considerably là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /.ˈsɪ.dɜː.ə.bəl/
Hoa Kỳ[.ˈsɪ.dɜː.ə.bəl]

Tính từ[sửa]

considerable /.ˈsɪ.dɜː.ə.bəl/

Bạn đang xem: considerably là gì

 1. Đáng kể, to tát tát, rộng lớn.
  a considerable distance — khoảng cách xứng đáng kể
  considerable expense — khoản đầu tư chi tiêu lớn
 2. Có vế, đem gia thế cần thiết (người).
  a considerable person — người cần thiết, người dân có vai vế

Danh từ[sửa]

considerable /.ˈsɪ.dɜː.ə.bəl/

Xem thêm: sorting là gì

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) con số rộng lớn, con số đáng chú ý.

Tham khảo[sửa]

 • "considerable". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)
Mục kể từ này còn nguyên sơ. quý khách rất có thể viết trượt sung.
(Xin coi phần trợ gom nhằm hiểu thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)