done nghĩa là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Bạn đang xem: done nghĩa là gì


/dʌn/

Thêm nhập tự điển của tôi

Tính từ
 • tính từ

  xong, hoàn thành xong, tiếp tục thực hiện

 • mệt lử, mệt nhọc tan rời

 • đã qua quýt đi

 • nấu chín

 • Xem thêm: coordination là gì

  tất nên thất bại, vớ nên chết

  Cụm từ/thành ngữ

  done lớn the world (to the wide)

  bị thất bại trả toàn

  Từ ngay gần giống

  abandoned outdone undone condone abandonerTừ vựng giờ Anh theo gót ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: ubiquitous là gì

  Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản