giải thích sự xuất hiện các con đường cố định co2 ở thực vật c4 và cam

Bạn đang xem: Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM TRONG Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

1. Nhóm thực vật C 3 , 4 QUẢ CAM

- Nhóm của 3 : Thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như vùng ôn đới. quy trình cố định CO. 2 xảy ra trong các tế bào đệm.

Bạn đang xem: giải thích sự xuất hiện các con đường cố định co2 ở thực vật c4 và cam

- Nhóm của 4 : Phù hợp với điều kiện môi trường nóng ẩm. quy trình cố định CO. 2 xảy ra ở cả tế bào mô đệm và vỏ não.

– Nhóm CAM: thích hợp với điều kiện khô cằn ở sa mạc. quy trình cố định CO. 2 xảy ra vào ban đêm trong lục lạp của tế bào trung mô.

2, CO. chu kỳ cố định 2 thuộc nhóm thực vật C. 4 khí CO 2

a, Thực vật 4

* Đối tượng thực vật gốc 4

- Gồm một số loài sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, ngô, cao lương...

- Thực vật 4 sống trong điều kiện nóng ẩm lâu ngày, nhiệt độ và ánh sáng cao => thực hiện quang hợp theo chu kỳ C. 4 .


* Chu trình quang hợp ở thực vật C. 4

Xảy ra ở hai loại tế bào là tế bào mô đệm và tế bào mạch máu.

Trong tế bào đệm, quá trình cố định CO diễn ra 2 Trước hết

 • người chấp nhận CO. 2 Đầu tiên là hợp chất 3C (axit photphoenl pyruvic – PEP).
 • Sản phẩm ổn định đầu tiên là hợp chất 4C (oxaloacetic acid – AOA), sau đó AOA được chuyển hóa thành hợp chất 4C khác là axit malic (AM) trước khi được chuyển đến các tế bào bó mạch.

Trong tế bào mạch máu diễn ra pha cố định CO. 2 lần 2

 • AM bị phân hủy giải phóng CO . 2 cung cấp chu trình Calvin và tạo thành hợp chất 3C gọi là axit pyruvic
 • Axit pyruvic quay trở lại các tế bào mô đệm để tái tạo chất nhận CO. 2 đầu tiên là PEP
 • CHU KỲ 3 diễn ra như ở thực vật C. 3

- Thực vật 4 vượt trội so với thực vật 3 :

 • Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO. 2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp → cây C 4 năng suất cao hơn C 3
 • CHU KỲ 4 bao gồm 2 Giai đoạn đầu tiên của chu trình C4 diễn ra trong lục lạp của các tế bào nhu mô và giai đoạn thứ hai của chu trình Calvin diễn ra trong lục lạp của các tế bào bó mạch.

b, Thực vật CAM

* Đối tượng thực vật CAM

- Gồm các loài xương rồng, sống ở sa mạc khô cằn như xương rồng, dứa, thanh long...

* Chu trình quang hợp ở thực vật CAM

– Để tránh mất nước khí khổng của các loài này đóng ban ngày mở ban đêm => cố định CO 2 theo con đường CAM.

– Ban đêm, nhiệt độ môi trường hạ xuống, tế bào khí khổng mở, CO 2 Khuếch tán qua lá

 • người chấp nhận CO. 2 đầu tiên là PEP và sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA.
 • AOA được chuyển đổi thành AM được vận chuyển vào các ô lưu trữ.

Ban ngày, khi khí khổng đóng lại:

 • AM bị phân hủy giải phóng CO. 2 cung cấp chu trình Calvin và axit pyruvic để tái tạo chất nhận ban đầu PEP.

– Chu kỳ CAM tương tự chu kỳ C4, khác thời gian: cả 2 pha của C . xe đạp 4 tất cả diễn ra vào ban ngày; và chu trình CAM, giai đoạn đầu tiên của CO . Sửa chữa 2 thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và có chu trình CO2. cố định 2 theo chu trình Calvin thực hiện trong ngày khi khí khổng đóng lại.

