center là gì

trong những ngôn từ khác

vô giờ Nhật

Bạn đang xem: center là gì

vô giờ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ Pháp

vô giờ Catalan

in Dutch

vô giờ Ả Rập

vô giờ Séc

vô giờ Đan Mạch

vô giờ Indonesia

vô giờ Thái

vô giờ Ba Lan

vô giờ Malay

vô giờ Đức

vô giờ Na Uy

vô giờ Hàn Quốc

in Ukrainian

Xem thêm: body shop là gì

vô giờ Ý

vô giờ Nga

中心(部分), (施設としての)センター, 中心(ちゅうしん)…

centre [masculine], centrer, centre…

middelpunt, centrum, In het midden plaatsen/zijn…

střed, centrum, středisko…

midte, midtpunkt, centrum…

titik pusat, pusat, berada di tengah…

ศูนย์กลาง, ศูนย์เฉพาะกิจ, ศูนย์รวมความสนใจ…

środek, centrum, umieszczać mãng cầu lub w środku…

bahagian tengah, pusat, tertumpu…

der Mittelpunkt, das Zentrum, in den Mittelpunkt stellen…

sentrum [neuter], sette midt på, midte…

centro, centrare, essere al centro…

центр, помещать в центре…

Xem thêm: ecosystem là gì