glue là gì

/glu:/

Thông dụng

Danh từ

Keo hồ

Ngoại động từ

Gắn lại, dán vì như thế keo dán, dán vì như thế hồ
to have one's eyes glued đồ sộ sth
mắt cứ dán vô đồ vật gi, dõi đôi mắt coi theo gót loại gì

hình thái từ

  • V-ing: Gluing
  • V-ed: Glued

Chuyên ngành

Toán & tin

kéo, hồ nước || dán

Cơ - Điện tử

Keo dán, hồ nước, (v) dán, gắn keo

Hóa học tập & vật liệu

chất keo dán hồ

Giải mến EN: A gelatin derived by boiling animal parts in water; it is hard and brittle when cooled but when heated and diluted it becomes a viscous liquid adhesive.

Giải mến VN: Một hóa học giêlatin phân tách suất bằng phương pháp luộc những phần tử của động vật hoang dã vô nước; nó trở thành cứng và giòn Lúc bị thực hiện mức giá tuy nhiên Lúc nung rét và trộn loãng, nó trở thành nhớt, lỏng, bám.

Bạn đang xem: glue là gì

keo hồ

Giải mến EN: Any similar adhesive substance.

Giải mến VN: Một hóa học dùng làm dán, có tính bám.

dán vì như thế hồ

Giải mến EN: To use a glue or other adhesive đồ sộ stick two materials together.đồ sộ use a glue or other adhesive đồ sộ stick two materials together.

Xem thêm: incorrect là gì

Giải mến VN: Dùng keo dán hồ nước hoặc những hóa học bám không giống nhằm dán nhị vật tư cùng nhau.

Xem thêm: quotient là gì

Xây dựng

nhựa (cao su)

Kỹ thuật công cộng

hồ dán
hồ
keo
keo dán
keo dính
dán
dính
gắn keo
phết hồ
glue-gumming machine
máy phết hồ
phết keo
glue spreading machine
máy phết keo
glue-gumming machine
máy phết keo
glue-gumming machine
máy phết keo dán dán
vật liệu dán
glue block
khối vật tư dán

Kinh tế

dán
dán vì như thế hồ
dán vì như thế keo
gắn
gắn lại
hồ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