đặc điểm nào dưới đây không có ở thực vật hạt kín

Bạn đang xem bài viết ✅ Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 42 (Có đáp án) Sinh sản hữu tính ở thực vật ✅ tại trang web Pgdphurieng.edu.vn Bạn có thể kéo xuống để đọc từng phần hoặc click nhanh vào mục lục để truy cập thông tin mình cần một cách nhanh chóng nhất.

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 42 gồm 74 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh các kiến ​​thức về Sinh sản hữu tính ở Thực vật.

Bạn đang xem: đặc điểm nào dưới đây không có ở thực vật hạt kín

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 42 tổng hợp bài tập trắc nghiệm về lý thuyết và bài tập tình huống có đáp án kèm theo xoay quanh các kiến ​​thức về sinh sản hữu tính ở thực vật. Thông qua Trắc nghiệm Sinh 11 bài 42, các em có thêm tài liệu học tập nhằm đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 11. Đồng thời đây cũng là tài liệu hữu ích giúp các em làm bài tập trắc nghiệm. Giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Trên đây là TOP 74 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 11 bài 42 mời các bạn đọc cùng tham khảo.

Thử nghiệm sinh sản hữu tính ở thực vật

Câu hỏi 1: Sinh sản hữu tính ở thực vật là:

A. Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và cái tạo ra hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

B. Sự kết hợp ngẫu nhiên của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

C. Sự kết hợp có chọn lọc của nhiều giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo ra hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

D. Sự hợp nhất của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo thành hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

câu trả lời gợi ý

Sinh sản hữu tính là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa giao tử đực và giao tử cái để tạo thành hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 2: Hình thức sinh sản trong đó có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo ra hợp tử phát triển thành cơ thể mới là khái niệm về

A. sinh sản hữu tính.

B. sinh sản vô tính.

C. sinh sản bằng bào tử

D. sinh sản bằng nuôi cấy mô tế bào.

câu trả lời gợi ý

Sinh sản hữu tính là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa giao tử đực và giao tử cái để tạo thành hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?

A. Có khả năng thích nghi với điều kiện môi trường luôn thay đổi.

B. Tạo ra nhiều đột biến làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa.

C. duy trì ổn định các tính trạng tốt do di truyền.

D. Là hình thức sinh sản phổ biến.

câu trả lời gợi ý

Sinh sản hữu tính có sự tái tổ hợp vật chất di truyền nên tạo ra nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa. Con non có khả năng thích nghi tốt với môi trường.

Nhưng sinh sản hữu tính không duy trì được những đặc điểm tốt như sinh sản vô tính

Đáp án nên chọn là:

Câu 4: Phần lớn sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính

A. tạo ra một số lượng lớn cá thể trong một thế hệ.

B. sinh ra đời con đa dạng, có sức sống cao.

C. phôi được bảo vệ trong hạt và quả.

D. phôi được nội nhũ nuôi dưỡng.

câu trả lời gợi ý

Sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái nên đời con có nhiều kiểu gen và kiểu hình nên có sức sống cao, thích nghi được với sự thay đổi của môi trường.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 5: Hoa được cấu tạo từ?

A. Tràng hoa.

B. Nhị và nhụy hoặc hoa đơn tính.

C. Cuống lá, gốc và đài hoa.

D. Tất cả các phần trên.

câu trả lời gợi ý

Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị và nhụy hoa.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 6: Cấu tạo của hoa lưỡng tính gồm các bộ phận sau:

A. nhị, cánh hoa, lá đài.

B. bầu nhụy, đài hoa, cánh hoa, nhị và nhụy.

C. cánh hoa và lá đài.

D. bầu nhụy và cánh hoa.

câu trả lời gợi ý

Cấu tạo của hoa lưỡng tính gồm các bộ phận sau: bầu nhụy, đài hoa, cánh hoa, nhị và nhụy hoa.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 7: Quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

A. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh dục và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh dục giảm phân tạo ra 4 giao tử đực.

B. Tế bào mẹ nguyên phân 2 lần cho 4 microspores → 1 microspore nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh dục và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo ra 2 giao tử đực.

C. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 microspore → 1 microspore nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh dục và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản giảm phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử giảm phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh dục và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản giảm phân 1 lần tạo ra 2 giao tử đực.

câu trả lời gợi ý

Hình thành giao tử đực:

Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử giảm phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinh sản giảm phân 1 lần tạo ra 2 giao tử đực.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 8: Trong quá trình hình thành hạt phấn, từ một tế bào mẹ (2n) trong bao phấn giảm phân hình thành:

A. hai tế bào con (n)

B. ba tế bào con (n)

C. bốn tế bào con (n)

D. năm tế bào con (n)

câu trả lời gợi ý

Trong quá trình hình thành hạt phấn, từ 1 tế bào mẹ (2n) trong quá trình giảm phân của bao phấn tạo thành 4 tế bào con (n).

Đáp án nên chọn là:

Câu 9: Có bao nhiêu lần phân bào xảy ra trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa?

A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

C. 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân

D. 2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

câu trả lời gợi ý

Quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có 1 lần giảm phân tạo ra 4 giao tử đực đơn bội và 2 lần nguyên phân, lần 1 tạo ra 1 tế bào sinh sản và 1 nguyên phân, lần 2, nhân tế bào sinh sản phân chia thành 2 tinh trùng.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 10: Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật, sau quá trình giảm phân, tế bào sinh sản (n) nguyên phân bao nhiêu lần?

A. 2 lần.

B. 1 lần.

C. 3 lần.

D. Không nguyên phân.

câu trả lời gợi ý

Quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa Tế bào sinh sản (n) có 1 lần giảm phân và 1 lần nguyên phân

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 11: Các tế bào được hình thành thông qua giảm phân (trong quá trình hình thành phấn hoa)

A. Là giao tử đực

B. Là thể giao tử.

C. Tiếp tục nguyên phân tạo giao tử đực

D. Tiếp tục giảm phân tạo giao tử đực

câu trả lời gợi ý

Hạt phấn hình thành sau giảm phân là bào tử đơn bội, tiếp tục nguyên phân để hình thành hạt phấn.

Đáp án nên chọn là:

Câu 12: Các tế bào được hình thành qua quá trình giảm phân (trong quá trình hình thành hạt phấn) là:

A. giao tử đực

B. Hạt phấn hoa.

C. Pha lê

D. Bào tử đơn bội

câu trả lời gợi ý

Các tế bào được hình thành sau quá trình giảm phân (trong quá trình hình thành phấn hoa) là các bào tử đơn bội.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 13: Quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

A. Tế bào mẹ của noãn nguyên phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót sau quá trình nguyên phân cho phôi bào gồm 3 tế bào đối cực, 3 tế bào đồng hành, 1 tế bào noãn và 1 nhân đối cực.

B. Tế bào mẹ của noãn nguyên phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót sau quá trình nguyên phân cho phôi bào gồm 3 tế bào đối cực, 2 tế bào đồng hành, 1 tế bào trứng và 2 nhân cực.

C. Tế bào mẹ của noãn nguyên phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót qua nguyên phân cho túi phôi chứa 2 tế bào đối cực, 3 tế bào đồng hành, 1 tế bào trứng, 2 nhân đối cực.

D. Tế bào mẹ của noãn nguyên phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót sau quá trình nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào đồng hành, 1 tế bào trứng và 2 nhân cực.

câu trả lời gợi ý

Tế bào mẹ của noãn bào giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót qua nguyên phân cho phôi nang chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào đồng hành, 1 tế bào noãn và 2 nhân cực.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 14: Trong quá trình hình thành phôi nang, từ một tế bào mẹ (2n) của noãn trong buồng trứng giảm phân hình thành:

A. hai tế bào con (n)

B. ba tế bào con (n)

C. bốn tế bào con (n) xếp chồng lên nhau.

D. năm tế bào con (n)

câu trả lời gợi ý

Trong quá trình hình thành túi phôi, từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn trong buồng trứng giảm phân tạo thành 4 tế bào con (n) xếp chồng lên nhau.

Đáp án nên chọn là:

Câu 15: Bộ nhiễm sắc thể có trong các tế bào trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa là gì?

A. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; Tế bào đối cực, tế bào đồng hành, tế bào trứng và nhân cực đều mang n.

B. Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào đồng hành, tế bào trứng và tế bào nhân thực cực đều mang n.

