been là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Động từ
 • động từ

  thì, là

  Bạn đang xem: been là gì

  the earth is round

  quả khu đất (thì) tròn

  he is a teacher

  anh tao là giáo viên

 • có, tồn bên trên, ở, sống

  there is a concert today

  hôm ni mang trong mình một buổi hoà nhạc

  are you often in town?

  anh thông thường đem ở tỉnh không

  ví dụ khác

 • trở nên, trở thành

  they'll be linguists in some years time

  vài năm nữa bọn họ tiếp tục trở nên những căn nhà ngôn từ học

 • xảy đi ra, trình diễn ra

  when is the wedding lớn be

  bao giờ ăn hỏi tiếp tục cử hành

 • giá

  this book is five pence

  cuốn sách này giá chỉ năm xu

 • be lớn nên, ấn định, sẽ

  Xem thêm: just là gì

  what time am I lớn come?

  mấy giờ tôi nên đến

  he is lớn leave for Hanoi tomorrow

  ngày mai nó sẽ bị lên đường Hà nội

 • (+ động tính kể từ hiện nay tại) đang

  they are doing their work

  họ đang được thao tác làm việc của họ

 • (+ động tính kể từ quá khứ) bị, được

  the boy is scolded by his mother

  đứa nhỏ bé bị u mắng

  the house is being built

  ngôi căn nhà đang rất được xây

  ví dụ khác

  Cụm từ/thành ngữ

  to have been

  đã lên đường, vẫn đến

  to be for

  tán trở nên, đứng về phía

  Xem thêm: incense là gì

  Từ sát giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đuổi căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản