establish là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪ.ˈstæ.blɪʃ/
Hoa Kỳ[ɪ.ˈstæ.blɪʃ]

Từ nguyên[sửa]

Từ giờ Anh cổ establissen, kể từ giờ Pháp cổ establir, kể từ établir, kể từ giờ Latinh stabilire, kể từ stabilis (“vững”), kể từ stāre (“đứng lên”).

Bạn đang xem: establish là gì

Ngoại động từ[sửa]

establish ngoại động từ /ɪ.ˈstæ.blɪʃ/

Xem thêm: sorting là gì

 1. Lập, xây dựng, thiết lập, tạo lập.
  to establish a government — lập chủ yếu phủ
  to establish diplomatic relations — tạo lập mối quan hệ nước ngoài giao
 2. Đặt (ai vào trong 1 vị thế...).
 3. Chứng minh, xác minh (sự khiếu nại...).
 4. Đem nhập, đi vào (thói thân quen, tín ngưỡng...).
 5. Chính thức hóa (nhà thờ).
 6. Củng cố, thực hiện vững chãi.
  to establish one's reputation — gia tăng thanh danh
  to establish one's health — lấy lại mức độ khoẻ
  to establish oneself — sinh cơ lập nghiệp; ổn định toan cuộc sống
  to establish oneself as a grocer — sinh cơ lập nghiệp vì thế nghề nghiệp chào bán tạp phẩm

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "establish". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)