besides là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ tư, 2/8/2017, 10:00 (GMT+7)

Bạn đang xem: besides là gì

Beside là giới kể từ chỉ địa điểm, với nghĩa bên cạnh. Besides là phó kể từ, với nghĩa ngoại giả, vả lại.

1. Beside

Beside là giới kể từ chỉ địa điểm, với nghĩa tương tự với "next to" (bên cạnh, tiếp bên).

Ex:        

- There's a nightclub beside our house, sánh it's often really noisy at night.

- I have a small table beside my bed. 

- The calculator is beside the notebook.

Lưu ý: Trường thích hợp quánh biệt:

Beside one's self: xúc cảm ko thể kìm nén được

Ví dụ: I am beside myself with anger (Tôi ko thể kìm nén được sự tức giận).

Xem thêm: mountains là gì

Beside the poit: chẳng tương quan, yếu tố đó là...

Ví dụ: Come on! It's beside the point... (Thôi này, vấn đề này chẳng tương quan gì cả).

su-khac-biet-giua-beside-va-besides

2. Besides 

Besides là phó kể từ, với nghĩa ngoài đi ra, vả lại.

Ex:    

- What did you tự on your vacation besides sleep? 

- Besides Sarah and Joanna, there were no women at the meeting.

- I didn't eat anything at the restaurant because I wasn't hungry - and besides, I don't lượt thích Italian food.

Theo mshoagiaotiep.com

Xem thêm: behemoth là gì