bài tập về thì tương lai đơn

Thì sau này đơn là thì cơ bạn dạng và được dùng thông thường xuyên nhập tiếp xúc hằng ngày và xuất hiện nay nhiều trong những đề thi đua. Việc ghi lưu giữ và gia tăng kỹ năng thì sau này đơn qua quýt những bài xích tập luyện thì sau này đơn là cơ hội cực tốt nhằm các bạn tập luyện và lưu giữ lâu điểm ngữ pháp này. Cùng Anh ngữ ETEST rèn luyện qua quýt đầy đủ cỗ bài xích tập luyện thì sau này đơn kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên kèm cặp đáp án qua quýt nội dung bài viết bên dưới đây!

bài tập luyện thì sau này đơn
Bài tập luyện thì sau này đơn với đáp án chi tiết

Bạn đang xem: bài tập về thì tương lai đơn

Nội dung bài xích viết

 1. Tóm tắt lý thuyết cơ bạn dạng thì sau này đơn (Simple future tense)
 2. Bài tập luyện thì sau này đơn
  • 2.1 Bài tập luyện thì sau này đơn cơ bản
  • 2.2 Bài tập luyện nâng lên thì sau này đơn
 3. Đáp án bài xích tập luyện thì sau này đơn
  • 3.1 Đáp án bài xích tập luyện thì sau này đơn cơ bản
  • 3.2 Đáp án bài xích tập luyện thì sau này đơn nâng cao

1. Tóm tắt lý thuyết cơ bạn dạng thì sau này đơn (Simple future tense)

Thì sau này đơn với những kỹ năng cơ bạn dạng sau:

1.1 Công thức cấu hình thì sau này đơn

bài tập luyện về thì sau này đơn
Công thức cấu hình thì sau này đơn

 

Thể Động kể từ thường Động kể từ tobe
Khẳng định

S + will/shall + V-inf

Ví dụ:

 • He will drive us đồ sộ the prom next week. (Anh ấy tiếp tục chở công ty chúng tôi cho tới buổi dạ yến tuần tới)
 • Rose will đường dây nóng her đồ sộ explain about this (Rose tiếp tục gọi nhằm phân tích và lý giải với cô ấy về sự việc này).

S + will + be + N/Adj

Ví dụ:

 • We will be present at the board meeting. (Chúng tôi tiếp tục xuất hiện ở cuộc họp hội đồng quản ngại trị).
 • Mr. Jack will be available Tuesday’s afternoon (Ông Jack tiếp tục rảnh nhập chiều loại Ba).
Phủ định

S + will not + V(nguyên thể) 

Ví dụ:

 • She will not tự the task for u. (Cô ấy sẽ không còn thao tác này thay cho mang đến tôi).
 • I won’t replace the main actress (Tôi sẽ không còn thay cho thế nữ giới chính).

S + will not + be + N/Adj

Ví dụ: 

 • John won’t be at the concert this Saturday. (John sẽ không còn xuất hiện ở buổi hòa nhạc loại bảy này).
 • She won’t be upset if you tell u the truth (Cô ấy sẽ không còn tức giận nếu như bạn trình bày thực sự đâu).
Nghi vấn

Q: Will + S + V(nguyên thể)?

A: Yes, S + will.

No, S + won’t.

Ví dụ: 

Q: Will Ms. Alice gamble all her money? (Bà Alice tiếp tục cược không còn chi phí à?).

A: No, she won’t (Không đâu).

Q: Will Lisa attend the birthday celebration? (Lisa tiếp tục tham gia buổi tiệc sinh nhật chứ?).

A: Yes, she will (Có)

Q: Will + S + be + ?

A: Yes, S + will

No, S + won’t

Ví dụ: 

Q: Will Annie be happy with the decision (Annie tiếp tục ưng ý với đưa ra quyết định tê liệt chứ?)

A: Yes, she will (Có).

Q: Will Jade be distracted from work by the noise from the street? (Jade sẽ ảnh hưởng sao nhãng vày giờ đồng hồ ồn ngoài đàng chứ?).

