competition là gì

/,kɔmpi'tiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự cạnh tranh
trade competition between two countries
sự tuyên chiến và cạnh tranh thương nghiệp thân ái nhì nước
to enter into competition
cạnh giành giật nhau
Sự giành giật giành (địa vị...)
Cuộc thi; ( (thể dục,thể thao)) cuộc tranh tài, cuộc đọ sức
a swimming competition
cuộc ganh đua bơi
to be in competition with
thi đấu với

Chuyên ngành

Toán & tin yêu

sự giành giật chấp

Giải quí VN: Trên mạng, đấy là sự giành giật chấp trong những trạm để sở hữu thời cơ người sử dụng một tuyến truyền thông hoặc khoáng sản mạng. Theo một nghĩa nào là ê, biểu hiện giành giật chấp tế bào miêu tả một trường hợp ở ê nhì hoặc nhiều trang bị cố truyền và một khi, vì thế tạo ra vấp đụng bên trên tuyến. Theo một nghĩa tương đối không giống, sự giành giật chấp cũng tế bào miêu tả cách thức buông lỏng ( free-for-all) tinh chỉnh truy vấn một tuyến truyền thông, ở ê quyền truyền được gửi gắm mang lại trạm nào là giành được quyền tinh chỉnh tuyến. Trong loại giành giật chấp này, từng trạm lắng ngóng tuyến và đợi mang lại nó không thể sinh hoạt. Khi tuyến đang được rãnh, ngẫu nhiên trạm nào là mong muốn truyền đều cần đăng thầu tuyến bằng phương pháp vạc một thông tin đòi hỏi gửi ( request-to-send) mang lại trạm nhận của tôi. Nếu lời giải đáp là dương, trạm sẽ tiến hành tự tại truyền, và từng đôi mắt nối không giống cần đợi cho tới Lúc tuyến rãnh quay về thì mới có thể truyền được. Với tác dụng giành giật chấp, những trạm ko truyền theo dõi một trật tự chắc chắn nào là cả, hoặc ko nên dùng một tín hiệu đặc biệt quan trọng (thẻ bài bác = token) nhằm xác lập trạm nào là hiện nay đang xuất hiện quyền người sử dụng tuyến.

Xây dựng

sự cạnh tranh
To attract Maximum Competition
thu mút hút sự tuyên chiến và cạnh tranh tối đa
tranh đua

Kỹ thuật cộng đồng

cạnh tranh
Australian Competition & Consumer Commission (ACCC)
ủy ban tuyên chiến và cạnh tranh và chi tiêu và sử dụng úc
local competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh nội bộ
To attract Maximum Competition
thu mút hút sự tuyên chiến và cạnh tranh tối đa

Kinh tế

sự cạnh tranh
blind competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh thong manh quáng
brisk competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh năng động
business competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh thương mại
free competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh tự động do
horizontal competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh sản phẩm ngang
monopolistic competition
sự canh giành giật với đặc điểm lũng đoạn
monopolistic competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh với tính độc quyền
over competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh quá độ
tough competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh mạnh mẽ
unfair competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh bất chính
unfair competition
sự tuyên chiến và cạnh tranh ko công bình

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
antagonism , athletic sự kiện , bout , candidacy , championship , clash , concours , contention , controversy , counteraction , dog eat dog , bởi or die , emulation , encounter , engagement , sự kiện , fight , game , go for it , go for the gold , horse race , jungle * , match , matchup , meeting , one on one , one-upping , opposition , pairing off , puzzle , quiz , race , racing , rat race * , rivalry , run rẩy , sport , strife , striving , struggle , tilt , tournament , trial , tug-of-war , warfare , battle , contest , corrivalry , tug of war , war , meet , contender , contestant , corrival , opponent , rival , conflict , debate