giải bài tập vật lý 8 bài 13 công cơ học

Trong bài viết này, HOCMAI muốn gửi đến các em học sinh lớp 8 Bài 13: Công cơ học trong chương trình vật lý 8 . Trong cuộc sống, bạn đã bao giờ tiếp xúc với thuật ngữ "công việc" chưa? Nếu bạn đã từng nghe và chưa hiểu ý nghĩa của cụm từ đó là gì thì bài học hôm nay sẽ giải đáp tường tận cho bạn. Hãy cùng nhau đến với bài viết!

Thêm bài viết để tham khảo:

Bạn đang xem: giải bài tập vật lý 8 bài 13 công cơ học

  • Bài 10: Lực Đẩy Archimedes
  • Bài 11: Thực hành: Thí nghiệm lực đẩy Archimedes
  • Bài 12: Trỗi Dậy

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VẬT LÝ 8 BÀI 13: CÔNG TRÌNH VÀ CƠ CHẾ

1. Công cơ học là gì? Khi nào có công cơ học?

Thuật ngữ công cơ học chỉ được dùng trong trường hợp có lực tác dụng làm cho vật chuyển động.

2. Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Công cơ học phải phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là: Lực tác dụng lên vật và quãng đường mà vật đi được.

Chú ý: Trong trường hợp có công học được, chúng ta cần tìm hiểu xem lực nào đã thực hiện công việc đó.

Ví dụ: Trường hợp đầu máy đang kéo các toa xe phía sau chuyển động thì lực sinh công ở đây là lực kéo của đầu máy, hoặc trường hợp quả táo rơi từ trên cây xuống đất thì lực sinh công ở đây là trọng lực. .

3. Ví dụ về công cơ học

– Khi bạn nhấc một cái túi lên khỏi mặt đất

– Con trâu đang cày và đang di chuyển

– Một người đang đi trên một con dốc

– Đầu máy kéo các toa xe phía sau

4. Công thức tính công cơ học

+ Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật chuyển động được quãng đường s theo phương của lực: A = Fs

Trong đó:

bai-13-cong-co-hoc-1

Chú ý :

+ Chỉ áp dụng cho trường hợp vật chuyển động theo phương của lực, còn khi vật chuyển động theo phương vuông góc với lực thì công của lực lúc này bằng 0.

+ Khi vật chuyển động không theo phương của lực thì công TH này được tính bằng công thức khác sẽ học ở các lớp trên.

B. GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 8 BÀI 13: CÔNG TRÌNH VÀ CƠ CHẾ

Bài C1 (trang 46 SGK Vật Lý 8):

Quan sát hiện tượng:

bai-13-cong-co-hoc-2

Từ những nhận xét trên, hãy cho biết công cơ học xuất hiện khi nào?

Câu trả lời:

Khi có một lực tác dụng vào một vật làm cho vật chuyển động theo phương không vuông góc với phương của lực thì có công cơ học. Như vậy, trong cả hai trường hợp đều xảy ra công cơ học.

Bài C2 (trang 46 | SGK Vật Lý 8):

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống của kết luận sau:

– Chỉ có “công cơ học” khi …(1)… tác dụng lên một vật và làm cho vật đó…(2)… theo phương vuông góc với phương của lực.

- Công cơ học là công của lực (khi một vật tác dụng một lực và lực này sinh ra công thì ta có thể nói công đó là công của vật).

Công cơ học thường được gọi là công.

Câu trả lời:

– Chỉ có “công cơ học” khi có lực lượng hành động trên mọi thứ và khiến họ chuyển khoản theo phương vuông góc với phương của lực.

- Công cơ học là công của lực (khi một vật chịu tác dụng của một lực và lực này sinh ra công thì ta có thể nói công đó là công của vật).

Công cơ học thường được gọi là công.

Bài C3 (trang 47 | SGK Vật Lý 8):

Trường hợp nào dưới đây xảy ra công cơ học?

a) Người thợ mỏ đang đẩy xe chở than di chuyển.

b) Một học sinh đang ngồi học yên lặng.

c) Một chiếc máy xúc đang làm việc.

d) Một vận động viên đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

Câu trả lời:

– Các trường hợp có công cơ học là: a), c), d)

Giải thích: Vì trong cả 3 trường hợp này đều có lực tác dụng lên vật và làm vật chuyển động (tương ứng là: xe con chuyển động, máy đào chuyển động và quả tạ chuyển động).

Bài C4 (trang 47 | SGK Vật Lý 8):

Lực nào sau đây đã thực hiện công cơ học?

a) Đầu máy kéo cả đoàn tàu chuyển động.

b) Quả ổi từ trên cây rơi xuống đất.

c) Một công nhân dùng ròng rọc máy cố định để kéo một vật nặng trên cao (như H.13.3 SGK).

bai-13-cong-co-hoc-3

Câu trả lời:

a) Đầu máy kéo cả đoàn tàu chuyển động ⇒ Lực kéo của đầu máy sinh công.

b) Quả ổi rơi từ trên cây xuống ⇒ Trọng lực sinh công.

c) Một công nhân dùng ròng rọc máy cố định để kéo một vật nặng lên cao ⇒ Lực kéo của công nhân đang thực hiện công.

Bài C5 (trang 48 | SGK Vật Lý 8):

Đầu tàu kéo toa xe một lực F = 5000N làm toa xe đi được 1000m. Tính lực kéo của đầu máy.

Câu trả lời:

Công của lực kéo:

A = Fs = 5000.1000 = 5000000J

= 5000kJ.

Bài C6 (trang 48 | SGK Vật Lý 8):

Quả bưởi nặng 3kg rơi từ trên cây xuống độ cao 6m so với mặt đất. Tính công của trọng lực?

Câu trả lời:

Trọng lực của quả bưởi: P = 3.10 = 30 N.

Công của trọng lực là:

A = P.h = 30,6 = 180 J

Bài C7 (trang 48 | SGK Vật Lý 8):

Tại sao trong trường hợp quả cầu chuyển động trên mặt sàn nằm ngang thì không có công cơ học của trọng lực?

Câu trả lời:

Vì hướng chuyển động của quả bóng luôn vuông góc với trọng lực theo phương thẳng đứng nên không có công cơ học ở đây.

C. GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ 8 BÀI 13: CÔNG VÀ CƠ

Bài 13.1 (trang 37 | Sách bài tập Vật Lý 8)

Một nhóm học sinh đẩy một chiếc xe đất từ ​​A đến B trên một con đường bằng phẳng nằm ngang. Tại điểm B, họ đổ hết đất lên xe, rồi lại đẩy xe theo đường cũ về điểm A. So sánh công phát sinh ở lượt về và lượt đi. Câu trả lời nào sau đây là đúng?

MỘT ) Lượt về bằng lượt đi vì quãng đường đi như nhau.

DI DỜI ) Cuộc tấn công ở lượt đi lớn hơn vì sức hút ở lượt đi lớn hơn sức hút ở lượt về.

) Cuộc tấn công ở lượt về lớn hơn vì xe không đi nhanh hơn.

DỄ ) Công việc ở khúc cua nhỏ hơn vì kéo xe nặng sẽ đi chậm hơn.

Câu trả lời:

Chọn XÓA

Ở khúc cua, xe chở đất nên công ở khúc cua lớn hơn vì lực kéo của lượt đi lớn hơn lực kéo của lượt về khi xe không chở đất.

Bài 13.2 (trang 37 | Sách bài tập Vật Lý 8)

Một quả cầu kim loại lăn trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Giả sử không có lực cản và ma sát của không khí thì có công nào thực hiện trong trường hợp này không?

Câu trả lời:

Không bất kỳ công việc phải được thực hiện trong trường hợp này. Vì theo phương chuyển động của quả bóng không có lực tác dụng.

Xem thêm: picky là gì

Ghi chú: Tại thời điểm quả bóng chuyển động, chỉ có hai lực tác dụng lên nó, đó là phản lực của mặt bàn và lực hấp dẫn của Trái đất. Hai lực này cân bằng và cùng vuông góc với phương chuyển động của quả cầu.

Bài 13.3 (trang 37 | Sách bài tập Vật Lý 8)

Người ta dùng cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng 2500kg lên độ cao 12m. Công việc được thực hiện trong trường hợp này.

Bản tóm tắt:

m = 2500kg; h = 12 m

Công A = ?

Câu trả lời:

Container này có khối lượng là 2500kg nên nó có trọng lượng là:

P = 10.m = 10.2500 = 25000N.

Công thực hiện khi nâng thùng lên độ cao 12m là:

A = F.s = P.h = 25000N.12m = 300000 J = 300 kJ

Bài 13.4 (trang 37 | SGK Vật Lý 8):

Một con ngựa kéo một chiếc xe đang chuyển động với lực 600N. Trong 5 phút công thực hiện là 360kJ. Tính vận tốc của ô tô.

Bản tóm tắt:

F = 600N; t = 5 phút = 5,60s = 300s; A = 360 kJ = 3600000 J

Vận tốc v = ?

