con chồn tiếng anh là gì

Bồ cho rằng loại kẻ NHÁT HƠN CON CHỒN như Malfoy àh?

Bạn đang xem: con chồn tiếng anh là gì

What would You-Know-Who want with Malfoy?

"""Chú ko nên người của xứ này"", con chồn trình bày, ""chú lần tìm kiếm chi đây?"""

“You are not from here”, said the fox, “what are you looking for?”

Con chồn đang được hạ cánh.

The weasel has landed.

Em suy nghĩ đem ai cơ ham muốn chiến dịch Con Chồn Ảm Đạm Ngủ thất bại.

I think someone wants Sleepy Weasel lớn fail.

Trong truyện, hoàng tử bé xíu kết chúng ta với cùng một con chồn.

In the story, the little prince became friends with a fox.

Có lẽ thứ tự anh coi con chồn này đó là thứ tự cuối rồi.

I reckon I seen that varmint for the last time.

Này, con chồn khốn kiếp kia!

You overgrown weasel.

Nó là 1 trong con chồn đỏ rực, ông Summers trình bày vậy.

He's a red fox kitten, Mr. Summers tells bầm.

Nhưng anh vẫn tồn tại cút coi con chồn với con nữ giới tặc cơ.

But I still went lớn see the varmint with that pirate girl.

Con chồn con cơ.

That little weasel.

"""Con người"", con chồn trình bày, ""con người chúng ta đem những khẩu pháo và chúng ta săn bắt phun."

“People,” said the fox, “have guns and they hunt.

"Con chồn dường như động tính hiếu kỳ: ""Ở bên trên một hành tinh ranh khác?"""

The fox seemed very intrigued: “In another planet?”

Xem thêm: annoyed là gì

Con Chồn ngay lưng cơ tề.

I see the sloth.

Một con chồn hả?

A weasel?

Trước phía trên nó chỉ là 1 trong con chồn như là trăm ngàn con chồn không giống.

He was only a fox lượt thích a hundred thousand other foxes.

Trước khi chia ly, con chồn đang được share một tuyệt kỹ với hoàng tử bé xíu.

Upon parting, the fox shared a secret with the little prince.

Cô là con chồn loại ngu ngốc.

You're a stupid bitch.

Tên Calvera này là 1 trong con chồn láu tôm láu cá, hả?

A pretty foxy fellow, this Calvera, eh?

À, tôi thiếu hiểu biết nhiều nhiều về những con chồn sinh sống nhập hốc đâu.

I don't know too much about cave-dwelling varmints.

Bà Thượng tế cơ ham muốn mạng con chồn là của bà tớ.

The Priestess wants lớn kill the fox herself.

"Nhưng con chồn quay về với ý tưởng phát minh của nó: ""Đời tớ tẻ nhạt nhẽo."

However, the fox returned lớn his thought: “My life is monotonous.

Nếu là 1 trong con chồn mạnh khỏe khoắn, con kê con cái tiếp tục không tồn tại thời cơ trình bày gì đâu.

If he was a healthy weasel, the chicken didn't get a chance lớn say anything.

"""Trong vụ này tớ được lợi đó"", con chồn trình bày, ""ấy tự loại color tiểu mạch."""

“I win”, said the fox, “because of the color of the wheat.”

Xem thêm: accessible là gì