A: No, he won’t (Không đâu).

1.2 Cách sử dụng thì sau này đơn

bài tập luyện sau này đơn
Cách sử dụng thì sau này đơn

 

Thì sau này đơn được sử dụng để:

 • Sử dụng khi thao diễn mô tả một hành vi sẽ tiến hành xẩy ra nhập sau này.

Ví dụ: Ms. Tania will work from trang chủ this week (Chị Tania tiếp tục thao tác kể từ xa xôi tuần này)

 • Diễn mô tả một đưa ra quyết định tức thời nảy đi ra ở thời gian trình bày. Trong câu bao hàm kể từ tín hiệu chỉ thời hạn nhập sau này.

Ví dụ: We will drink some coffee before working this afternoon (Chúng tôi tiếp tục húp coffe trước lúc thao tác chiều nay)

 • Sử dụng nhập câu khi Dự kiến điều gì tê liệt không tồn tại địa thế căn cứ.

Ví dụ: There will be another tsunami soon. (Sớm thôi sẽ có được một trận sóng thần nữa)

 • Sử dụng khi thể hiện tiếng đòi hỏi, ý kiến đề nghị, tiếng mời mọc với những người không giống.

Ví dụ: Will she join the sự kiện tonight? (Cô ấy tiếp tục tham gia sự khiếu nại tối ni chứ?)

 • Dùng nhập câu ĐK loại I, thao diễn mô tả 1 giả thiết hoàn toàn có thể xẩy ra nhập thời điểm hiện tại và sau này.

Ví dụ: If she come trang chủ early, we will go đồ sộ the movies (Nếu cô ấy về mái ấm sớm, tất cả chúng ta tiếp tục chuồn coi phim)

1.3 Dấu hiệu phân biệt thì sau này đơn

Cách sử dụng thì sau này đơn
Dấu hiệu phân biệt thì sau này đơn

Thì sau này đơn được sử dụng khi nhập câu với những tín hiệu sau:

Dấu hiệu 1: Trong câu bao gồm những trạng kể từ chỉ thời hạn như:

 • In + thời gian: nhập bao lâu (in 5 minutes: nhập 5 phút)
 • Tomorrow: ngày mai
 • Soon: sớm thôi
 • Next day/ next week/ next month/ next year: ngày cho tới, tuần cho tới, mon cho tới, năm tới

Ví dụ: Next year, he will move đồ sộ a new apartment. (Sang năm, anh ấy tiếp tục dọn cho tới 1 căn hộ mới).

Dấu hiệu 2: Trong câu với những động kể từ chỉ ý kiến như: 

 • Promise: hứa
 • Hope, expect: hy vọng/ hy vọng đợi
 • Think/ believe/ suppose/ assume…: nghĩ/ tin/ mang đến là

Ví dụ: I hope they will change their attitude for the job. (Tôi kỳ vọng bọn họ tiếp tục thay cho thay đổi thái chừng của tôi mang đến việc làm này).

Dấu hiệu 3: Trong câu chỉ mất những trạng kể từ chỉ ý kiến như:

 • Supposedly: fake sử, mang đến là
 • Probably/ perhaps/ maybe: có lẽ rằng, với thể

Ví dụ: Perhaps we will be late for the appointment. (Chúng tôi có lẽ rằng sẽ tới trễ mang đến buổi hẹn).

2. Bài tập luyện về thì sau này đơn

Dưới đấy là tổ hợp những dạng bài tập luyện thì sau này đơn kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên kèm cặp đáp án của thì sau này đơn nhằm các bạn nắm rõ kỹ năng.

2.1 Bài tập luyện thì sau này đơn cơ bản

Bài tập luyện 1. Điền nhập địa điểm trống

A: There’s someone at the door.

B: I____________________________(get) it.

Joan thinks the Conservatives____________________________(win) the next election.

A: I’m moving house tomorrow.

B: I____________________________ (come) and help you.

 1. If she passes the exam, she____________________________ (be) very happy.
 2. I____________________________(be) there by four o’clock I promise.
 3. A: I’m cold.

B: I____________________________ (turn on) the fire.

 1. A: She’s late.

B: Don;t worry. She____________________________(come).

 1. The meeting____________________________ (take) place at 6pm.
 2. If you eat all of that cake, you____________________________ (feel) sick.
 3. They____________________________ (be) trang chủ at 10 o’clock.

Bài tập luyện 2. Điền nhập địa điểm trống

 1. I’m afraid I____________________________ (not/be) able đồ sộ come tomorrow.
 2. Because of the train strike, the meeting____________________________ (not/take) place at 9 o’clock.
 3. A: Go and tidy your room!

B: I____________________________(not/do) it.

 1. If it rains, we____________________________(not/go) đồ sộ the beach.
 2. In my opinion, she____________________________ (not/pass) the exam.
 3. A: I’m driving đồ sộ the các buổi party, would you lượt thích a lift?

B: Okay, I____________________________(not/take) the bus, I____________________________ (come) with you.

 1. He____________________________(not/buy) the siêu xe if he can’t afford it.
 2. I’ve tried everything but he____________________________(not/eat).
 3. According đồ sộ the weather forecast, it____________________________ (not/snow) tomorrow.
 4. A: I’m really hungry

B: In that case we____________________________(not/wait) for John.

Bài tập luyện 3. Chọn đáp án đúng

1. This beach looks amazing! I think we ___________ this place!

A. are loving

B. are going đồ sộ love

C. will love

2. I __________ take you đồ sộ the airport tomorrow if you need someone đồ sộ give you a lift.

A. take

B. am taking

C. will take

3. My plane ___________ at Manchester airport at 8pm tomorrow evening.

A. lands

B. will land

4. We have some ideas for what we want đồ sộ tự while we are here in Scotland. If the weather is nice, we ___________ a mountain on one of the days.

A. climb

B. are climbing

C. are going đồ sộ climb

5. What shall I tự today? I think I ____________ đồ sộ the beach while the sun is out!

A. go

B. am going

C. will go

6. I’m sorry but I cannot come đồ sộ the meal tonight. I ___________ work at 8pm tonight, sánh I ___________ arrive at the restaurant on time!

A. finish

B. will finish

C. am not being able to

D. will not be able to

7. If you tell u your secret, I promise I ___________ tell anyone!

A. am not telling

B. won’t tell

8. I think the earth ___________ a lot warmer in 50 years’ time.

A. is becoming

B. will become

9. I ___________ my friend in Sicily sometime this year, but I’m not sure when.

A. am visiting

B. am going đồ sộ visit

Xem thêm: take for là gì

C. will visit

10. I___________ a valedictorian next year.

A. am going đồ sộ try

B. will try

C. will going đồ sộ try

Bài tập luyện 4. Điền kể từ nhập địa điểm trống

 1. __________________ write u another letter? (you/not/write/)?
 2. I ___________ đồ sộ it, though. (come)
 3. You _____________ it, I’m sure. (not/need)
 4. I _____________ about that for you. (think)
 5. Some time you __________ đồ sộ the fire. (go)
 6. Some people _______________ the point. (not/see)
 7. I know it and you ____________ it. (know)
 8. I _____________ that sort of thing. (not/have)
 9. They ______________ u down on that deck. (not/allow)
 10. I ___________ him when he comes back. (show)
 11. I ________________ that of you. (not/believe)
 12. We __________ what can be done. (see)
 13. But I ___________ ill! (not/be)
 14. Of course, I _______________ the money. (not/keep)
 15. I ___________ you one thing. (tell)
 16. So she ___________ it? (not/do)
 17. Do you know what they ____________? (think)
 18. I _________ all I can. (do)
 19. I ________________ help from others. (not/seek)
 20. I __________ her when I get back. (ask)

Bài tập luyện 5. Điền kể từ nhập địa điểm trống

1) The house is dirty. I (clean) _______ ________ it on Monday.

2) (cook) _______ you ________ on Tuesday, please?

3) It looks lượt thích the washer is broken. I (ask) _______ _______ a repair man đồ sộ come Wednesday.

