get at là gìCụm động kể từ Get at đem 4 nghĩa:

Bạn đang xem: get at là gì

Nghĩa kể từ Get at

Ý nghĩa của Get at là:

 • Chỉ trích

Ví dụ cụm động kể từ Get at

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get at:

- His quấn is always GETTING AT him for arriving late. Ông công ty luôn luôn chỉ trích anh ấy vì như thế cho tới muộn.

Nghĩa kể từ Get at

Ý nghĩa của Get at là:

 • Có ý, dự định, ý ham muốn

Ví dụ cụm động kể từ Get at

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get at:

- What bởi you think she's GETTING AT? I've no idea what she wants. Bạn suy nghĩ coi cô ấy đang sẵn có ý gì? Tôi không hiểu nhiều cô ấy ham muốn gì cả.

Nghĩa kể từ Get at

Ý nghĩa của Get at là:

 • Có thể tiếp cận, lần lần, truy vấn

Ví dụ cụm động kể từ Get at

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get at:

- It's on the top shelf and I can't GET AT it. Nó phía trên giá bán tối đa rồi, tôi ko thể với cho tới nó.

Nghĩa kể từ Get at

Ý nghĩa của Get at là:

 • Đe đe, hối hận lộ, v.v ... thực hiện tác động cho tới điều khai hoặc ra quyết định của người nào bại liệt

Ví dụ cụm động kể từ Get at

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get at:

- The gangster GOT AT the jury, who found them not guilty of all charges despite the evidence presented in court. Băng đảng này vẫn hối hận lộ quan tiền tòa, người nhưng mà phán bọn họ không có tội ở toàn bộ những cáo buộc tuy nhiên những dẫn chứng vẫn trình diện bên trên tòa án.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get at bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

  Xem thêm: ambiguity là gì

 • Cụm động từ Get by-on

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp

Xem thêm: sorting là gì