C. Tế bào mẹ, đại bào tử, đối cực đều mang 2n; tế bào đồng hành, tế bào trứng và nhân cực đều mang n

D. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực và tế bào đồng hành đều mang 2n; Tế bào trứng và tế bào nhân cực đều mang n.

câu trả lời gợi ý

Bộ nhiễm sắc thể ở tế bào bố mẹ là 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào đồng hành, tế bào trứng và tế bào nhân thực cực đều mang n.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 16: Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa, các tế bào mang đơn bội bao gồm?

A. Tế bào mẹ, tế bào đối cực, tế bào bạn, tế bào trứng, nhân cực.

B. Tế bào nhân, tế bào trứng, nhân cực.

C. Tế bào trứng, tế bào nhân sơ ở cực.

D. Đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào đồng hành, tế bào trứng, tế bào nhân thực cực.

câu trả lời gợi ý

Tế bào mẹ mang 2n; Các tế bào mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội bao gồm: đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào đồng hành, tế bào sinh trứng và tế bào nhân chuẩn đối cực đều mang n.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 17: Có bao nhiêu lần phân bào xảy ra trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa?

A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.

D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.

câu trả lời gợi ý

Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa trải qua 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên phân

Đáp án nên chọn là:

Câu 18: Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa, sau quá trình giảm phân có bao nhiêu lần nguyên phân?

A. 2 lần.

B. 1 lần.

C. 3 lần.

D. Không nguyên phân.

câu trả lời gợi ý

Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa trải qua 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên phân

Đáp án nên chọn là:

Câu 19: Giao tử cái ở thực vật được gọi là

A. hợp tử

B. Phôi

C. Hạt phấn hoa

D. Tế bào trứng

câu trả lời gợi ý

Giao tử cái ở thực vật được gọi là hợp bào bên trong chứa túi phôi.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 20: Noãn ở thực vật là

A. Giao tử cái

B. Tế bào trứng

C. Tế bào cực

D. Tinh thể

câu trả lời gợi ý

Giao tử cái ở thực vật được gọi là noãn.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 21: Khác với động vật, giao tử được hình thành ở thực vật

A. Chỉ do giảm phân

B. Chỉ bằng nguyên phân

C. Xảy ra qua giảm phân và nguyên phân

D. Tạo ra số lượng giao tử đực và cái bằng nhau từ một tế bào

câu trả lời gợi ý

Sự hình thành giao tử ở thực vật có nguyên phân sau giảm phân, ở động vật chỉ do giảm phân.

Đáp án nên chọn là:

Câu 22: Quá trình hình thành giao tử ở thực vật khác với ở động vật ở đặc điểm nào sau đây?

A. Sự hình thành giao tử ở thực vật chỉ xảy ra qua quá trình giảm phân

B. Sự hình thành giao tử ở thực vật chỉ xảy ra nhờ nguyên phân

C. Quá trình phát sinh giao tử ở thực vật tạo ra số lượng giao tử đực và cái bằng nhau từ một tế bào

D. Hình thành giao tử ở thực vật sau giảm phân

câu trả lời gợi ý

Sự hình thành giao tử ở thực vật có nguyên phân sau giảm phân, ở động vật chỉ do giảm phân.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp theo)

Câu 21: thụ phấn là:

A. Ống phấn kéo dài trong nhụy.

B. Sự di chuyển của tinh trùng trên ống phấn.

C. Hạt phấn nảy mầm trên đầu nhụy

D. Hạt phấn rơi đến đầu nhụy và nảy mầm.

câu trả lời gợi ý

Thụ phấn là quá trình hạt phấn rơi vào đầu nhụy.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 22: Sau khi hạt phấn rơi vào đầu nhụy

A. Hạt phấn sẽ xuyên qua vòi nhụy

B. Phấn hoa sẽ hút nước và nảy mầm

C. Hạt phấn sẽ khô

D. Hạt phấn chờ chín sẽ tham gia thụ tinh

câu trả lời gợi ý

Hạt phấn rơi vào đầu nhụy rồi hút nước trương lên và nảy mầm gọi là sự thụ phấn.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 23: tự thụ phấn là:

A. Sự thụ phấn của hạt phấn của cây này với đầu nhụy của cây khác cùng loài.

B. Sự thụ phấn của hạt phấn với đầu nhụy của cùng một hoa hoặc các hoa khác nhau của cùng một cây.

C. Sự giao phấn của hạt phấn của cây này với cây của loài khác.

D. Sự kết hợp giữa tinh trùng của cây này với trứng của cây khác.

câu trả lời gợi ý

Tự thụ phấn là: Cho hạt phấn thụ phấn với đầu nhụy của cùng một hoa hoặc các hoa khác nhau của cùng một cây

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 24: tự thụ phấn là gì?

