focus là gì

/'foukəs/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều focuses; .foci

(toán học), (vật lý) chi điểm
(nghĩa bóng) trung tâm, trung tâm tâm
(y học) ổ bệnh

Ngoại động từ

Làm tụ vào
to focus the sun's rays on something
làm tia nắng và nóng tụ vô vật gì
Điều chỉnh chi điểm (của thần kinh)
Làm nổi bật
Tập trung
to focus one's attention
tập trung sự chú ý

Nội động từ

Tụ vô chi điểm; triệu tập vào một trong những điểm

Cấu trúc từ

to bring into focus; to tát bring to tát a focus
làm nổi trội hẳn lên, nêu nhảy hẳn lên
focus of interest
điểm trọng tâm, điểm triệu tập từng sự chú ý
out of focus
mờ lờ mờ ko rõ rệt nét

Chuyên ngành

Toán & tin

tiêu điểm, triệu tập bên trên chi điểm

Cơ - Điện tử

Tiêu điểm, (v) thực hiện hội tụ

Cơ khí & công trình

tiêu cự

Xây dựng

điều quang
derivation of focus
sự điều quang
đối quang

Kỹ thuật công cộng

điểm hội tụ

Giải mến VN: Điểm quy tụ của chùm tia năng lượng điện tử bên trên screen đèn tia âm đặc biệt hoặc của đèn hình.

điều tiêu
focus for infinity
điều chi cho tới vô cực
focus lamp
đèn điều tiêu
focus modulation
sự điều tiêu
in focus
được điều tiêu
static focus
sự điều chi tĩnh
làm hội tụ
sự hội tụ
tập trung

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bull’s eye , center , core , cynosure , focal point , headquarters * , heart , hub , limelight * , locus , meeting place , nerve center * , point of convergence , polestar , seat , spotlight , target , headquarters , bottom , quick , root
verb
adjust , attract , bring out , center , centralize , concenter , concentrate , convene , converge , direct , fasten , fix , fixate , get detail , home page in , home page in on , hone in , join , key on , knuckle down * , meet , move in , pinpoint , pour it on , put , rivet , sharpen , spotlight * , sweat * , zero in * , zoom in , channel , focalize , address , bend , buckle down , dedicate , devote , give , turn , core , fireplace , hearth , point , spotlight , train

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: focus là gì

Xem thêm: drawer là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