don't là gì

Từ điển cởi Wiktionary

Bạn đang xem: don't là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò xét kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

don't

  1. Cách viết lách tắt của kể từ do not, tức là chớ.

Mục kể từ này được viết lách sử dụng mẫu, và hoàn toàn có thể còn nguyên sơ. quý khách hàng hoàn toàn có thể viết bửa sung.
(Xin coi phần trợ canh ty nhằm hiểu thêm về phong thái sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: held up là gì

Lấy kể từ “https://vssr.org.vn/w/index.php?title=don%27t&oldid=1827793”