draw là gì

/drɔ:/

Hình thái từ

  • Ving : drawing
  • Past: drew
  • PP: drawn

Thông dụng

Danh từ

Sự kéo; sự nỗ lực, sự nỗ lực
Sức hấp dẫn, mức độ hấp dẫn, mức độ lôi cuốn; nguời sở hữu mức độ hấp dẫn, vật sở hữu mức độ lôi cuốn
Sự rút thăm; sự cởi số; sự trúng
(thể dục,thể thao) trận đấu hoà
Câu căn vặn mẹo (để khai quật ai, cái gì)
Động tác rút súng sáu, động tác vảy súng lục
to be quick on the draw
vảy súng nhanh
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần địa hình của cầu cất

Ngoại nhộn nhịp kể từ .drew; .drawn

Kéo
to draw a net
kéo luới
to draw the curtain
kéo màn
to draw a cart
kéo xe pháo bò
to draw a plough
kéo cày
Kéo, mách bảo, lôi cuốn, lôi cuốn
to draw somebody aside
kéo ai rời khỏi một chỗ
to draw attention
thu bú mớm sự chú ý
to draw customers
lôi kéo được khách hàng hàng
Đưa
to draw a pen across paper
đưa quản ngại cây bút lên trang giấy
to draw one's hand over one's eyes
đưa tay lên phủ mặt
Hít vào
to draw a long breath
hít một tương đối dài
Co rúm, cau lại
with drawn face
với đường nét mặt mày cau lại
Gò (cương ngựa); giuơng (cung)
to draw the rein (bridle)
gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự động kiềm chế
Kéo bám theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực bản thân...)
to draw consequences
kéo bám theo những hậu quả
to draw trouble upon oneself
chuốc lấy điều không dễ chịu nhập thân
Kéo rời khỏi, nhổ rời khỏi, mang ra, rút rời khỏi, bú mớm rời khỏi, trích rời khỏi, múc ra
to draw water from the well
kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên
to draw a tooth
nhổ răng
to draw a nail
nhổ đinh
with drawn sword
gươm rút thoát khỏi vỏ, gươm tuốt trần
to draw blood from the vein
trích ngày tiết ở tĩnh mạch
Rút rời khỏi, suy rời khỏi, thể hiện, vạch rời khỏi, nêu ra
to draw a lesson from failure
rút rời khỏi một bài học kinh nghiệm kể từ thất bại
to draw conclusions
rút rời khỏi những kết luận
to draw comparisons
đưa rời khỏi những di?m ví sánh; ví sánh
to draw distinctions
vạch rời khỏi (nêu ra) những điểm không giống biệt
Mở(số), rút (thăm); được, trúng (số...)
to draw lots
mở số
to draw a prize
trúng số
to draw the winner
rút thăm hỏi trúng
Lĩnh rời khỏi, mang ra, mò mẫm thấy
to draw one's salary
lĩnh lương
to draw information from...
lấy thông tin...
to draw comfort (consolation) from...
tìm thấy mối cung cấp yên ủi ở...
to draw inspiration from...
tìm thấy mối cung cấp hứng thú ở...
(đánh bài) moi
to draw all the trumps
moi toàn bộ những quân cờ công ty của phe đối lập, thực hiện mang đến phe đối lập trớ trêu vì như thế không còn quân cờ chủ
Moi rời khỏi (lòng gà...), móc rời khỏi, moi không còn, thực hiện cạn
hanged, drawn and quartered
bị treo cổ, moi gan dạ và phanh thây (tội nhân)
calf draws cow
bò con cái bú cạn sữa trườn cái
to draw fowl
mổ moi lòng gà
Pha (trà), rút lấy nước cốt
to draw the tea
pha trà
(săn bắn) sục (bụi rậm) mò mẫm thú săn
Kéo dài
to draw wire
kéo lâu năm sợi chạc thép
Vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; tế bào mô tả (bằng lời)
to draw a straight line
vạch một đàng thẳng
to draw a portrait
vẽ một bức chân dung
to draw a plan
dựng lên một plan, thảo rời khỏi một tiếp hoạch
to draw a furrow
vạch một luống cày
Viết (séc) lĩnh tiền
to draw a cheque on a banker
viết séc lĩnh chi phí ở một công ty ngân hàng
Hoà, ko phân được rộng lớn thua
to draw a game with someone
hoà một trận đấu với ai
a drawn game
trận đấu hoà
a drawn battle
cuộc chiến tranh ko phân được rộng lớn thua thiệt, trận tiến công bất phân thắng bại
(hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); sở hữu nút chìm (bao nhiêu mét)
the ship draws two meters
con tàu sở hữu nút chìm nhị mét
(thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); tiến công (quả bóng gôn) trái ngược quý phái trái

