capability là gì

Bạn từng nghe qua chuyện những kể từ chỉ kĩ năng nhập giờ Anh như ability, capability hoặc capacity chưa? Rất nhiều người học tập giờ Anh gặp gỡ trở ngại trong các việc phân biệt 3 kể từ này và dễ dàng vướng sai lầm đáng tiếc Khi dùng. Cùng tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây về phân biệt cách sử dụng của ability, capability và capacity nhé.

Bạn đang xem: capability là gì

Cách người sử dụng của ability, capability và capacity

Cách người sử dụng Ability

Ability

Ability /əˈbɪləti/: năng lượng, khả năng

 1. Dùng nhằm chỉ kỹ năng và tài năng cần phải có nhằm thực hiện điều gì cơ. Khi nói đến ai cơ với “ability đồ sộ bởi something” tức ham muốn trình bày người cơ với năng lượng thực hiện chất lượng tốt việc cơ, những năng lượng ấy là vì giao lưu và học hỏi và tập luyện mới nhất đạt được.

E.g. 

 • People with the disease may lose their ability to communicate. (Những người vướng dịch hoàn toàn có thể tấn công mất mặt năng lượng tiếp xúc của họ).
 • A woman of her ability will easily find a job. (Một người phụ phái đẹp với năng lượng hoàn toàn có thể đơn giản tìm kiếm được một công việc).

*Lưu ý: Ability thông thường được sử dụng trong mỗi văn cảnh đặc biệt sang trọng. Trong tiếp xúc hằng ngày, nhằm chỉ kĩ năng thì người tao thông thường người sử dụng “can”.

E.g. My mom can speak 7 languages. (Mẹ tôi có thể nói rằng được 7 loại tiếng).

 1. Dùng nhằm chỉ khả năng cộng đồng chung điều gì cơ hoàn toàn có thể xẩy ra.

E.g. The system has the ability to lập cập more effectively if you know how đồ sộ improve it. (Hệ thống hoàn toàn có thể chạy hiệu suất cao rộng lớn nếu như khách hàng biết phương pháp nâng cấp nó).

Cách người sử dụng Capability

Capability

Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/: Tiềm năng

 1. Dùng nhằm nhấn mạnh lượng và nút độ nhằm ai hoàn toàn có thể thực hiện điều gì cơ hoặc điều gì cơ xẩy ra.

E.g. She has the capability to become a very fine actor. (Cô ấy với tiềm năng nhằm trở nên một chưng sĩ tốt).

 1. Dùng nhằm chỉ khả năng ai cơ hoàn toàn có thể làm những gì nhập tương lai.

E.g. My 6-year old sister will have the capability to cook well when she gets 10. (Em gái 6 tuổi tác của tôi tiếp tục hoàn toàn có thể nấu nướng tiêu hóa Khi em ấy 10 tuổi).

 1. Dùng nhằm chỉ khả năng của một đơn vị chức năng tổ chức.

E.g. The factory wants đồ sộ increase its manufacturing capability this month. (Nhà máy ham muốn tăng tính năng phát triển nhập mon này).

 1. Dùng nhằm chỉ sự giới hạn kĩ năng của một ai đó.

E.g. Her capability to cook does not include making bread and soup. (Khả năng nấu bếp của cô ấy ấy ko bao hàm thực hiện bánh mỳ và súp).

Cách người sử dụng Capacity

Capacity /kəˈpæsəti/: Khả năng, mức độ chứa

capacity
 1. Dùng nhằm chỉ dung tích, mức độ chứa chấp, hiệu suất hoặc số lượng tuy nhiên một không khí hoặc vật tiềm ẩn này cơ hoàn toàn có thể chứa chấp được (đây là nghĩa thường dùng với capacity). 

E.g. 