4) Okay then, our group (meet) _______ ________ on Thursday.

5) Helga (hike) _______ you _______ with us on Friday?

6) If necessary, we (carry) _______ ________ the supplies in our siêu xe Saturday.

7) John and Wes, (read) _______ you _______ đồ sộ the children on Sunday?

8) I guess I (ride) _______ _______ the bus đồ sộ save gas.

9) The cookies are all gone. (buy) _______ you _______ some, please?

10) Listen, team: we (win) _______ _______ the trophy this year!

11) Everyone is hungry. I (get) _______ _______ some doughnuts for breakfast.

12) Peter, (fix) _______ you _______ the porch tomorrow?

13) Becky, (go) _______ you _______ đồ sộ Alaska with us this summer?

14) If we take a trip, we (put) _______ ________ Barkley in a kennel.

15) Let’s go on a trip, I_______ ________ (cover) for you.

2.2 Bài tập luyện nâng lên thì sau này đơn

Bài tập luyện 1. Viết lại câu trả chỉnh

1.tonight / go out / will / you / ?

_____________________________________________________________

2.Ben/ đồ sộ the beach /go / will / ?

_____________________________________________________________

3. in June / work / they / will / ?

_____________________________________________________________

4. next week/will / it / be cold / ?

_____________________________________________________________

5. by car/ she / travel / will / ?

_____________________________________________________________

6. live / in Mars / will / people / ?

_____________________________________________________________

7. Gary/move/will/ đồ sộ NewYork / ?

_____________________________________________________________

8. đồ sộ London/ go/ Joe / will/ ?

_____________________________________________________________

9. will / you / What / have for dinner/ ?

_____________________________________________________________

10. will / she / go on holiday / Where / ?

_____________________________________________________________

11. Who / help / you / will/ ?

_____________________________________________________________

12. will / When / play football / you / ?

_____________________________________________________________

13. will / sing / who / with you / ?

_____________________________________________________________

14. What / will / you / tự / tomorrow / ?

_____________________________________________________________

15. you / go / Where / will / ?

_____________________________________________________________

16. will / you / When / go đồ sộ the cinema/ ?

_____________________________________________________________

Bài tập luyện 2. Điền động kể từ đang được phân tách theo dõi thì sau này nhập địa điểm trống trải (will future, going đồ sộ or present continuous)

 1. They ________ (drive) đồ sộ Thành Phố New York tomorrow morning.
 2. I hope the weather _______ (be) nice.
 3. I offered him this job. I think he _______ (take) it.
 4. I promise I _________ (not tell) your secret đồ sộ anyone.
 5. Take your umbrella with you. It ________ (rain).
 6. They _______ (play) cards this evening.
 7. I ________ (go) đồ sộ the cinema tomorrow.
 8. They __________ (fly) đồ sộ Seattle next summer holidays.
 9. I _______ (invite) 50 people đồ sộ the các buổi party, and I hope everyone __________ (come). 10. That exercise looks difficult. I ___________ (help) you.
 10. _______ he ______ (go) đồ sộ the football match?
 11. Are you sure they ________ (win) the match?
 12. She _____ probably ______ (stay) till Thursday.
 13. He _________(not leave) tomorrow.
 14. We think he __________ (come) trang chủ late in the night.

Bài tập luyện 3. Điền kể từ nhập địa điểm trống

1. You can’t take my siêu xe. I use it at weekends. (need)

-> You can’t take my siêu xe. I …………………………….. it next weekend.

2. Waiter, we would lượt thích two glasses of orange juice. (have)

-> Waiter, we ………………………… two glasses of orange juice.

3. Do you think our English teacher is preparing a test for tomorrow? (write)

-> Do you think we …………………………………… a test tomorrow?

4. I don’t mind going đồ sộ the cinema if you help u with the housework. (go)

-> I …………………… đồ sộ the cinema if you help u with the housework.
5. I have a lot of work đồ sộ tự in the evening. (work)

-> I ………………………….. a lot in the evening.

6. Dad can’t take you đồ sộ the station because there is a football match on TV. (want)

-> Dad can’t take you đồ sộ the station because he …………………………….đồ sộ see a football match.