Nội động từ

Kéo; lôi ra, mang ra, rút ra
Hấp dẫn, lôi kéo, sở hữu mức độ thu hút
the play still draws
vở kịch còn tồn tại mức độ lôi cuốn, vở kịch còn lôi kéo người xem
Thông (lò sưởi, ống sương...)
Ngấm nước cốt (trà, , , )
(hàng hải) căng dông (buồm)
Kéo cho tới, xúm xít cho tới, bị lôi cuốn cho tới, bị lôi kéo đến
to draw round somebody
túm tụm kéo cho tới xung quanh ai
đi
to draw towards the door
đi về phía cửa
to draw đồ sộ an over (a close)
đi cho tới khu vực kết thúc
Vẽ
(hàng hải) trở (gió)
the wind draws aft
gió trở thuận
(thuong nghiêp) ( (thường) + on, upon) lấy chi phí ở, rút chi phí ra
to draw upon one's banker
lấy chi phí ở công ty ngân hàng
(nghia bóng) cầu cho tới, nhờ cậy cho tới, gửi đến
to draw on one's memory
nhờ cho tới trí ghi nhớ, khêu gợi cho tới trí nhớ
(thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa thi đua...)
to draw ahead
dẫn đầu

Cấu trúc từ

to draw away
lôi di, kéo di
(thể dục,thể thao) quăng quật xa
to draw back
kéo lùi, rung rinh lùi
Rút tháo lui (không thao tác làm việc gì, ko nhập cuộc trận đấu...)
to draw down
kéo xuống (màn, tấm che, rèm...)
Hít nhập, bú mớm nhập (thuốc lá...)
Gây rời khỏi (cơn tức giận dỗi...)
to draw in
thu nhập (sừng, móng sắc...)
Kéo nhập, mách bảo nhập (một trào lưu nào là...)
Xuống dần dần, xế chiều, tàn (ngày); càng ngày càng ngắn thêm (những ngày liên tiếp)
to draw off
rút (quân đội); rút lui
Lấy rời khỏi, lôi ra, rút rời khỏi... (rượu nhập thùng..., giầy ủng...)
Làm lạc (hướng xem xét...)
to draw on
dẫn cho tới, fake tới
đeo (găng...) vào
Quyến rũ, lôi cuốn
Tới gần
spring is drawing on
mùa xuân cho tới gần
(thể dục,thể thao) đuổi theo kịp, đuổi kịp (trong cuộc chạy đua)
(thương nghiệp) rút chi phí ra
Cầu cho tới, nhờ cho tới, gửi đến
to draw out
nhổ rời khỏi lôi ra, rút rời khỏi, lấy ra
Kéo lâu năm (bài phát biểu, nội dung bài viết...); lâu năm rời khỏi (ngày)
(quân sự) bệt phái (một đơn vị chức năng...); dàn sản phẩm, dàn trận
Khai thác, moi rời khỏi (một điều túng thiếu mật); thực hiện mang đến (ai) tâm sự, thực hiện mang đến (ai) thể hiện ra
Vẽ rời khỏi, thảo ra
to draw out a plan
thảo rời khỏi một tiếp hoạch
to draw over
thu bú mớm, lôi kéo
to draw up
kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên
( động kể từ phản thân) đồ sộ draw oneself up đứng trực tiếp rung rinh, đứng ngay lập tức đơ
(quân sự) chuẩn bị lính tráng trở nên sản phẩm, dàn hàng
Thảo (một văn kiện)
( + with) đuổi kịp, đuổi theo kịp, bám theo kịp
đỗ lại, tạm dừng (xe)
the carriage drew up before the door
xe ngựa đỗ lại ở truớc cửa
( + to) lại ngay gần, cho tới gần
to draw up đồ sộ the table
lại ngay gần bàn
to draw a bead on
Xem bead
to draw blank
lùng sục chẳng thấy thú săn bắn nào là, ko săn bắn được con cái nào; (nghĩa bóng) ko ăn nhằm gì, ko được gì
to draw one's last breath
trút tương đối thở sau cùng, chết
to draw the cloth
dọn bàn (sau Khi ăn xong)
to draw it fine
(thông tục) quá chi ly, chẻ sợi tóc thực hiện tư
to draw đồ sộ a head
chín (mụn nhọt...)
to draw in one's horns
thu sừng lại, teo vòi vĩnh lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên trên bề mặt tao đây
to draw a line at that
làm mà đến mức vì vậy thôi; nhận mà đến mức vì vậy thôi
to draw the line
ngừng lại (ở một số lượng giới hạn nào) không có bất kì ai di xa vời rộng lớn nữa
to draw one's pen against somebody
viết công kích ai
at daggers drawn with sb
đối thủ, thù hằn nghịch
to draw sb's attention đồ sộ sth
lưu ý ai về điều gì
to draw a distinction between sth and sth
phân biệt rõ rệt đồ vật gi với cái gì
to draw stumps
(môn crickê) nhổ cọc cho biết thêm kết đôn đốc cuộc chơi
to draw sb's teeth
làm mang đến trở nên vô hình
to draw oneself up đồ sộ one's full height
vươn trực tiếp người
to draw a veil on sth
không nhắc cho tới điều gì (do tế nhị)