Câu trả lời:

Công A của lực F được tính theo công thức: A = F.s

Quãng đường con ngựa kéo được xe là:

bai-13-cong-co-hoc-4

Bài 13.5 (trang 37 | Sách bài tập Vật Lý 8)

Hơi nước có áp suất không đổi p = 6.105 N/m2 được dẫn qua một van vào xilanh và đẩy pittông chuyển động từ vị trí AB đến vị trí A'B' (như H.13.1). Thể tích của hình trụ nằm giữa vị trí AB và vị trí A'B' của pittong là V = 15dm³. Chứng minh rằng công do hơi sinh ra bằng các thể tích của V và p. Tính công đó ra J .

bai-13-cong-co-hoc-5

Bản tóm tắt:

p = 6.10^5 N/m²; V = 15dm³; khu vực;

Chứng minh A = p.V; A = ? J

Câu trả lời:

Ta có: V = 15 dm³ = 0,015 m³

Lực hơi nước tác dụng lên pít-tông là: F = p.S

(với S là diện tích bề mặt của piston).

Gọi h là quãng đường pittong đi được thì thể tích của khối trụ nằm giữa hai vị trí AB và vị trí A'B' của pittong là: V = S.h

bai-13-cong-co-hoc-6

Vậy A = p.V = 6.(10^5).0,015 = 9000 J.

Bài 13.6 (trang 37 | Sách bài tập Vật Lý 8)

Vật nào sau đây có công cơ học?

A) Một quả bưởi từ trên cành cây rơi xuống.

B) Một vận động viên cử tạ đang đứng yên ở vị trí đỡ quả tạ.

C) Một vật sau khi trượt xuống mặt phẳng nghiêng rồi trượt đều trên mặt bàn nằm ngang nhẵn như không có ma sát.

D) Hành khách đang cố đẩy xe buýt bị chết máy nhưng xe vẫn không di chuyển được.

Câu trả lời:

Chọn một

Vì trong trường hợp này có công cơ học khi có lực tác dụng lên vật làm vật chuyển động.

Bài 13.7 (trang 37 | Sách bài tập Vật Lý 8)

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A) Jun là công do lực thực hiện để vật đi được 1m.

B) Jun là công do lực thực hiện làm vật có khối lượng 1 kg đi được quãng đường 1 m.

C) Jun là công do lực 1N thực hiện làm vật đi được 1m.

D) Jun là công do lực 1N thực hiện làm vật di chuyển một đoạn 1m theo phương của lực.

Câu trả lời:

Chọn DỄ DÀNG

Công sẽ được tính theo công thức: A = F.s khi có lực F = 1N và s = ​​1m thì A = 1N.1m = 1Nm = 1J vậy Jun là công của lực 1N làm vật di chuyển được một quãng đường 1m theo phương của lực.

Bài 13.8 (trang 38 | Sách bài tập Vật Lý 8)

Một vật có khối lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang 0,5m. Công của trọng lực đó là:

A) 1J

b) 0J

C) 2J

Đ) 0,5J

Câu trả lời:

Chọn B. Vì trọng lực có phương vuông góc với phương ngang nên công của nó bằng 0J.

Bài 13.9 (trang 38 | Sách bài tập Vật Lý 8)

Tính công thực hiện khi nâng một chiếc búa máy khối lượng 20 tấn lên độ cao 120 cm.

Câu trả lời:

Ta có: m = 20tấn = 20,1000kg = 20000kg

h = 120 cm = 1,2 m

Lực nâng của búa máy bằng trọng lượng của nó:

F = P = 10.m = 10.20000 = 200000 N

Công mà lực thực hiện để nâng một cái búa là:

A = F.h = 200000.1,2 = 240000 J.

Bài 13.10 (trang 38 | Sách bài tập Vật Lý 8)

Tính công cơ học do một người khối lượng 50 kg thực hiện khi chuyển động thẳng đều trên quãng đường nằm ngang dài 1 km. Biết rằng công của một người khi đi đều trên một quãng đường nằm ngang gấp 0,05 lần công của lực nâng người đó lên độ cao bằng quãng đường đó.

Câu trả lời:

m = 50kg; s = 1km = 1000m.

Theo chủ đề: A = 0,05.Ap

Công do lực nâng người đó lên độ cao h = s thực hiện là:

Ap = P.h = 10m.h = 10.50.1000 = 50000 J

Vậy công người đó thực hiện khi chuyển động thẳng đều trên một quãng đường nằm ngang là:

A = 0,05.Ap = 25000J.

D. ÔN TẬP VẬT LÝ 8 BÀI 13: CÔNG CƠ HỌC

Xem thêm: strengthening là gì

Vậy là các em học sinh lớp 8 thân mến, cùng HOCMAI soạn bài xong Bài 13: Công cơ học . Kiến thức thật thú vị và bổ ích phải không nào? Bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài học bổ ích trên website vssrorgvn.org.vn .