Giải thích sự xuất hiện của con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM (Hình 2)

3. giải thích sự xuất hiện của đường cố định CO. 2 ở thực vật C 4 và CAM

Sự xuất hiện của đường dẫn cố định CO. 2 Ở thực vật C4, CAM là một trong những đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường giúp chúng tồn tại và phát triển, nếu không sẽ bị đào thải theo quy luật tự nhiên (thuyết tiến hóa). của Darwin). Sự thích nghi đó có thể được giải thích như sau:

- Thuộc nhóm thực vật 4 trong đó có một số cây ở vùng nhiệt đới như ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu,… Sống lâu năm trong điều kiện nóng ẩm: nhiều ánh sáng, nhiệt độ cao, nồng độ CO. 2 giảm, nồng độ O. 2 tăng lương. Vì vậy, để đảm bảo luôn có đủ CO 2 cần thiết để trồng C 4 cố định CO 2 theo chu kỳ Hatch-Slack. Trong chu trình này, các sản phẩm chính được tạo ra là axit oxaloacetic, axit malic và axit aspartic. Những chất này được chuyển thành axit malic. Axit malic sẽ được đưa vào tế bào bó mạch để dự trữ. Khi cần cố định CO2, axit malic được vận chuyển đến lục lạp, nơi axit malic bị khử carboxyl, CO 2 được giải phóng và đi vào chu trình Calvin để tạo ra chất hữu cơ. Có thể nói axit malic là nguồn CO chính. 2 Lý tưởng cho các loại cây sống ở nơi có CO. nồng độ cao 2 ngắn.

– Trong nhóm thực vật CAM có những loài thực vật sống ở sa mạc trong điều kiện khô hạn lâu ngày như dứa, xương rồng, cây thuốc, mọng nước ở sa mạc.. Do chúng nhận được rất ít nước nên nhóm thực vật CAM có rất ít nước. Sinh vật này phải tiết kiệm nước càng nhiều càng tốt bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày và do đó hấp thụ CO. 2 phải diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở. khí CO 2 Sau khi được chấp nhận sẽ đi vào chu kỳ Hatch – Slack như ở TV C4. Theo cách này, các không bào rất lớn của các tế bào trung bì không chỉ được sử dụng để chứa nước mà còn chứa một lượng carbon đáng kể cho hoạt động quang hợp lâu dài không phụ thuộc vào trao đổi CO2. 2 . Đối với các loài linh trưởng khô cằn, sự phân chia theo thời gian của quá trình cố định CO. 2 vào ban đêm và loại bỏ CO 2 sáng hôm sau là nơi thích nghi sinh thái đảm bảo đủ CO 2 kể cả khi thiếu nước hoặc khí khổng đóng vào ban ngày. Từ sự thích ứng trên, chúng ta có thể thấy rằng sự xuất hiện của CO . con đường cố định 2 tại TVC 4 và CAM làm cho nó bền vững trong điều kiện môi trường khắc nghiệt và luôn thay đổi

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chuyên mục: Sinh 11, Sinh 11

Thêm thông tin để xem:

Hình ảnh của Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM

Video về Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM

Wiki về Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM

Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM

Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM -

1. Nhóm thực vật C 3 , 4 QUẢ CAM

- Nhóm 3 : Thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như vùng ôn đới. quy trình cố định CO. 2 xảy ra trong các tế bào đệm.

- Nhóm 4 : Phù hợp với điều kiện môi trường nóng ẩm. quy trình cố định CO. 2 xảy ra ở cả tế bào mô đệm và vỏ não.

- Nhóm CAM: thích hợp với điều kiện khô cằn ở sa mạc. quy trình cố định CO. 2 xảy ra vào ban đêm trong lục lạp của tế bào trung mô.

2, CO. chu kỳ cố định 2 thuộc nhóm thực vật C. 4 khí CO 2

a, Thực vật 4

* Đối tượng thực vật gốc 4

- Gồm một số loài sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, ngô, cao lương...

- Thực vật 4 sống trong điều kiện nóng ẩm lâu ngày, nhiệt độ và ánh sáng cao => thực hiện quang hợp theo chu kỳ C. 4 .


* Chu trình quang hợp ở thực vật C. 4

Xảy ra ở hai loại tế bào là tế bào mô đệm và tế bào mạch máu.

Trong tế bào đệm, quá trình cố định CO diễn ra 2 Trước hết

 • người chấp nhận CO. 2 Đầu tiên là hợp chất 3C (axit photphoenl pyruvic - PEP).
 • Sản phẩm ổn định đầu tiên là hợp chất 4C (oxaloacetic acid - AOA), sau đó AOA được chuyển thành hợp chất 4C khác là axit malic (AM) trước khi được chuyển đến các tế bào bó mạch.

