for the time being là gì

For the time being là gì? Cách dùng cụm này như vậy nào? Hãy nằm trong IZONE mò mẫm hiểu tức thì nhập nội dung bài viết sau đây.

Bạn đang xem: for the time being là gì

For the time being có tức là “tại thời điểm đó, tạm thời thời” – Theo tự vị Cambridge.

Ví dụ: 

 • Hung will stay in this job for the time being. (Hiện bên trên thì Hùng vẫn tiếp tục thực hiện việc làm này).
 • For the time being, Hoa does not want vĩ đại get married (Hiện bên trên tôi ko ham muốn kết hôn).

for the time being là gì

Cách người sử dụng for the time being

Cụm kể từ “for the time being” được dùng nhằm nói đến điều gì bại mang tính chất hóa học tạm thời và nó ý niệm rằng sẽ sở hữu được sự thay cho thay đổi ra mắt nhập sau này.

Quay lại 2 ví dụ mặt mày trên:

 • Hung will stay in this job for the time being. (Hiện bên trên thì Hùng vẫn tiếp tục thực hiện việc làm này).
  → Như vậy Có nghĩa là trong thời điểm tạm thời thì Hùng vẫn tiếp tục thực hiện việc làm thời điểm hiện tại, song sau đây rất có thể anh tớ tiếp tục mò mẫm tìm kiếm một việc làm không giống.
 • For the time being, Hoa does not want vĩ đại get married (Hiện bên trên Hoa ko ham muốn kết hôn)
  → Như vậy Có nghĩa là trong thời điểm tạm thời thì Hoa ko ham muốn kết duyên, tuy nhiên trong thời hạn cho tới thì rất có thể tiếp tục thay cho thay đổi đưa ra quyết định, và ham muốn kết duyên.

Ngoài đi ra, Khi dùng “for the time being” thì người thưa còn rất có thể dùng liên kể từ but, nhằm mục đích mục tiêu thông tin sự thay cho thay đổi chuẩn bị xẩy ra.

Xem thêm: may là gì

Ví dụ: For the time being, company X is doing well, but it could go downhill in the future.

[Xem thêm]: Out of the xanh xao là gì? Cách người sử dụng và những cụm kể từ liên quan

For the time being người sử dụng thì gì?

Bởi vì thế “for the time being” được dùng nhằm nói đến những trường hợp mang tính chất tạm thời, và những trường hợp bại rất có thể thay cho thay đổi nhập sau này, cho nên vì thế nhìn tổng thể, “for the time being” được dùng hầu hết với những thì như: thời điểm hiện tại, thời điểm hiện tại tiếp nối, và sau này.

Ví dụ

 • Hiện bên trên đơn: Hoa works as a teacher for the time being (Hiện bên trên Hoa thực hiện giáo viên)
 • Hiện bên trên tiếp diễn: For the time being, everything is going according vĩ đại plan. (Tạm thời, tất cả đang được ra mắt theo như đúng kế tiếp hoạch).
 • Tương lai: We will stop for the time being (Tạm thời tất cả chúng ta tiếp tục ngừng lại)

[Xem thêm]:  Bear in mind là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chuẩn chỉnh nhất

IZONE kỳ vọng qua quýt nội dung bài viết này, chúng ta vẫn nắm vững được for the time being là gì và nó sở hữu cơ hội dùng như này.

Xem thêm: deliver là gì