buzz là gì

/bʌz/

Thông dụng

Danh từ

Tiếng vo vo (sâu bọ); giờ vù vù (máy bay); giờ rì rầm; giờ ồn ào
(từ lóng) tin tưởng đồn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cưa tròn
Cảm giác phấn chấn, xúc cảm thú vị
Tiếng điện thoại cảm ứng thông minh reo
to give sb a buzz
liên lạc với ai vị năng lượng điện thoại

Động từ

Kêu vo vo; kêu vù vù; rì rầm
Lan truyền (tin đồn)
Bay sát máy cất cánh không giống (máy bay)
the fighter buzzed the airliner
chiếc máy cất cánh chiến tranh cất cánh sát cái máy cất cánh hành khách
Tranh nhau rằng ồn ào
Ném mạnh, liệng mạnh (hòn đá)
to buzz about
bay vo ve sầu xung xung quanh như con cái nhặng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to buzz away (off)
(từ lóng) lên đường mất mặt, lên đường khỏi; chuồn, trốn mất

Hình thái từ

  • Ved : buzzed
  • Ving: buzzing

Chuyên ngành

Đo lường & điều khiển

buzz

Giải quí EN: A force with a controlled amplitude and frequency, continuously applied to tướng a servomotor-driven device to tướng prevent it from sticking in the null position. Also, DITHER.

Bạn đang xem: buzz là gì

Giải quí VN: Một lực với tần số và biên chừng được tinh chỉnh và điều khiển, tác dụng liên tiếp cho tới một khí giới tinh chỉnh và điều khiển vị tế bào tơ phụ nhằm ngăn việc gắn chặt vô địa điểm lúc đầu. Xem góp phần DITHER.

Xem thêm: just là gì

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
drone , fizz , fizzle , hiss , hum , murmur , purr , ring , ringing , sibilation , whir , whisper , comment , cry , grapevine * , hearsay , news , report , rumble * , rumor , scandal , scuttlebutt , talk , bumble , burr , whiz , bombilation , bombinate , bombination , buzzing , kazoo , tinnitus
verb
bombinate , bumble , drone , fizz , fizzle , hum , murmur , reverberate , ring , sibilate , whir , whisper , whiz , đường dây nóng , chatter , inform , natter , rumor , tattle , burr , gossip , hearsay , hiss , notion , phone , saw , scandal , telephone , whizz