Trong tế bào mạch máu diễn ra pha cố định CO. 2 lần 2

 • AM bị phân hủy giải phóng CO . 2 cung cấp chu trình Calvin và tạo thành hợp chất 3C gọi là axit pyruvic
 • Axit pyruvic quay trở lại các tế bào mô đệm để tái tạo chất nhận CO. 2 đầu tiên là PEP
 • CHU KỲ 3 diễn ra như ở thực vật C. 3

- Thực vật 4 vượt trội so với thực vật 3 :

 • Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO. 2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp → cây C 4 năng suất cao hơn C 3
 • CHU KỲ 4 bao gồm 2 Giai đoạn đầu tiên của chu trình C4 diễn ra trong lục lạp của các tế bào nhu mô và giai đoạn thứ hai của chu trình Calvin diễn ra trong lục lạp của các tế bào bó mạch.

b, Thực vật CAM

Xem thêm: marginalization là gì

* Đối tượng thực vật CAM

- Gồm các loài xương rồng, sống ở sa mạc khô cằn như xương rồng, dứa, thanh long...

* Chu trình quang hợp ở thực vật CAM

- Để tránh mất nước khí khổng của các loài này đóng ban ngày mở ban đêm => cố định CO 2 theo con đường CAM.

- Ban đêm, nhiệt độ môi trường hạ xuống, tế bào khí khổng mở, CO 2 Khuếch tán qua lá

 • người chấp nhận CO. 2 đầu tiên là PEP và sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA.
 • AOA được chuyển đổi thành AM được vận chuyển vào các ô lưu trữ.

Ban ngày, khi khí khổng đóng lại:

 • AM bị phân hủy giải phóng CO. 2 cung cấp chu trình Calvin và axit pyruvic để tái tạo chất nhận ban đầu PEP.

- Chu kỳ CAM tương tự như chu kỳ C4, khác thời gian: cả 2 pha của C . xe đạp 4 tất cả diễn ra vào ban ngày; và chu trình CAM, giai đoạn đầu tiên của CO . Sửa chữa 2 thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và có chu trình CO2. cố định 2 theo chu trình Calvin thực hiện trong ngày khi khí khổng đóng lại.

Giải thích sự xuất hiện của con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM (Hình 2)

3. giải thích sự xuất hiện của đường cố định CO. 2 ở thực vật C 4 và CAM

Sự xuất hiện của đường dẫn cố định CO. 2 Ở thực vật C4, CAM là một trong những đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường giúp chúng tồn tại và phát triển, nếu không sẽ bị đào thải theo quy luật tự nhiên (thuyết tiến hóa). của Darwin). Sự thích nghi đó có thể được giải thích như sau:

- Thuộc nhóm thực vật 4 trong đó có một số cây ở vùng nhiệt đới như ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu,… Sống lâu năm trong điều kiện nóng ẩm: nhiều ánh sáng, nhiệt độ cao, nồng độ CO. 2 giảm, nồng độ O. 2 tăng lương. Vì vậy, để đảm bảo luôn có đủ CO 2 cần thiết để trồng C 4 cố định CO 2 theo chu kỳ Hatch-Slack. Trong chu trình này, các sản phẩm chính được tạo ra là axit oxaloacetic, axit malic và axit aspartic. Những chất này được chuyển thành axit malic. Axit malic sẽ được đưa vào tế bào bó mạch để dự trữ. Khi cần cố định CO2, axit malic được vận chuyển đến lục lạp, nơi axit malic bị khử carboxyl, CO 2 được giải phóng và đi vào chu trình Calvin để tạo ra chất hữu cơ. Có thể nói axit malic là nguồn CO chính. 2 Lý tưởng cho các loại cây sống ở nơi có CO. nồng độ cao 2 ngắn.

