enter là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Bạn đang xem: enter là gì


/'entə/

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa đem mái ấm đề
 • động từ

  đi vào

 • (sân khấu) ra

 • tuyên phụ vương tham gia (cuộc thi)

 • đi nhập (một điểm này...); đâm (vào thịt...)

 • gia nhập (quân team...)

 • bắt đầu luyện (chó ngựa)

 • ghi (tên nhập bong, cuộc ganh đua...)

 • kết hấp thụ, lấy vào

 • tiến hành (cuộc rỉ tai, cuộc điều tra); thiết lập (quan hệ...); thỏa thuận (hiệp nghị...)

 • thông cảm với (ý nghĩ về, tình yêu của ai)

 • tự buộc ràng bản thân nhập, tham gia (hợp đồng, hiệp ước...)

  Xem thêm: take for là gì

 • nằm nhập (kế hoạch, sự tính toán)

 • (pháp lý) tiêu thụ, thu nhận (tài sản)

  Cụm từ/thành ngữ

  to enter into

  đi nhập (nơi nào)

  to enter on (upon)

  bắt đầu (một quy trình gì...); chính thức bàn về (một yếu tố...)

  to enter an appearance

  có ý cho tới dự (cuộc họp...); chắc chắn xuất hiện (ở cuộc mít tinh anh...)

  thành ngữ khác

  Từ ngay sát giống

  entertainment entertain center carpenter tenterhooksTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo dõi mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Xem thêm: picky là gì

  Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản