duty là gì

/'dju:ti/

Thông dụng

Danh từ

Sự tôn trọng, lòng kính trọng (người trên)
in duty to tát...
vì lòng tôn trọng so với...
to pay one's duty to tát...
để tỏ lòng tôn trọng so với...
Bổn phận, trọng trách, trách móc nhiệm
to tự one's duty
làm trọng trách, thực hiện bổn phận
to make it a point of duty to; to tát think it a duty to tát...
coi như là một trong trọng trách nên...
Phận sự, dùng cho, việc làm, phần việc làm; phiên thực hiện, phiên trực nhật
to take up one's duties
bắt đầu phụ trách việc làm, chính thức nhận chức vụ
to be off duty
hết phiên, được nghỉ
to be on duty
đang thao tác làm việc, đang được phiên thao tác làm việc, đang được trực
to tự duty for something
thay thế cho tới loại gì; có công năng như loại gì
Thuế (hải quan lại...)
goods liable to tát duty
hàng hoá nên đóng góp thuế
import duties
thuế nhập khẩu
(kỹ thuật) công suất

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Phụ chuyển vận, chính sách (làm việc), năng suất, năng suất

Toán & tin

nghĩa vụ, nhiệm vụ
ad valorem duty
(thống kê ) thuế phần trăm
continuos duty
chế chừng kéop dài
heavy duty
(điều khiển học tập ) chính sách nặng
operating duty
(điều khiển học tập ) chính sách thực hiện việc
periodie duty
chế chừng tuần hoàn
varying duty
chế chừng biến đổi đổi; trọng tải chế độ

Xây dựng

sức trục

Điện

bổn phận

Kỹ thuật cộng đồng

năng suất
evaporator duty
năng suất cất cánh hơi
freezing duty
năng suất kết đông
heat removal duty
năng suất thải nhiệt
heat-extraction duty
năng suất thải nhiệt
heavy-duty machine
máy năng suất cao
normal refrigerating duty
năng suất rét chi phí chuẩn
partial duty port
cửa hạ năng suất lạnh
nghĩa vụ
liability to tát duty
nghĩa vụ đóng góp thuế
nhiệm vụ
duty regulation
quy trình nhiệm vụ
entrance on duty-EOD
ngày nhập nhiệm vụ
nhu cầu tưới
sự tác dụng
thuế
ad valorem duty
thuế phần trăm
custom duty
thuế hải quan
duty không tính phí goods
hàng miễn thuế
duty-free
miễn thuế
entrance duty
thuế nhập khẩu
export duty
thuế xuất khẩu
heavy duty
thuế nặng
import duty
thuế nhập khẩu
liability to tát duty
nghĩa vụ đóng góp thuế
liability to tát duty
phải đóng góp thuế
trách nhiệm
tải

Kinh tế

công suất
thuế
aggregate at duty paid
giá đang được trả thuế quan
aggregate duty paid
giá sản phẩm đang được trả thuế
agricultural duty
thuế nông nghiệp
alternative duty
thuế lựa lựa chọn (tính theo đòi con số hoặc theo đòi giá chỉ trị)
antidumping duty
thuế kháng cung cấp đập giá
capital duty
thuế tem sản xuất cổ phiếu
chargeable with a duty
phải tính thuế
CiF landed, duty paid CiF
dỡ sản phẩm đang được nộp thuế
coefficient duty
thuế chỉ số (giá hàng)
compensation duty
thuế bù trừ
compensatory duty
thuế bù trừ
compliance for stamp duty
quy ấn định thuế tem
composition for stamp duty
quy ấn định thuế tem
composition for stamp duty
sự đặt ở tem thuế
conditional duty-free importation
nhập khẩu miễn thuế sở hữu điều kiện
consumption duty
thuế chi phí dùng
cost, insurance, freight, duty paid
giá CiF nằm trong thuế hải quan
cost, insurance, freight, duty paid
giá cho tới bờ nằm trong thuế hải quan
countervailing duty
thuế bù trừ
countervailing duty
thuế kháng cung cấp đập giá
customs duty
thuế hải quan
customs duty
thuế quan
customs duty (customsduties)
thuế hải quan
customs duty (customsduties)
thuế quan
DDP (deliveredduty paid)
giao bên trên đích đang được nộp thuế
DDU (deliveredduty unpaid)
giao bên trên đích ko nộp thuế
declared goods for duty
hàng khai thuế
delivered duty paid
giao sản phẩm sau thời điểm trả thuế bên trên điểm đến lựa chọn chỉ định
delivered duty paid
giao bên trên đích đang được nộp thuế
delivered duty unpaid
giao bên trên đích ko nộp thuế
delivered ex cù (dutypaid)
giao bên trên cầu cảng (đã nộp thuế)
differential duty
thuế phân biệt
discrimination duty
thuế sai biệt, thuế quan lại phân biệt
double duty clause
điều khoản trả thuế vội vàng đôi
dumping duty
thuế kháng cung cấp đập giá
duty assessment
đánh giá chỉ nộp thuế
duty assessment
giá tiến công thuế
duty assessment
sự nhận xét quan lại thuế
duty certificate
giấy bệnh đang được nộp thuế
duty drawback
hoàn lại thuế quan
duty drawback
sự trả lại thuế
duty exemption
sự miễn thuế
duty insurance
bảo hiểm quan lại thuế
duty memo
giấy (ghi tiền) nộp thuế
duty on imported goods
thuế sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu
duty on silk
thuế nhập (hàng) tơ lụa
duty on value added
thuế tăng trị
duty paid CIF landed
CIF toá sản phẩm đang được nộp thuế
duty quota
hạn ngạch thuế quan
duty receipt
biên lai nộp thuế
duty unpaid
thuế quan lại ko nộp
duty-free articles
hàng miễn thuế
duty-free certificate
giấy bệnh miễn thuế
duty-free entry
tờ khai miễn thuế quan
duty-free entry
tờ khai nhập cảng miễn thuế
duty-free goods
hàng miễn thuế
duty-free importation
sự nhập vào (được) miễn thuế
duty-free imports
hàng nhập vào miễn thuế
duty-free price
giá ko tính thuế
duty-free shop
cửa sản phẩm miễn thuế (ở trường bay...)
duty-free shop
cửa sản phẩm miễn thuế quan
duty-free slip
giấy miễn thuế
duty-free system
chế chừng miễn thuế
duty-free treatment
đãi ngộ miễn thuế
duty-free treatment
sự ưu đãi miễn thuế
duty-paid
đã nộp thuế (hải quan)
duty-paid certificate
giấy ghi nhận đang được nộp thuế
duty-paid contract
hợp đồng đang được trả thuế
duty-paid entry
tờ khai đang được nộp thuế hải quan
duty-paid goods
hàng đang được nộp thuế (hải quan)
duty-paid price
giá đang được trả thuế
duty-paid price
giá bao gồm thuế
duty-paid price
giá sản phẩm nhập này đã tính cả thuế nhập khẩu
duty-paid sale
sự bán sản phẩm đang được nộp thuế
duty-paid terms
điều khiếu nại ship hàng đang được nộp thuế hải quan
duty-paid value
giá trị đang được trả thuế
entrance duty
thuế nhập khẩu
entry for duty-free goods
tờ khai sản phẩm miễn thuế hải quan
entry for duty-free goods
tờ khai nhập vào sản phẩm miễn thuế
equivalent duty
thuế quan lại tương đương
estate duty
thuế di sản
ex cù duty paid
giá ship hàng bên trên cầu cảng đang được trả thuế quan
exchange supplementary duty
thuế nước ngoài hối hận vấp ngã sung
excise duty
thuế sản phẩm hóa
excite duty
thuế sản phẩm hóa
exemption from custom duty
sự miễn thuế quan
exemption from duty