- Trong nhóm thực vật CAM có những loài thực vật sống ở sa mạc trong điều kiện khô hạn lâu ngày như dứa, xương rồng, cây thuốc, mọng nước ở sa mạc.. Do nhận được rất ít nước nên nhóm thực vật CAM Sinh vật này phải tiết kiệm nước càng nhiều càng tốt bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày và do đó hấp thụ CO. 2 phải diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở. khí CO 2 Sau khi được chấp nhận, nó sẽ đi vào chu kỳ Hatch - Slack giống như ở TV C4. Theo cách này, các không bào rất lớn của các tế bào trung bì không chỉ được sử dụng để chứa nước mà còn chứa một lượng carbon đáng kể cho hoạt động quang hợp lâu dài không phụ thuộc vào trao đổi CO2. 2 . Đối với các loài linh trưởng khô cằn, sự phân chia theo thời gian của quá trình cố định CO. 2 vào ban đêm và loại bỏ CO 2 sáng hôm sau là nơi thích nghi sinh thái đảm bảo đủ CO 2 kể cả khi thiếu nước hoặc khí khổng đóng vào ban ngày. Từ sự thích ứng trên, chúng ta có thể thấy rằng sự xuất hiện của CO . con đường cố định 2 tại TVC 4 và CAM làm cho nó bền vững trong điều kiện môi trường khắc nghiệt và luôn thay đổi

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chuyên mục: Sinh 11, Sinh 11

[rule_{ruleNumber}]

1. Nhóm thực vật C 3 , 4 QUẢ CAM

- Nhóm của 3 : Thích hợp với điều kiện khí hậu bình thường như vùng ôn đới. quy trình cố định CO. 2 xảy ra trong các tế bào đệm.

- Nhóm của 4 : Phù hợp với điều kiện môi trường nóng ẩm. quy trình cố định CO. 2 xảy ra ở cả tế bào mô đệm và vỏ não.

– Nhóm CAM: thích hợp với điều kiện khô cằn ở sa mạc. quy trình cố định CO. 2 xảy ra vào ban đêm trong lục lạp của tế bào trung mô.

2, CO. chu kỳ cố định 2 thuộc nhóm thực vật C. 4 khí CO 2

a, Thực vật 4

* Đối tượng thực vật gốc 4

- Gồm một số loài sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, ngô, cao lương...

- Thực vật 4 sống trong điều kiện nóng ẩm lâu ngày, nhiệt độ và ánh sáng cao => thực hiện quang hợp theo chu kỳ C. 4 .


* Chu trình quang hợp ở thực vật C. 4

Xảy ra ở hai loại tế bào là tế bào mô đệm và tế bào mạch máu.

Trong tế bào đệm, quá trình cố định CO diễn ra 2 Trước hết

 • người chấp nhận CO. 2 Đầu tiên là hợp chất 3C (axit photphoenl pyruvic – PEP).
 • Sản phẩm ổn định đầu tiên là hợp chất 4C (oxaloacetic acid – AOA), sau đó AOA được chuyển hóa thành hợp chất 4C khác là axit malic (AM) trước khi được chuyển đến các tế bào bó mạch.

Trong tế bào mạch máu diễn ra pha cố định CO. 2 lần 2

 • AM bị phân hủy giải phóng CO . 2 cung cấp chu trình Calvin và tạo thành hợp chất 3C gọi là axit pyruvic
 • Axit pyruvic quay trở lại các tế bào mô đệm để tái tạo chất nhận CO. 2 đầu tiên là PEP
 • CHU KỲ 3 diễn ra như ở thực vật C. 3

- Thực vật 4 vượt trội so với thực vật 3 :

 • Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO. 2 thấp hơn, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp → cây C 4 năng suất cao hơn C 3
 • CHU KỲ 4 bao gồm 2 Giai đoạn đầu tiên của chu trình C4 diễn ra trong lục lạp của các tế bào nhu mô và giai đoạn thứ hai của chu trình Calvin diễn ra trong lục lạp của các tế bào bó mạch.

b, Thực vật CAM

* Đối tượng thực vật CAM

- Gồm các loài xương rồng, sống ở sa mạc khô cằn như xương rồng, dứa, thanh long...

* Chu trình quang hợp ở thực vật CAM

– Để tránh mất nước khí khổng của các loài này đóng ban ngày mở ban đêm => cố định CO 2 theo con đường CAM.

