cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp là gì

Bạn đang xem: Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là gì? Đặc điểm, hậu quả? tại vssrorgvn.org.vn

Bạn đang xem: cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp là gì

Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp là gì? Nêu những nét cơ bản của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp? Hậu quả của kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp?

Sau năm 1960, miền Bắc nước ta đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, sau đó mở màn xây dựng tổ quốc theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp và từ đó đã đạt được nhiều thắng lợi. Tuy nhiên, thời kì qua, cùng với sự đổi mới của toàn cầu và tổ quốc, cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yêu cầu Nhà nước phải đổi mới để có thể tăng trưởng hơn nữa. Trong bài viết tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Cơ chế tập trung bao cấp là gì? Đặc điểm và hậu quả?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài:

1. Thế nào là cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu?

Cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp về cơ bản được hiểu là cơ chế nhưng mà nền kinh tế nước ta vận hành dưới sự kiểm soát của Nhà nước về các yếu tố sản xuất cũng như phân phối thu nhập.

Nhà nước ta sẽ can thiệp sâu vào hoạt động của nền kinh tế, khinh thường quy luật thị trường. Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sẽ giữ vai trò chủ đạo, các thành phần kinh tế khác ko tập trung. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp tuy có những ưu điểm thích hợp với hoàn cảnh tổ quốc trong thời kỳ cũ nhưng cho tới hiện tại cũng bộc lộ nhiều hạn chế, cản trở sự tăng trưởng của tổ quốc. sau đó.

2. Đặc điểm cơ bản của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp:

Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp có những đặc điểm cơ bản sau:

– Nhà nước ta quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính và dựa trên hệ thống chuẩn mực, quy định cụ thể vận dụng từ trên xuống dưới. Nhà nước ta đặt ra các mục tiêu một cách chủ quan, sau đó đặt ra các mục tiêu đó để các doanh nghiệp và hợp tác xã cùng thực hiện.

Cả việc giao vốn, vật tư, thành phầm cho Nhà nước trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp cũng nằm trong mục tiêu Nhà nước giao. Điều này cũng sẽ buộc doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ quan tâm tới một việc là hoàn thành mục tiêu.

– Các cơ quan hành chính nhà nước trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp thường sẽ can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngân sách Nhà nước sẽ phải gánh chịu những thiệt hại về vật chất do các quyết định sai trái gây ra.

Ngoài ra, Nhà nước ta thường chỉ coi trọng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, chỉ coi trọng kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể sẽ hạn chế sự tăng trưởng và đóng góp vào nền kinh tế của các thành phần kinh tế. kinh tế khác. . Hệ quả là cơ quan quản lý Nhà nước sẽ làm thay công dụng quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng dẫn đấu thầu qua mạng, thứ tự lựa chọn nhà thầu qua mạng

– Quan hệ hàng – tiền tài các chủ thể cũng sẽ bị bỏ qua, chỉ là hình thức, quan hệ hiện vật là chính. Trong thời kỳ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp xuất hiện, các phương tiện cụ thể như giá cả, lãi suất, tiền công sẽ chỉ được vận dụng với mục tiêu có thể tính toán một cách hình thức. Giá cả sẽ ko phản ánh quan hệ cung cầu.

Mặt khác, tiền công được quy định theo cấp bậc hành chính và thâm niên công việc như nhau, ko theo hiệu quả công việc của từng nhân vật. Tất cả những điều đó trên thực tiễn đã gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, làm cho cuộc sống khó khăn ko chỉ về số lượng nhưng mà còn về chất lượng của nhiều thứ khác.

– Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp với bộ máy quản lý kềnh càng, nhiều cấp trung gian:

Hệ thống thiết chế thời kỳ này còn chưa đồng bộ, còn chồng chéo, thiếu thống nhất, thủ tục hành chính trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp còn rườm rà, phức tạp, kỷ luật, kỷ cương. ko nghiêm khắc. Tổ chức bộ máy của tổ quốc còn khá kềnh càng, nhiều tầng nấc, phương thức quản lý hành chính vừa quan liêu, vừa phân cấp gây nhiều thiệt hại. Ngoài ra, hàng ngũ công chức nước ta hiện nay còn nhiều yếu kém cả về phẩm chất, ý thức và trách nhiệm.

3. Hậu quả của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp:

Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng, hay có thể hiểu là tăng trưởng dựa vào đầu tư, khai thác tài nguyên, nhân lực rẻ và một số lợi thế khác, thì cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp cũng có những tác dụng nhất mực. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp cho phép tập trung tối đa các nguồn lực kinh tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước vào các mục tiêu chủ yếu trong từng thời kỳ và điều kiện cụ thể, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa theo hướng ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng. . Cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp cũng góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong việc thực hiện các mục tiêu.

