de thi tiếng anh lớp 4 kì 2 năm 2021

Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 – 2022 bao gồm 5 đề ganh đua, với đáp án tất nhiên, canh ty thầy cô tìm hiểu thêm nhằm kiến thiết đề ganh đua cuối học tập kì 2 mang đến học viên của tôi.

Bạn đang xem: de thi tiếng anh lớp 4 kì 2 năm 2021

Đồng thời, cũng canh ty những em thích nghi với những dạng thắc mắc, cấu tạo đề ganh đua, luyện giải đề thiệt thuần thục nhằm sẵn sàng mang đến kỳ ganh đua học tập kì hai năm 2021 – 2022 đạt thành phẩm như ý. Bên cạnh đó, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề ganh đua cuối kì 2 môn Tiếng Việt, Toán. Chi tiết chào thầy cô và những em chuyển vận free 5 đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 – 2022

Choose the correct answer:

1. I lượt thích coca cola. It’s my favourite …….(drink/ food/ school)

2. Alan ………coffee. It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)

3. Hoang likes bread. It’s …………favourite food. (her/ my/ his)

4. What ………..their favourite food and drink? (am/ is/ are)

5. Sandwich is our ……….food.(like/ likes/ favourite)

Reorder the words.

1. I/ like/ bears/ don’t.

______________________________________________.

2. you/ want/ some/ Do/ orange juice?

______________________________________________.

3. every day/ I/ wash/ face/ my.

______________________________________________.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

______________________________________________.

5. the school bag/ on/ there is/ a doll.

______________________________________________.

Read and complete the sentence.

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go vĩ đại school. I have lunch at 11: 30, and I go trang chủ at 4 o’clock in the afternoon. I lượt thích beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. My brother is tall and slim. I’m shorter phàn nàn him. My parents are young.

1. Joe is _______ years old.

2. Joe ________ at 4 o’clock.

3. Her father is a __________.

4. Her mother works in _____________.

5. Her brother is _______ and ________.

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 – 2022

Xem thêm: Đánh giá cụ thể về 3 mẫu giày MLB NY thể thao nổi tiếng hiện nay

Choose the correct answer:

1. I lượt thích coca cola. It’s my favourite … drink ….(drink/ food/ school)

2. Alan …… likes …coffee. It’s his favourite drink (like/ likes/ liking)

3. Hoang likes bread. It’s …… his ……favourite food. (her/ my/ his)

4. What …… are …..their favourite food and drink? (am/ is/ are)

5. Sandwich is our … favourite …….food.(like/ likes/ favourite)

Reorder the words.

1. I/ like/ bears/ don’t.

____I don’t lượt thích bears.____.

2. you/ want/ some/ Do/ orange juice?

___Do you want some orange juice?_______.

3. every day/ I/ wash/ face/ my.

___I wash my face every day._______.

4. your/ What/ favorite/ is/ color/?

___What is your favorite color?_______.

5. the school bag/ on/ there is/ a doll.

___There is a doll on the school bag______.

Read and complete the sentence.

1. Joe is ___ ten/ 10 ____ years old.

2. Joe _____ goes home ___ at 4 o’clock.

3. Her father is a _____ worker _____.

4. Her mother works in _______ a hospital ______.

5. Her brother is ____ tall ___ and ____ slim ____.

……….

Mời chúng ta chuyển vận tệp tin tư liệu nhằm coi thêm thắt nội dung chi tiết

Xem thêm: ecosystem là gì