– Ban đêm, nhiệt độ môi trường hạ xuống, tế bào khí khổng mở, CO 2 Khuếch tán qua lá

 • người chấp nhận CO. 2 đầu tiên là PEP và sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA.
 • AOA được chuyển đổi thành AM được vận chuyển vào các ô lưu trữ.

Ban ngày, khi khí khổng đóng lại:

 • AM bị phân hủy giải phóng CO. 2 cung cấp chu trình Calvin và axit pyruvic để tái tạo chất nhận ban đầu PEP.

– Chu kỳ CAM tương tự chu kỳ C4, khác thời gian: cả 2 pha của C . xe đạp 4 tất cả diễn ra vào ban ngày; và chu trình CAM, giai đoạn đầu tiên của CO . Sửa chữa 2 thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và có chu trình CO2. cố định 2 theo chu trình Calvin thực hiện trong ngày khi khí khổng đóng lại.

Giải thích sự xuất hiện của con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM (Hình 2)

3. giải thích sự xuất hiện của đường cố định CO. 2 ở thực vật C 4 và CAM

Sự xuất hiện của đường dẫn cố định CO. 2 Ở thực vật C4, CAM là một trong những đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường giúp chúng tồn tại và phát triển, nếu không sẽ bị đào thải theo quy luật tự nhiên (thuyết tiến hóa). của Darwin). Sự thích nghi đó có thể được giải thích như sau:

- Thuộc nhóm thực vật 4 trong đó có một số cây ở vùng nhiệt đới như ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu,… Sống lâu năm trong điều kiện nóng ẩm: nhiều ánh sáng, nhiệt độ cao, nồng độ CO. 2 giảm, nồng độ O. 2 tăng lương. Vì vậy, để đảm bảo luôn có đủ CO 2 cần thiết để trồng C 4 cố định CO 2 theo chu kỳ Hatch-Slack. Trong chu trình này, các sản phẩm chính được tạo ra là axit oxaloacetic, axit malic và axit aspartic. Những chất này được chuyển thành axit malic. Axit malic sẽ được đưa vào tế bào bó mạch để dự trữ. Khi cần cố định CO2, axit malic được vận chuyển đến lục lạp, nơi axit malic bị khử carboxyl, CO 2 được giải phóng và đi vào chu trình Calvin để tạo ra chất hữu cơ. Có thể nói axit malic là nguồn CO chính. 2 Lý tưởng cho các loại cây sống ở nơi có CO. nồng độ cao 2 ngắn.

– Trong nhóm thực vật CAM có những loài thực vật sống ở sa mạc trong điều kiện khô hạn lâu ngày như dứa, xương rồng, cây thuốc, mọng nước ở sa mạc.. Do chúng nhận được rất ít nước nên nhóm thực vật CAM có rất ít nước. Sinh vật này phải tiết kiệm nước càng nhiều càng tốt bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày và do đó hấp thụ CO. 2 phải diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở. khí CO 2 Sau khi được chấp nhận sẽ đi vào chu kỳ Hatch – Slack như ở TV C4. Theo cách này, các không bào rất lớn của các tế bào trung bì không chỉ được sử dụng để chứa nước mà còn chứa một lượng carbon đáng kể cho hoạt động quang hợp lâu dài không phụ thuộc vào trao đổi CO2. 2 . Đối với các loài linh trưởng khô cằn, sự phân chia theo thời gian của quá trình cố định CO. 2 vào ban đêm và loại bỏ CO 2 sáng hôm sau là nơi thích nghi sinh thái đảm bảo đủ CO 2 kể cả khi thiếu nước hoặc khí khổng đóng vào ban ngày. Từ sự thích ứng trên, chúng ta có thể thấy rằng sự xuất hiện của CO . con đường cố định 2 tại TVC 4 và CAM làm cho nó bền vững trong điều kiện môi trường khắc nghiệt và luôn thay đổi

Đăng bởi: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chuyên mục: Sinh 11, Sinh 11

Bạn xem bài Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM nó có giải quyết được vấn đề bạn phát hiện ra không?, nếu không, hãy bình luận thêm về Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM bên dưới để https://vssrorgvn.org.vn/ chỉnh sửa & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn bạn đã ghé thăm website Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nguồn: vssrorgvn.org.vn

Xem thêm: wording là gì

#Giải thích #xảy ra #xuất hiện #con đường #cố định #CO2 #trong #thực vật #và #CAM