7. This film is worth the money! (watch)

-> I ……………………………… this film!

8. There is a museum on our programme for tomorrow. (visit)
-> We ……………………………. a museum tomorrow.

Bài tập luyện 4. Điền kể từ nhập địa điểm trống

 1. The train __________ (to arrive) at 12:30.
 2. We __________ (to have) dinner at a seaside restaurant on Sunday.
 3. It __________(to snow) in Brighton tomorrow evening.
 4. On Friday at 8 o’clock I __________ (to meet) my friend.
 5. Paul __________ (to fly) đồ sộ London on Monday morning.
 6. Wait! I __________ (to drive) you đồ sộ the station.
 7. The English lesson __________ (to start) at 8:45.
 8. Are you still writing your essay? If you __________ (to finish) by 4pm, we can go for a walk.
 9. I __________ (to see) my mother in April.
 10. Look at the clouds – it __________ (to rain) in a few minutes.
 11. When they __________ (to get) married in March, they __________ (to be) together for six years.
 12. You’re carrying too much. I __________ (to open) the door for you.
 13. Do you think the teacher __________ (to mark) our homework by Monday morning?
 14. When I __________ (to see) you tomorrow, I __________ (show) you my new book. 15.After you __________ (to take) a nap, you __________ (to feel) a lot better
 15. I’m sorry but you need đồ sộ stay in the office until you __________ (to finish) your work.
 16. I __________ (to buy) the cigarettes from the corner cửa hàng when it __________ (to open).
 17. I __________ (to let) you know the second the builders __________ (to finish) decorating.
 18. Before we __________ (to start) our lesson, we __________ (to have) a review.
 19. We __________ (to wait) in the shelter until the bus __________ (to come).
 20. I’m very sorry Dr. Jones __________ (not be) back in the clinic until 2pm.
 21. This summer, I __________ (to live) in Brighton for four years.
 22. I don’t think you __________ (to have) any problems when you land in Boston. 24.The baby should be due soon, next week she __________ (to be) pregnant for nine months.
 23. By the time we get trang chủ, they __________ (to play) football for 30 minutes.
 24. In three years I __________ (to live) in a different country.
 25. When you __________ (to get) off the train, I __________ (to wait) for you by the ticket machine.
 26. .__________ (to take) your children with you đồ sộ France?
 27. This time next week I __________ (ski) in Switzerland!
 28. Now I __________ (to check) my answers.

3. Đáp án bài xích tập luyện thì sau này đơn

2.1 Đáp án bài xích tập luyện thì sau này đơn cơ bản

Bài tập luyện 1:

 1. will get
 2. will win
 3. will come
 4. will be
 5. will be
 6. will turn on
 7. will come
 8. will take
 9. will feel
 10. will be

Bài tập luyện 2:

 1. will not be/ won’t be
 2. will not take place/ won’t take place
 3. will not do/ won’t do
 4. will not go/ won’t go
 5. will not pass/ won’t pass
 6. will not take/ won’t take- will come
 7. will not buy/ won’t buy
 8. will not eat/ won’t eat
 9. will not snow/ won’t snow
 10. will not wait/ won’t wait

Bài tập luyện 3:

 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. C
 6. A&D
 7. B
 8. B
 9. B
 10. B

Bài tập luyện 4:

 1. Won’t you write
 2. will come
 3. won’t need
 4. will think
 5. will go
 6. will not see
 7. will know
 8. won’t have
 9. won’t allow
 10. ‘ll show
 11. won’t believe
 12. ‘ll see
 13. won’t be
 14. ‘ll not keep
 15. ‘ll tell
 16. won’t do
 17. ‘ll think
 18. ‘ll do
 19. will not seek
 20. ‘ll ask

Bài tập luyện 5:

 1. will clean
 2. Will cook
 3. will ask
 4. will meet
 5. will hike
 6. will carry
 7. will read
 8. will ride
 9. will buy
 10. will win
 11. will get
 12. will fix
 13. will go
 14. will put
 15. will cover