A. Có sự kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái để tạo thành hợp tử.

B. Là hiện tượng hạt phấn của một hoa chuyển vào đầu nhụy của chính hoa đó.

C. Là hiện tượng thụ phấn không có sự can thiệp của ngoại cảnh (ong, bướm, gió..)

D. Là hiện tượng hạt phấn của hoa này chuyển sang đầu nhụy của hoa khác cùng loài.

câu trả lời gợi ý

Tự thụ phấn là: Cho hạt phấn thụ phấn với đầu nhụy của cùng một hoa hoặc các hoa khác nhau của cùng một cây

Xem thêm: Đánh giá cụ thể về 3 mẫu giày MLB NY thể thao nổi tiếng hiện nay

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 25: Thụ phấn chéo là:

A. Sự thụ phấn của hạt phấn của cây này với đầu nhụy của cây khác.

B. Sự thụ phấn của hạt phấn với đầu nhụy của các hoa cùng loại hoặc khác loại của cùng một cây.

C. Sự thụ phấn của hạt phấn của cây này với đầu nhụy của cây khác cùng loài.

D. Sự kết hợp của tinh trùng và trứng của cùng một bông hoa.

câu trả lời gợi ý

Thụ phấn chéo là: Cho hạt phấn của cây này thụ phấn với đầu nhụy của cây khác cùng loài.

Đáp án nên chọn là:

Câu 26: Thụ phấn chéo là gì?

A. Là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa tinh trùng và trứng của hai hoa khác nhau.

B. Là hiện tượng hạt phấn của một hoá chất này chuyển sang đầu nhụy của một hoa khác cùng loài.

C. Là hiện tượng hạt phấn của hoa này chuyển sang đầu nhụy của hoa khác

D. Sự thụ phấn của con người đối với thực vật.

câu trả lời gợi ý

Thụ phấn chéo là sự chuyển hạt phấn từ hoa này sang đầu nhụy của hoa khác cùng loài.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 27: Hoa thụ phấn nhờ côn trùng có đặc điểm nổi bật:

A. Địa điểm rộng lớn và đầy màu sắc

B. Nhị rất dài

C. Thường không mọc thành cụm

D. Không có mùi thơm

câu trả lời gợi ý

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng phải có mùi thơm, nhiều màu sắc và hoa to để thu hút côn trùng. Vd: Hoa bưởi, hoa bí….

Đáp án nên chọn là: A

Câu 28: Hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có đặc điểm:

A. Đại Sảnh Đường

B. Màu sắc rất sặc sỡ

C. Có mùi thơm

D. Cả A, B và C

câu trả lời gợi ý

Hoa thụ phấn nhờ côn trùng phải có mùi thơm, nhiều màu sắc và hoa to để thu hút côn trùng. Vd: Hoa bưởi, hoa bí….

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 29: Hoa thụ phấn nhờ gió không có đặc điểm

A. Hạt phấn khô, nhiều, nhỏ, nhẹ

B. Tràng hoa thí điểm giảm

C. Thường mọc ở ngọn hoặc ngọn cành

D. Có mùi thơm

câu trả lời gợi ý

Hoa thụ phấn nhờ gió thường không có hương thơm hay mật ngọt. Ví dụ như hoa dền, hoa bắp…

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 30: Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm là

A. Hạt phấn khô, nhiều, nhỏ, nhẹ

B. Tràng hoa thí điểm giảm

C. Thường mọc ở ngọn hoặc ngọn cành

D. Cả 3 ý trên

câu trả lời gợi ý

Hoa thụ phấn nhờ gió thường không có hương thơm hay mật ngọt; hạt phấn khô, nhiều, nhỏ, nhẹ và thường mọc ở ngọn hoặc ngọn cành để dễ phát tán; … Ví dụ như hoa dền, hoa bắp…

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 31: Đặc điểm nào không đặc trưng cho các loài hoa nở về đêm như hoa nhài, quỳnh, dạ lan hương…

A. Có màu sắc sặc sỡ

B. Có mùi thơm dịu

C. Đầu nhụy có chất dính

D. Ngất xỉu

câu trả lời gợi ý

Hoa nở về đêm thường có màu trắng để nổi bật trong đêm, thu hút côn trùng, phải thơm và có nhụy dính.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 32: Đặc điểm của hoa nở vào ban đêm như hoa nhài, mộc qua, lục bình, v.v.

