fitting là gì

/´fitiη/

Thông dụng

Danh từ

1 phần nhỏ của trang bị,phụ kiện
light fitting

=====vật dụng vô ngôi nhà như :cookers,lights,shelves

Sự thực hiện mang đến khớp, sự điều chỉnh; sự test (quần áo)
Sự lắp đặt ráp
( số nhiều) đồ đạc và vật dụng, đồ đạc và vật dụng cố định và thắt chặt (trong nhà); đồ vật tô điểm (trong ngôi nhà, xe hơi...)
( số nhiều) máy móc

Tính từ

Thích thích hợp, phù hợp
Phải, đúng

Chuyên ngành

Xây dựng

ống nối

Cơ - Điện tử

Sự lắp đặt, sự kiểm soát và điều chỉnh mang đến vừa

Cơ khí & công trình

khít khao
sự vừa phải vặn

Toán & tin

sự phù hợp, sự vẽ theo đòi những điểm
curve fitting
vẽ lối cong thực nghiệm; vẽ lối cong theo đòi những điểm
leasr square fitting
san vì chưng bằng cách thức bình phương nhỏ bé nhất

Điện lạnh

sự chỉnh khớp
sự thực hiện khớp

Kỹ thuật cộng đồng

bộ phận nối
branch fitting
bộ phận nối ống nhánh
capillary fitting
bộ phận nối mao dẫn
khớp nối ống
oil tube fitting
khớp nối ống dẫn dầu
khuỷu ống
screw fitting
khuỷu ống đem ren vít
tapped fitting
khuỷu ống đem ren vít
tapped fitting
khuỷu ống nối ra
threaded fitting
khuỷu ống đem ren
y-branch fitting
khuỷu ống, chạc ba
đầu nối ống
làm mang đến khớp
lắp ráp
mối nối
ống nối
sự điều chỉnh
curve fitting
sự kiểm soát và điều chỉnh lối cong
heat shrink fitting
sự kiểm soát và điều chỉnh teo vì như thế nhiệt
plain fitting
sự kiểm soát và điều chỉnh trơn
screw fitting
sự kiểm soát và điều chỉnh bắt vít
sự thực hiện khít
sự lắp
sự lắp đặt ráp
sự mến hợp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
applicable , apt , becoming , comme il faut , correct , decent , decorous , desirable , due , felicitous , happy , just , just what was ordered , meet , on the button , on the nose * , proper , right , right on , seemly , that’s the ticket , befitting , fit , tailor-made , appropriate , deserved , merited , rightful , suitable
noun
accouterment , appointment , attachment , component , connection , convenience , equipment , extra , furnishing , furniture , instrument , paraphernalia , part , piece , trimming , unit , movable , accessory , adjustment , applicable , appropriate , apt , becoming , due , happy , meet , proper , seemly , suitable , warranted

Từ trái ngược nghĩa