Trong điều kiện nội chiến, việc xây dựng cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung thực sự phục vụ yêu cầu của thời chiến, bởi lúc tổ quốc bị xâm lược, mục tiêu của cả nước là giải phóng dân tộc. Vì vậy, thực tiễn là trong thời đoạn đó, việc thực hiện kế hoạch hóa tập trung ở nước ta cũng sẽ góp phần quan trọng để huy động được tối đa sức dân cho xây dựng và tăng trưởng kinh tế vì mục tiêu tăng trưởng. nền kinh tế. mục tiêu giải phóng dân tộc, coi đây là nhiệm vụ chung, ko của riêng người nào.

Xem thêm: take for là gì

Nhà nước ta cũng cần thực hiện cơ chế trợ cấp đầy đủ để giúp những người lính ra chiến trường yên tâm hơn trong việc phục vụ chiến tranh, vì những người lính này sẽ ko phải lo lắng về gia đình của họ. vợ và bọn trẻ. vẫn ở nhà, bởi vì mọi thứ được hỗ trợ bởi nhà nước của chúng tôi.

Đối với kinh tế:

Xem thêm: Xử lý đấu thầu qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu

Trong thời kỳ nền kinh tế nước ta còn tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng thì cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp đã có tác dụng nhất mực, như đã phân tích ở trên. Bao cấp ra đời cho phép tập trung tối đa các nguồn lực kinh tế vào mục tiêu chủ yếu trong từng thời kỳ và điều kiện cụ thể, nhất là trong quá trình công nghiệp hóa theo hướng ưu tiên tăng trưởng công nghiệp nặng. .

Tuy nhiên, cùng với thời kì, cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp ngày càng tỏ ra ko thích hợp với hoàn cảnh tổ quốc. Có thể thấy, cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp đã triệt tiêu cạnh tranh, ngăn cản tiến bộ khoa học công nghệ, triệt tiêu động lực kinh tế đối với các chủ thể là người lao động, các tổ chức và tư nhân. tư nhân, cơ chế này ko kích thích được tính năng động, thông minh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Chính vì điều này nhưng mà nền kinh tế nước ta lâm vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng.

Đối với văn hóa:

Biểu thị rõ nhất của cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp này là mặc dù văn nghệ sĩ được thành các hội thông minh, nhưng có thể thấy cơ cấu và phương thức hoạt động của các hội này về thực chất giống như mọi hội hành chính, phi thương nghiệp. hãng. .của chính phủ. Các nghệ sĩ và nhà văn nhiều năm kinh nghiệm cũng là những người làm thuê và làm mướn ăn lương với mục tiêu sáng tác. Trên thực tiễn, điều này có mặt tốt của nó và nó đã hoạt động tốt trong quá khứ.

Quy tắc sàng lọc của thời kỳ này đã ko hoạt động. Số lượng văn nghệ sĩ nhiều năm kinh nghiệm một ngày nào đó sẽ vượt quá tỉ lệ cần thiết so với dân số, tuy nhiên, số lượng văn nghệ sĩ nhiều năm kinh nghiệm cũng sẽ quá tải so với khả năng cung ứng vật chất của nền kinh tế. kinh tế tổ quốc.

Ko những thế, giới văn nghệ sĩ cũng ko sống chủ yếu bằng sáng tác. Có người đã trở thành cán bộ cao cấp, ngoài quyền lợi của cán bộ cao cấp, nếu những văn nghệ sĩ đó còn sáng tác, họ còn được đặc quyền truyền tụng tư cách, khả năng làm quan, xa vắng quan trường. toàn cầu. Đời sống nhân dân của những nhân vật này hơn hẳn các đồng nghiệp khác.

Đối với xã hội:

Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp này ra đời trong thời kỳ tổ quốc vừa trải qua những năm tháng đau thương của chiến tranh. Tình hình xã hội thời kỳ này cũng diễn biến phức tạp, rối ren. Vì vậy, cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp cũng góp phần ổn định đời sống xã hội, giữ gìn trật tự xã hội.

Xem thêm: Xử lý tình huống phát sinh trong quá trình đấu thầu qua mạng

Lúc nền kinh tế toàn cầu chuyển sang thời đoạn tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mệnh khoa học và công nghệ hiện đại thì cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp này càng bộc lộ rõ. thiếu sót của nó. Việc tiếp tục thực hiện cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp đã làm cho nền kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có nước ta, lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Bạn thấy bài viết Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là gì? Đặc điểm, hậu quả? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là gì? Đặc điểm, hậu quả? bên dưới để vssrorgvn.org.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: vssrorgvn.org.vn

Xem thêm: strengthening là gì