A. Thường có màu trắng

B. Có mùi thơm dịu

C. Đầu nhụy có chất dính

D. Cả A, B và C

câu trả lời gợi ý

Hoa nở về đêm thường có màu trắng để nổi bật trong đêm, thu hút côn trùng, phải thơm và có nhụy dính.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 33: Cây nào sau đây thụ phấn nhờ gió?

A. Lan, cúc, hồng

B. Ngô, lúa, cỏ

C. Cau, dừa, bí đỏ

D. Cam, quýt, mãng cầu

câu trả lời gợi ý

Ngô, lúa và cỏ có thể thụ phấn nhờ gió.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 34: Cây nào sau đây thụ phấn nhờ gió?

A. Bồ công anh, cúc, hồng

B. Cau, dừa, quỳnh

C. Bồ công anh, sậy, phi lao

D. Nhãn, gạo, dưa

câu trả lời gợi ý

Bồ công anh, lau sậy, phi lao thụ phấn nhờ gió.

Đáp án nên chọn là:

Câu 35: Sau khi hạt phấn rơi vào đầu nhụy

A. Hạt phấn sẽ xuyên qua vòi nhụy

B. Phấn hoa sẽ hút nước và nảy mầm

C. Hạt phấn sẽ khô

D. Hạt phấn chờ chín sẽ tham gia thụ tinh

câu trả lời gợi ý

Hạt phấn rơi xuống đầu nhụy hút nước trương nở và nảy mầm.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 36: Sau khi rơi vào đầu nhụy, hạt phấn sẽ nảy mầm nhờ

A. Hạt phấn rơi vào bầu nhụy

B. Phấn hoa sẽ khô

C. Hạt phấn hút nước ở đầu nhụy và nảy mầm

D. Các hạt phấn hoa hút ẩm trong không khí

câu trả lời gợi ý

Hạt phấn rơi xuống đầu nhụy hút nước trương nở và nảy mầm.

Đáp án nên chọn là:

Câu 37: Quá trình thụ tinh ở thực vật có hoa là:

A. Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

B. Sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.

C. Sự hợp nhất của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử.

D. Sự kết hợp của hai tinh trùng với một trứng trong túi phôi.

câu trả lời gợi ý

Thụ tinh ở thực vật có hoa là: Sự hợp nhất của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi để tạo thành hợp tử.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 38: Bản chất của thụ phấn là

A. sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử.

B. sự kết hợp của một con đực và một con cái sinh ra con cái.

C. sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng để hình thành con non.

D. sự kết hợp vật chất di truyền của giao tử đực và giao tử cái trong hợp tử.

câu trả lời gợi ý

Thực chất của thụ tinh là sự kết hợp vật chất di truyền của giao tử đực và giao tử cái trong hợp tử.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 39 : Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:

A. Sự hợp nhất nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.

B. Sự hợp nhất của hai giao tử đực với nhân trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.

C. Sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

D. Sự kết hợp của hai tinh trùng với một trứng trong túi phôi.

câu trả lời gợi ý

Thụ tinh kép: là sự kết hợp giữa nhân của 2 giao tử đực với trứng và nhân cực để tạo thành hợp tử và nội nhũ.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 40: Thụ tinh kép ở thực vật là hiện tượng

A. Thụ phấn và thụ tinh trên cùng một hoa

B. Cả thụ phấn và thụ phấn chéo

C. Tinh trùng kết hợp với noãn

D. Sự kết hợp giữa tinh trùng với noãn bào và tinh trùng với nhân cực

câu trả lời gợi ý

Thụ tinh kép là sự kết hợp của một tinh trùng với một noãn và một tinh trùng với một nhân cực.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 41: Nói về sự thụ tinh của hạt kín, điều không đúng là

