creep là gì

/kri:p/

Thông dụng

Danh từ

( số nhiều) sự kinh rợn, sự rùng bản thân, sự sởn gáy, sự khiếp đảm, sự hãi hùng
to give somebody the creeps
làm ai sởn gáy lên
Sự trườn, sự trườn
Lỗ hốc (trong sản phẩm rào...)
(địa lý,địa chất) sự bục (đá...)
(vật lý) sự dão
thermal creep
sự dão vì thế nhiệt

Nội động kể từ .crept

Bò, trườn
Đi rón nhón nhén, lén, lẻn ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
to creep into the room
lẻn vô phòng
old age creeps upon one unawares
tuổi già cả đén với những người tớ khi này ko biết
Bò; leo (cây leo)
Có cảm hứng râm ran như con kiến trườn, rùng bản thân sởn sợi ốc
to make someone's flesh creep
làm mang đến ai sởn sợi ốc
(nghĩa bóng) quỵ luỵ, luồn lọt
to creep into someone's favour
luồn lọt nhằm chiếm hữu được tín nhiệm yêu thương của ai

Hình thái từ

  • Ving : creeping
  • Past: Crept
  • PP: Crept

Chuyên ngành

Toán & tin

(cơ học tập ) rão; kể từ biến

Cơ - Điện tử

Sự rão, kể từ đổi mới, sự trườn, rão, trườn, bò

Cơ khí & công trình

trườn
backward creep
sự trườn lùi (cán thép)
creep of rails
sự trườn ray
creep-resisting
chống trườn
forward creep
sự trườn tiến thủ (cán thép)

Ô tô

sự trườn

Giải quí VN: Là sự dịch rời kể từ kể từ, tự động vạc của xe pháo đem số tự động hóa Lúc mô tơ sinh hoạt và cần thiết số được đặt tại ngẫu nhiên số tiến thủ này (D, 2, L) hoặc số lùi.

Xây dựng

hiện tượng ray bò
sự rão, kể từ biến

Giải quí EN: Specifically, the slow deformation and movement of concrete under stress; it is useful as a uniform load-stabilizing feature in building construction.

Bạn đang xem: creep là gì

Giải quí VN: Chỉ sự biến tấu và dịch đem lừ đừ của bê tông bên dưới áp lực nặng nề của ứng suất. Nó còn được dùng như 1 đặc điểm ổn định lăm le vận tải ko thay đổi vô dự án công trình kiến tạo.

Xem thêm: picky là gì

Xem thêm: hit and run là gì

tính rão

Điện

chuyển động sên
hiện tượng tự động quay

Kỹ thuật cộng đồng

biến dạng kể từ biến
total creep
tổng biến tấu kể từ biến
độ rão
sự chảy nguội
rão
sự trượt
belt creep
sự trượt đai
creep of continents
sự trượt lục địa
mountain creep
sự trượt núi
sự trượt đất

Địa chất

sự bùng nền

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
approach unnoticed , crawl on all fours , edge , glide , grovel , gumshoe * , inch , insinuate , lurk , pussyfoot , scrabble , scramble , skulk , slink , slither , snake * , sneak , squirm , steal , tiptoe , worm , wriggle , writhe , slide , snake , mouse , prowl , slip , drag , crawl , gumshoe

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