cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn. Trong Đoàn còn được chia nhỏ thành các chi đoàn. Bài viết dưới đây của ACC về Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì? hi vọng đem đến nhiều thông tin chi tiết và cụ thể đến Quý bạn đọc.

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là cơ quan nào?

Bạn đang xem: cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

I. Khái niệm chi nhánh

Đoàn Thanh niên là tổ chức chi bộ của tổ chức cơ sở, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đoàn thanh niên là đơn vị trực thuộc Đoàn cơ sở. Các nhánh có thể tạo thành các phân khu. Chi đoàn sinh hoạt định kỳ và mỗi tháng một lần. Ở vùng sâu, vùng xa, nơi đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc thường xuyên đi công tác, rời địa bàn, được sự đồng ý của Đoàn cấp trên thì định kỳ 3 tháng họp một lần. .

Đơn vị cơ sở có từ 02 chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên được thành lập Đoàn cơ sở.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của chi nhánh:

Tổ chức Đoàn Thanh niên

- Tổ chức cơ sở Đoàn bao gồm: Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở là cơ sở của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, thể thao, ngành nghề, đơn vị học tập, công tác, lao động, nơi sinh sống. khu dân cư, đơn vị cơ sở thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

– Tổ chức cơ sở Đoàn có thể trực thuộc Huyện đoàn, Tỉnh đoàn hoặc Đoàn khối, chi đoàn tùy theo đặc thù của từng đơn vị theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

- Công đoàn cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị có từ hai chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên thì thành lập công đoàn cơ sở. Trong một địa bàn, lĩnh vực hoạt động có nhiều chi đoàn nếu có nhu cầu liên kết, phối hợp có thể thành lập đoàn theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. Trong các đội xung kích, thanh niên xung phong, thanh niên xung kích, đội lao động trẻ, địa bàn tập hợp đoàn viên thành lập tổ chức đoàn theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn. .

Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở

Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

– Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền.

Quyền hạn của tổ chức cơ sở

– Kết nạp đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên vào quy hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội.

Xem thêm: Đánh giá cụ thể về 3 mẫu giày MLB NY thể thao nổi tiếng hiện nay

- Tổ chức các hoạt động, phong trào đoàn kết, tập hợp thanh niên đáp ứng nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho công tác thanh niên.

– Một quyền rất có ý nghĩa là tổ chức, hoạt động tạo thêm việc làm, thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo quỹ hoạt động của Đoàn; sử dụng con dấu pháp nhân.

III. Khái niệm cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi nhánh

– Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên cấp đó. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra; giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban Chấp hành cùng cấp bầu. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành cấp nào do Đại hội cấp đó quyết định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Số ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 số ủy viên Ban Chấp hành. Ở cấp trung ương. Số lượng Bí thư Trung ương Đoàn không quá 1/3 số ủy viên Ban Thường vụ.

- Phải nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của đoàn; cấp dưới phục tùng cấp trên; thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

– Trước khi quyết định công việc và biểu quyết các nghị quyết của đoàn; mọi thành viên đều được cung cấp thông tin và bày tỏ ý kiến; Những ý kiến ​​thuộc thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc. Tuy nhiên, nghị quyết hiện tại phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

– Đại hội, hội nghị của cơ quan lãnh đạo đoàn chỉ có giá trị khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên được triệu tập tham dự. Trường hợp thành viên được triệu tập theo cơ chế đại biểu thì phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số đại biểu và đại diện ít nhất hai phần ba (2/3) tổ chức trực thuộc. . Quyết định của đại hội hoặc hội nghị chỉ có giá trị khi được quá một phần hai (1/2) số thành viên có mặt tán thành.

Trên đây là bưu kiện bài viết mà chúng tôi cung cấp đến bạn đọc về Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì? Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, nếu bạn đọc còn thắc mắc, băn khoăn, Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?, Bạn đọc vui lòng liên hệ để được hướng dẫn.

ACC . CÔNG TY LUẬT

Khuyên nhủ: 1900.3330

Zalo: 084.696.7979

Fanpage: : ACC Group – Người Đồng Hành Pháp Lý Cùng Bạn

Xem thêm: sorting là gì

Thư: [email protected]