A. Thụ phấn là điều kiện dẫn đến thụ tinh

B. Có thể thụ phấn mà không cần thụ tinh

C. Có thể thụ tinh mà không cần thụ phấn

D. Có thể thụ tinh nhưng không tạo thành hợp tử

câu trả lời gợi ý

Phát biểu sai là C, phải thụ phấn để dẫn đến thụ tinh

Đáp án nên chọn là:

Câu 42: Về sự thụ tinh của thực vật hạt kín, phát biểu đúng là

A. Thụ tinh là điều kiện dẫn đến thụ phấn

B. Có thể thụ phấn mà không cần thụ tinh

C. Có thể thụ tinh mà không cần thụ phấn

D. Nếu có thụ phấn sẽ tạo ra hợp tử

câu trả lời gợi ý

Phát biểu đúng là B, Có thể thụ phấn mà không cần thụ tinh để tạo quả không hạt.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 43 : Trứng được thụ tinh ở:

A. Bao phấn

B. nhụy

C. Ống phấn

D. Túi phôi

câu trả lời gợi ý

Trứng được thụ tinh trong túi phôi

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

câu 44 : Sự thụ tinh xảy ra ở:

A. Tế bào trứng

B. nhụy

C. Ống phấn

D. Bao phấn

câu trả lời gợi ý

Sự thụ tinh xảy ra trong noãn.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 45: Sự kết hợp của tinh trùng với nhân cực tạo ra

A. Phôi

B. Nội nhũ

C. Hạt giống

D. hợp tử

câu trả lời gợi ý

Tinh trùng (n) kết hợp với nhân cực (2n) tạo thành nội nhũ 3n.

Câu trả lời nên chọn là: GET

Câu 46: Sự kết hợp của tinh trùng với trứng tạo ra

A. Phôi

B. Nội nhũ

C. Hạt giống

D. hợp tử

câu trả lời gợi ý

Tinh trùng (n) kết hợp với trứng (n) tạo thành hợp tử 2n.

Câu trả lời nên chọn là: DỄ

Câu 47: Hiện tượng thụ tinh kép xảy ra ở thực vật nào sau đây?

A. Hạt trần

B. Rêu

C. Thực vật hạt kín

D. Dương xỉ

câu trả lời gợi ý

Sự thụ tinh kép chỉ xảy ra ở thực vật hạt kín (thực vật có hoa).

Đáp án nên chọn là:

Câu 48: Chỉ có nhóm thực vật nào mới có hiện tượng thụ tinh kép?

A. Thực vật hạt kín

B. Cỏ tháp bút

C. Hạt trần

D. Cây thân gỗ lớn

câu trả lời gợi ý

Sự thụ tinh kép chỉ xảy ra ở thực vật hạt kín (thực vật có hoa).

Đáp án nên chọn là: A

Câu 49: Ý nghĩa di truyền của quá trình thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

A. tiết kiệm vật chất di truyền (do sử dụng cả tinh trùng để thụ tinh).

B. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và giai đoạn đầu của cá thể mới.

C. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển.

D. hình thành nội nhũ chứa tế bào đột biến tam bội.

câu trả lời gợi ý

Thụ tinh kép ở thực vật: Hai tinh trùng tham gia thụ tinh, một tinh tử kết hợp với trứng tạo thành hợp tử, một tinh trùng kết hợp với nhân cực (2n) tạo thành nội nhũ (3n).

Xem xét các lựa chọn:

A đúng Thụ tinh kép bằng 2 tinh trùng giúp tiết kiệm vật chất di truyền.

B sai, thụ tinh kép không cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi mà chỉ tạo thành nguồn dự trữ chất dinh dưỡng để sau này cung cấp cho phôi.

C không đúng, vì ở một số loài, nội nhũ chỉ là màng mỏng, chất dinh dưỡng tích tụ trong 2 lá mầm.

D sai, thể 3n không phải do đột biến mà do sự kết hợp của tinh trùng với nhân cực

Đáp án nên chọn là: A

…………………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm trắc nghiệm Sinh 11 bài 42

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 42 (Có đáp án) Sinh sản hữu tính ở thực vật thuộc về Pgdphurieng.edu.vn Nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá để giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Xem thêm: mountains là gì