badger là gì

/'bæʤǝ/

Thông dụng

Danh từ

(tiếng địa phương) người bán sản phẩm rong
(động vật học) con cái lửng
Bút vẽ; thanh hao cạo râu; loài ruồi fake thực hiện bùi nhùi câu (bằng lông con cái lửng)
to draw the badger
suỵt mang lại lửng thoát khỏi hốc (để bắt)
(nghĩa bóng) thực hiện mang lại ai khai không còn đi ra những điều túng mật

Ngoại động từ

Làm phiền, quấy rầy
Don't badger your mother into babying you
Đừng sở hữu mè nheo bắt u anh cần nuông chiều chìu anh

hình thái từ

  • V_ed : badgered
  • V_ing : badgering

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

badger

Giải quí EN: The stiff fur of this animal, used especially for brushes. .

Bạn đang xem: badger là gì

Giải quí VN: Sở lông cứng của loại badger, dùng làm ghi bàn chải.

Xem thêm: flea là gì

Xây dựng

chổi cọ ống nước

Kỹ thuật công cộng

cái cạo
cái nạo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
annoy , bait , bug , bully , eat * , give the business , goad , harass , harry , hassle , heckle , hound , importune , insist on , needle , nudge , pester , plague , ride , tease , torment , work on , bedevil , beleaguer , beset , solicit , bullyrag , hector , taunt , bandicoot , bother , brock , chivy , huckster , irritate , nag , need , worry