Xem thêm: remember là gì

 • He brought along a fuel tank with a maximum capacity of 50 liters. (Anh ấy đem theo dõi một thùng dầu với mức độ chứa chấp 50 lít).
 • The theater has a seating capacity of 2 000. (Rạp chiếu phim với mức độ chứa chấp 2000 địa điểm ngồi).
 1. Dùng nhằm chỉ kĩ năng về trí tuệ, niềm tin nhằm hoàn toàn có thể hiểu hoặc làm những gì đó. Capacity tăng thêm ý nghĩa đặc biệt sát với ability tuy nhiên mang tính chất trịnh trọng rộng lớn, thiên về kĩ năng thiên bẩm của một cá thể.

E.g. She has an enormous capacity for hard work. (Cô ấy với kĩ năng thao tác cần mẫn đặc biệt lớn).

 1. Dùng với những nghĩa khác: 

– Vị trí hoặc công dụng tuy nhiên người này cơ đảm nhận.

E.g. We are simply involved in an advisory capacity on the project. (Chúng tôi chỉ đơn giản và giản dị là nhập cuộc nhập năng lượng cố vấn về dự án).

– Số lượng tuy nhiên một xí nghiệp, công cụ này cơ hoàn toàn có thể phát triển đi ra thành phầm.

E.g. Spare oil production capacity will probably remain low (Công suất phát triển dầu dự trữ hoàn toàn có thể tiếp tục vẫn tại mức thấp).

– Kích cỡ hoặc sức khỏe của vũ khí, quan trọng đặc biệt công cụ của một phương tiện đi lại giao thông vận tải.

E.g. an engine with a capacity of 1600cc (một mô tơ với dung tích 1600cc).

Mỗi kể từ nhập 3 kể từ này còn có những cách sử dụng không giống nhau và chân thành và ý nghĩa không giống nhau trong những tình huống. Xét Khi đem ý tức thị kĩ năng thì 3 kể từ lại sở hữu sắc thái không giống nhau. Hãy thấy rõ rộng lớn về việc tương đương và không giống nhau này qua chuyện bảng bên dưới đây:

AbilityCapabilityCapacity
Nói về kĩ năng, năng lượng bởi tập luyện mới nhất đạt được.Nói về năng lượng, năng khiếu sở trường, tiềm năng. Hoặc chỉ số lượng giới hạn kĩ năng của những người này cơ.Chỉ kĩ năng quan trọng đặc biệt của một người, kĩ năng thiên bẩm nhằm thao tác gì cơ.

Xem thêm:

 • Thì lúc này đơn
 • Thì vượt lên trước khứ đơn
 • Bảng vần âm giờ Anh

Bài tập dượt phần mềm cách sử dụng của ability, capability và capacity

Bài tập 

Điền nhập dù rỗng tuếch với ability, capability hoặc capacity:

 1. The fish tank has a ……………….. of 2m3. 
 2. He has the ……………….for a doctor.
 3. Spare oil production ……………….will probably remain low.
 4. Animals in the zoo have lost the ……………….of catching food for themselves.
 5. Age affects the range of a person’s ………………..
 6. Are you used đồ sộ teaching students of mixed ……………….?
 7. It’s important đồ sộ discover the natural ……………….of each child.
 8. I try đồ sộ bởi my job đồ sộ the best of my ……………….(= as well as I can).
 9. The mountain walk is well within the ……………….of most fit people.
 10. Limited resources are restricting our ……………….for developing new products.

Đáp án

 1. capacity
 2. capacity
 3. capacity
 4. capability 
 5. capability
 6. abilities
 7. abilities
 8. ability
 9. capacity
 10. capacity

Chắc hẳn qua chuyện nội dung bài viết bên trên, chúng ta đang được hiểu và bắt được phần này sự không giống nhau cơ bạn dạng thân ái ability, capability và capacity. IELTS Vietop chúc chúng ta thành công xuất sắc bên trên con phố đoạt được giờ Anh của tớ. Nhớ tìm hiểu thêm thêm thắt rất nhiều cách thức dùng của những cấu tạo giờ Anh không giống nhập phân mục “Tự học tập ngữ pháp tiếng Anh” nhé.

Xem thêm: game show là gì