Điểm mặt loại cây nào gác cổng xua tà khí, hút tài lộc vào nhà?


Cây gì bảo vệ cửa để xua đuổi tà ma và thu hút may mắn vào nhà?