convention là gì

/kən'ven∫n/

Thông dụng

Danh từ

Hội nghị, sự triệu tập
Hiệp định
Sự văn bản ngầm
Tục lệ, lệ thường
social conventions
tục lệ xã hội
Quy ước (của một vài trò chơi)

Chuyên ngành

Toán & tin

quy ước, hiệp ước

Xây dựng

sự quy ước

Kỹ thuật công cộng

ký hiệu quy ước
định chuẩn

Giải quí VN: Một tập dượt những tiêu xài chuẩn chỉnh nhằm trao thay đổi vấn đề thân thiện sợ hãi khối hệ thống PC hoặc nhì tranh bị PC cùng nhau.

Bạn đang xem: convention là gì

định ước

Giải quí VN: Một tập dượt những tiêu xài chuẩn chỉnh nhằm trao thay đổi vấn đề thân thiện sợ hãi khối hệ thống PC hoặc nhì tranh bị PC cùng nhau.

giao thức

Xem thêm: room là gì

Giải quí VN: Một tập dượt những tiêu xài chuẩn chỉnh nhằm trao thay đổi vấn đề thân thiện sợ hãi khối hệ thống PC hoặc nhì tranh bị PC cùng nhau.

Xem thêm: technician là gì

hiệp ước
quy ước

Kinh tế

công ước
Berne Convention
Công ước Berne (về bạn dạng quyền, 1886)
convention for preservation of fishery
công ước bảo lãnh ngư nghiệp
Customs Convention on Containers
Công ước Hải quan liêu về Công-ten- nơ
international convention
công ước quốc tế
International Convention on Patents
Công ước Quốc tế về Quyền chuyên nghiệp lợi
Stockholm Convention
Công ước Stockholm
Universal Copyright Convention
Công ước Bản quyền quốc tế
cuộc họp
điều ước
hiệp định
bilateral convention
hiệp tấp tểnh tuy nhiên phương
customs convention
hiệp tấp tểnh hải quan
hội nghị
Chicago Convention
hội nghị Chicago
Constitutional Convention
Hội nghị Lập hiến
convention and visitors bureau
văn chống hội nghị và du khách
convention center
trung tâm hội nghị
convention participant
người tham dự lễ hội nghị
pre/post convention tour
du lịch trước/sau hội nghị
quán lệ
tập quán
monetary convention
tập quán chi phí tệ
tập tục
thỏa ước

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
assemblage , assembly , clambake , confab , congress , convocation , council , delegates , delegation , get together , meet * , meeting , members , powwow * , rally , representatives , show , canon , code , covenance , custom , etiquette , fashion , size , formality , habit , law , percept , precept , propriety , rule , understanding , usage , bargain , bond , compact , concord , concordat , contract , covenant , pact , protocol , stipulation , transaction , treaty , conference , toàn thân , company , conclave , congregation , crowd , gathering , group , muster , troop , accord , agreement , caucus , conventionality , diet , practice , synod , tradition

Từ trái ngược nghĩa