Chuyên ngành

Xây dựng

kéo

Cơ - Điện tử

Sự kéo, sự bú mớm, sự chuốt, sự vẽ, kéo, rút, vẽ,ram

Dệt may

kéo duỗi
kéo giãn

Giao thông & vận tải

thảo ra

Hóa học tập & vật liệu

họa đồ

Toán & tin

(lý thuyết trò nghịch tặc ) kéo, rút (bài); vẽ
draw a line
vẽ đàng thẳng

Kỹ thuật công cộng

họa
hút
kéo
kéo ra
kéo sợi
kéo, dãn

Giải quí EN: 1. đồ sộ haul a load of material.đồ sộ haul a load of material.2. đồ sộ pull an object out đồ sộ a greater length; stretch.đồ sộ pull an object out đồ sộ a greater length; stretch.

Bạn đang xem: draw là gì

Giải quí VN: 1. kéo một trọng chuyên chở 2. kéo một vật mang đến lâu năm rời khỏi, dãn rời khỏi.

lực kéo
sự chuốt
ram (thép)
rút
rút khuôn
rút ra
sự hút
sự kéo
sự phác hoạ họa
sự ram (thép)
vạch
vẽ

Kinh tế

cái đinh
điểm thu hút
hối phiếu
authority đồ sộ draw
ủy quyền viết lách (hối phiếu)
rút (tiền)
authority đồ sộ draw
ủy quyền rút tiền
draw at sight (to...)
rút chi phí ngay
số chi phí rút ra
ứng chi
viết
authority đồ sộ draw
ủy quyền viết lách (hối phiếu)
draw up a report (to...)
viết một báo cáo

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
attract , bring , carry , convey , cull , draft , drag , drain , educe , elicit , evoke , extract , fetch , gather , haul , hook , jerk , lug , magnetize , pick , pluck , pump , rake , siphon , tap , tow , trail , trawl , tug , wind in , wrench , yank , caricature , chart , compose , crayon , delineate , depict , describe , design , engrave , etch , express , sườn , formulate , frame , graph , limn , map out , mark , model , outline , paint , pencil , portray , prepare , profile , sketch , trace , write , collect , conclude , derive , get , infer , judge , make , make out , take , argue into , bewitch , bring around , bring forth , Gọi forth , captivate , charm , convince , enchant , engage , entice , fascinate , induce , invite , lure , persuade , prompt , wile , win over , attenuate , choose , elongate , extort , lengthen , pull out , respire , select , single out , stretch , suck , decant , effuse , let out , allure , appeal , summon , bring in , clear , earn , gain , gross , net , pay , produce , realize , repay , yield , deduce , deduct , understand
phrasal verb
fall back , pull back , pull out , retire , withdraw , consume , drain , eat up , expend , finish , play out , run rẩy through , spend , use up , retract , elongate , extend , prolong , prolongate , protract , spin , stretch , formulate , frame

Từ trái ngược nghĩa

verb
exhale , propel , push , repel , repulse , alienate , estrange , push away , rebuff , reject , turn off , put in , shorten

tác fake

nguyá»…n thị xuyến, ♚, ㄨ•Mèø £ười•ㄨ , Admin, Nguyen Duy Thuan, Đặng Báo Lâm, Ngọc, ngoc hung, ho luan, Trần ngọc hoàng, Khách

Xem thêm: overflow là gì

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: strengthening là gì