sự miễn thuế
export duty
thuế xuất khẩu
extra duty
thuế vấp ngã sung
extra duty
thuế quánh biệt
goods duty paid
hàng đang được trả thuế quan
import duty
thuế nhập khẩu
import duty
thuế quan
impose a duty on goods
đánh thuế sản phẩm hóa
key industry duty
thuế quan lại bảo lãnh công nghiệp cơ sở
legacy duty
thuế di sản
levy a duty on imported goods
đánh thuế bởi vì sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu
liable to tát customs duty
phải trả thuế quan
liable to tát stamp duty
phải Chịu đựng thuế con cái niên
lower the duty
hạ thấp nút thuế
matching duty
thuế kháng trợ cấp
matching duty
thuế quan lại kháng đập giá
nominal customs duty
thuế quan lại danh nghĩa
non-preferential duty
thuế quan lại ko ưu đãi
pay duty [[]] (to...)
trả thuế (quan) về ... (một loại hàng)
payment of duty
đóng thuế
payment of duty
nộp thuế
post-entry duty
thuế nhập vào vấp ngã sung
post-entry duty
tờ khai vấp ngã túc thuế nhập khẩu
preferential duty
thuế quan lại ưu đãi
preserving duty
thuế quan lại duy trì
price duty paid
giá đang được trả thuế
probate duty
thuế di sản
prohibitive duty
thuế ngăn ngừa nhập khẩu
protective duty
thuế quan lại bảo hộ
protective export duty
thuế xuất khẩu bảo hộ
protective export duty
thuế xuất khẩu sở hữu tính bảo hộ
protective import duty
thuế nhập vào bảo hộ
rate of duty
thuế suất thuế quan
reduction of duty
giảm thuế quan
relief from duty
giảm miễn thuế
removal permit (ofduty-paid goods)
giấy quy tắc dời giao hàng (đã trả thuế)
retaliatory duty
thuế trả đũa
revenue duty
thuế (quan) tài chính
revenue duty
thuế quan lại tài chánh
seasonal duty
thuế quan lại theo đòi mùa
sliding-scale duty
thuế suất (quan thuế) khả biến
specific duty
thuế theo đòi lượng
spirits duty
thuế rượu
stamp duty
thuế trước bạ
stamp duty
thuế tem
stamp duty (stamp-duty)
thuế gửi nhượng
stamp duty (stamp-duty)
thuế con cái niêm
stamp duty (stamp-duty)
thuế trước bạ
statutory rate of duty
thuế suất pháp định
steamer pays duty
bên mái ấm tàu trả thuế
subject to tát customs duty
phải trả thuế quan
subject to tát duty
trường hợp ý nên nộp hoàn thành thuế
subject to tát stamp duty
phải đóng góp thuế con cái niêm
successive duty
thuế quá kế
supplemental exchange duty
thuế hối hận đoái vấp ngã sung
table of export duty
bảng thuế xuất khẩu
tariff duty
thuế quan
television duty
thuế truyền hình
transfer duty
thuế gửi nhượng
transfer duty
thuế ủy quyền (chứng khoán)
transfer duty
thuế sang trọng tên
transit duty
thuế vượt lên cảnh
transit duty
thuế quan lại gửi cảng
transit duty
thuế thông hành
treble duty
thuế (quan) thân phụ tầng
underevaluation duty
thuế trị vì thế khai thấp giá chỉ sản phẩm (thuế báo thấp giá chỉ hàng)
undervaluation duty
thuế trị vì thế khai thấp giá chỉ hàng
thuế (hàng hóa)
duty on imported goods
thuế sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu
impose a duty on goods
đánh thuế sản phẩm hóa
thuế (hóa hóa)

Địa chất

công suất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
burden , business , calling , charge , chore , commission , commitment , committal , contract , devoir , dues , engagement , function , hook * , job , load , millstone * , minding the store , mission , must , need , obligation , occupation , office , onus , ought , pains , part , province , role , service , station , string * , taking care of business , task , trouble , trust , undertaking , weight , work , assessment , custom , customs , due , excise , impost , levy , rate , revenue , tariff , toll , accountability , accountableness , allegiance , amenability , answerability , đường dây nóng of duty , conscience , deference , faithfulness , good faith , honesty , integrity , liability , loyalty , obedience , pledge , respect , reverence , imperative , responsibility , assignment , stint , application , employment , use , utilization , deontology , detail , dharma , fealty , honor , incumbency , noblesse oblige , objective , piety , promise , purpose , shift , tax , trick , watch

Từ trái khoáy nghĩa