2.2 Đáp án bài xích tập luyện thì sau này đơn nâng cao

Bài tập luyện 1:

 1. Will you go out tonight?
 2. Will Ben go đồ sộ the beach?
 3. Will they work in June?
 4. Will it be cold tonight?
 5. Will she travel by car?
 6. Will people live in Mars?
 7. Will Gary move đồ sộ New York?
 8. Will Joe go đồ sộ London?
 9. What will you have for dinner?
 10. Where will you go on holiday?
 11. Who will help you?
 12. When will you play football?
 13. Who will sing with you?
 14. What will you tự tomorrow?
 15. Where will you go?
 16. When will you go đồ sộ the cinema?

Bài tập luyện 2:

 1. are driving
 2. will be
 3. will take
 4. won’t tell
 5. is going đồ sộ rain.
 6. are playing
 7. am going
 8. are flying
 9. am inviting / will come (come).
 10. will help
 11. Is / going
 12. will win
 13. will/ stay
 14. is not leaving
 15. will come

Bài tập luyện 3:

 1. will (I’ll) need
 2. will (we’ll) have
 3. will (we’ll) write
 4. will (I’ll) go
 5. will (I’ll work)
 6. will (he’ll) want
 7. will (I’ll) watch
 8. will (we’ll) visit

Bài tập luyện 4:

 1. arrives
 2. are going đồ sộ have
 3. will snow
 4. am meeting
 5. is flying
 6. will drive
 7. starts
 8. finish
 9. am going đồ sộ see
 10. is going đồ sộ rain
 11. get married / will have been
 12. will open
 13. will have marked
 14. see / will show
 15. take / will feel
 16. have finished
 17. will buy / opens
 18. will let / have finished
 19. start/are going đồ sộ have
 20. will wait / comes.
 21. won’t back
 22. will have been living
 23. will have
 24. will have been
 25. will have been playing
 26. am going đồ sộ live
 27. get / will be waiting
 28. Are you going đồ sộ take
 29. will be skiing
 30. will check
Tổng phù hợp kể từ khóa về bài xích tập luyện thì sau này đơn

bài tập luyện thì sau này đơn

bài tập luyện sau này đơn

bài tập luyện về thì sau này đơn

bai tap thi đua tuong lai don

thì sau này đơn bài xích tập

bài tập luyện về sau này đơn

tương lai đơn bài xích tập

bai tap tuong lai don

bài tập luyện thì tương lai

bài tập luyện thì sau này đơn với đáp án

Hi vọng qua quýt những dạng bài tập luyện thì sau này đơn bên trên Anh ngữ ETEST đang được giúp cho bạn ôn tập luyện và tóm cứng cáp kỹ năng cơ bạn dạng của thì này. Ngay khi bạn muốn thăm dò tìm tòi trung tâm học tập giờ đồng hồ anh, hãy tương tác cho tới Anh ngữ ETEST qua quýt https://vssr.org.vn/lien-he/ nhằm tư vấn khóa đào tạo thích hợp nhất. Với nhiều năm tay nghề trong công việc giảng dạy dỗ nằm trong khối hệ thống hạ tầng vật hóa học tiến bộ, Anh ngữ ETEST hứa hứa hẹn là trung tâm quality nhằm các bạn yên tâm theo dõi học tập và nhanh gọn nâng lên tài năng giờ đồng hồ anh của tôi.

TỔNG HỢP BÀI TẬP 12 THÌ TRONG TIẾNG ANH

Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn Bài tập luyện thì vượt lên trên khứ đơn Bài tập luyện thì sau này đơn
Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn Bài tập luyện thì vượt lên trên khứ hoàn thiện tiếp diễn Bài tập luyện thì sau này gần
Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại trả thành Bài tập luyện thì vượt lên trên khứ trả thành Bài tập luyện thì sau này hoàn thiện tiếp diễn
Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại tiếp diễn Bài tập luyện thì vượt lên trên khứ tiếp diễn Bài tập luyện thì sau này trả thành
Bài tập luyện thì sau này tiếp diễn

 

Xem thêm: sorting là gì