fall down là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: fall down là gì


Cụm động kể từ Fall down với 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Fall down

Ý nghĩa của Fall down là:

 • Ngã bên trên mặt mũi khu đất

Ví dụ cụm động kể từ Fall down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Fall down:

 
-  I slipped on the banana peel and FELL DOWN.
Tôi trượt vỏ chuối và trượt bên trên mặt mũi khu đất.

Nghĩa kể từ Fall down

Ý nghĩa của Fall down là:

 • Có điểm yếu kém

Ví dụ cụm động kể từ Fall down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Fall down:

 
- The argument FALLS DOWN when you look at how much it'll cost.
Cuộc bàn bạc sẽ sở hữu được điểm yếu kém nếu như bạn nom nhập độ quý hiếm của chính nó.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Fall down bên trên, động kể từ Fall còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Fall about

 • Cụm động từ Fall apart

 • Cụm động từ Fall back

 • Cụm động từ Fall back on

 • Cụm động từ Fall behind

 • Cụm động từ Fall down

 • Cụm động từ Fall for

 • Cụm động từ Fall in

 • Cụm động từ Fall into

  Xem thêm: body shop là gì

 • Cụm động từ Fall off

 • Cụm động từ Fall out

 • Cụm động từ Fall over

 • Cụm động từ Fall through

 • Cụm động từ Fall under


Trang trước

Trang sau  

f-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: dip là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất