đồng lập pháp (ở một số trong những bang)
(quân sự) giờ đồng hồ kèn luyện hợp
(kỹ thuật) sự thi công ráp; thành phần thi công ráp

Chuyên ngành

Toán & tin

sự tụ tập, kết cấu (nhiều linh kiện)
control assembly
(máy tính ) bàn điều khiển
plug-in assembly
kết cấu nhiều khối

Xây dựng

tổ hợp

Cơ - Điện tử

Sự thi công ráp, cụm, thành phần, máy tổ hợp

Cơ khí & công trình

máy tổ chức

Ô tô

cụm chi tiết

Giải mến VN: Là một thành phần bao hàm nhì hoặc nhiều thành phần hoặc những cụm cụ thể nhỏ.

Bạn đang xem: assembly là gì

quá trình thi công ráp

Kỹ thuật cộng đồng

bộ
bộ phận
assembly element
bộ phận thi công ghép
bogie assembly
bộ phận giá bán gửi hướng
cartridge assembly
bộ phận bơm thủy lực
lock-up assembly
bộ phận liên động
prefabrication and assembly section
bộ phận thi công ghép sản xuất sẵn
receiving assembly
bộ phận tiếp nhận
spindle assembly
bộ phận trục chính
sub-assembly
bộ phận con
superheat assembly
bộ phận quá nhiệt
towing hook assembly
bộ phận móc kéo
unit assembly system
hệ thi công ráp cỗ phận
hợp thể
khối
assembly building
nhà thi công ráp hợp ý khối
assembly building
nhà hợp ý khối
assembly by large blocks
sự thi công ráp khối lớn
bearing and solar power transfer assembly
khối đem hứng và gửi giao phó năng lượng
head assembly
khối đầu ghi từ
plug-in assembly
kết cấu nhiều khối
starter driver assembly
cụm dây dẫn đông cỗ khởi động
nhóm
standard assembly
nhóm chi phí chuẩn chỉnh xây dựng
lắp ráp
hệ (thống) thiết bị
hệ thống
assembly line
hệ thống thừng chuyền
Automatic Assembly System for Optoelectronic Components (AASYSOC)
Hệ thống thi công ráp tự động hóa cho những cáp năng lượng điện quang quẻ - Điện tử
brake assembly
hệ thống hãm
Maintenance Entity Assembly (MEA)
hệ thống thực thể bảo dưỡng
máy liên hợp
sự ghép
lining assembly
sự ghép lớp bọc
planed assembly
sự ghép ván bào
timber board assembly
sự ghép dọc
sự lắp
sự thi công ráp
sự luyện hợp
tổ máy

Kinh tế

bộ phận thi công ráp
cuộc họp
hội đồng
hội nghị lập pháp
sự thi công ráp
việc thi công ráp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accumulation , aggregation , assemblage , association , band , body toàn thân , bunch , clambake , cluster , coffee klatch , collection , company , conclave , confab , conference , convocation , council , crew , crowd , faction , flock , gathering , get-together , group , huddle , mass , meet * , meeting , multitude , rally , sit-in * , throng , turnout * , adjustment , attachment , building , connecting , construction , erection , fabrication , fitting together , joining , manufacture , manufacturing , modeling , molding , piecing together , setting up , shaping , welding , congregation , congress , convention , muster , troop , audience , auditorium , caucus , concourse , consistory , conventicle , diet , diễn đàn , galaxy , hall , junta , legislature , parliament , các buổi tiệc nhỏ , session , society , synod , tribunal

Xem thêm: may là gì