fuck up là gì

do you wanna fuck up the batallion?

Cậu ham muốn hại bị tiêu diệt cả đơn vị chức năng nên không?

Bạn đang xem: fuck up là gì

Shut the fuck up!

Câm cái mồm lại!

Shut the fuck up!

Câm miệng lại!

Why don't you shut the fuck up?

Tại sao anh ko câm mẹ mõm đi?

Why every time you speak I want to tướng throw the fuck up?

Sao từng phen cậu rằng là tôi lại ham muốn nổi xung lên thế nhỉ?

This fuck-up dragging down.

Sự vụ này đang chuyển vươn lên là xấu xí dần dần.

That's how fucked-up your life is.

Đúng là đời em khốn nàn lắm mới mẻ quen con cái phò tê liệt đấy.

Most fucked-up?

Xấu xa nhất?

Shut the fuck up!

Thôi cút mày!

Shut the fuck up, both of you right now!

Hai đứa bọn chúng mày câm mẹ mồm ngay!

You're fucked up, aren't you?

Em đang bực bản thân à?

All fucked up.

Tơi bời hoa .

'cause you're in your own little fucked-up Morris World!

Xem thêm: quotient là gì

Bởi vì thế anh và phiên bản thân ái anh đang được phạm quá nhiều tội lỗi ở toàn cầu này.

I'm the one Mr. Pushkin calls in when people lượt thích you fuck up.

Tôi là kẻ nhưng mà ông Pushkin gọi mọi khi với kẻ như anh thực hiện hỏng việc.

You fucked up.

Cậu bỏ rồi thì thôi.

Stand the fuck up.

Đứng lên.

Shut up, shut the fuck up, Kevin.

Câm mồm, câm mẹ mồm lại, Kevin.

Oh, shut the fuck up!

Thôi câm đi nào!

Just'cause Hannah fucked up her life doesn't mean she has to tướng fuck up ours.

Thôi này, Hannah tự kết liễu đời bản thân ko Có nghĩa là cậu ấy cũng kết liễu tất cả chúng ta.

Shut the fuck up.

Im mẹ loại mồm em đi.

Maybe I'm getting back to tướng my life, and, you know, people who aren't completely fucked up.

Có lẽ tớ tiếp tục trở về với cuộc sống đời thường của tớ, và, cậu biết đấy, trở về với những người dân ko quá lầm lội.

Man, shut the fuck up.

Các cậu, câm mồm đi.

You're juggling so sánh many things, and I am just fucking up.

Em đang được toan tính thật nhiều loại, còn chị chỉ mất phá hoại.

It's fucked up, I know, but we can't keep doing this shit.

Xem thêm: ecosystem là gì

Tôi biết, đồ bị tiêu diệt tiệt... tuy nhiên tất cả chúng ta ko thể kế tiếp thao tác dơ dáy này.

Shut the fuck up, nigga.

Thằng domain authority đen sì, câm mồm cút.