giải bài tập vật lý lớp 6

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 6: bên trên đây

 

Bạn đang xem: giải bài tập vật lý lớp 6

Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 6

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 6 bao gồm những bài xích sau:

MỤC LỤC

  Xem thêm: take for là gì

  Chương 1: Cơ học

  • Bài 1-2: Đo chừng dài
  • Bài 3: Đo thể tích hóa học lỏng
  • Bài 4: Đo thể tích vật rắn ko ngấm nước
  • Bài 5: Khối lượng đo khối lượng
  • Bài 6-7: Lực – Hai lực cân nặng bằng
  • Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực
  • Bài 9: Lực đàn hồi
  • Bài 10: Lực nối tiếp – Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượng
  • Bài 11: Khối lượng riêng rẽ – Trọng lượng riêng
  • Bài 13: Máy cơ đơn giản
  • Bài 14: Mặt phẳng lặng nghiêng
  • Bài 15: Đòn bẩy
  • Bài 16: Ròng rọc

  Chương 2: Nhiệt học

  • Bài 18: Sự nở vì thế sức nóng của hóa học rắn
  • Bài 19: Sự nở vì thế sức nóng của hóa học lỏng
  • Bài 20: Sự nở vì thế sức nóng của hóa học khí
  • Bài 21: Một số phần mềm của việc nở nhiệt
  • Bài 22: Nhiệt nối tiếp – Thang sức nóng độ
  • Bài 24-25: Sự rét mướt chảy và sự tấp nập đặc
  • Bài 26-27: Sự cất cánh khá và sự dừng tụ
  • Bài 28-29: Sự sôi
  • HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SỐ

  Xem thêm thắt những sách xem thêm liên quan:

  Xem thêm: screw up là gì

  • Giải Vật Lí Lớp 6
  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 6
  • Đề Kiểm Tra Vật Lí Lớp 6
  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 6
  • Giải Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 6
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 6