grit là gì

/grit/

Thông dụng

Danh từ

Đá mạt
(kỹ thuật) phân tử sạn (làm mang lại máy trục trặc)
there must be some grit in the machine
chắc hẳn với phân tử sạn nhập máy
Mạt giũa (kim loại)
(thông tục) tính bạo gan, tính gan dạ, tính can đảm; tính Chịu đựng bền bỉ
Grit đảng viên đảng Cấp tiến; đảng viên đảng Tự bởi (ở Ca-na-đa)
to put grit in the machine
thọc côn bánh xe

Ngoại động từ

Phủ đá mạt, rải lớp đá mạt
Xiết chặt, khép chặt
to grit one's teeth
nghiến răng

Nội động từ

Kêu sào sạo như với phân tử sạn bên phía trong (máy móc)

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

hạt cứng

Xây dựng

cát sỏi
dăm cát to
rải đá dăm

Kỹ thuật cộng đồng

đá dăm
đá vụn
giấy tiến công bóng
hạt kim loại
hạt sạn
mảnh đá vụn
mạt giũa
mạt sạn
phủ đá dăm
sỏi

Địa chất

cát phân tử kết to tát, cát thô, sỏi nhỏ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
dust , foreign matter , gravel , lumps , pebbles , powder , sand , backbone , daring , doggedness , fortitude , gameness , guts * , hardihood , intestinal fortitude * , mettle , moxie * , nerve , perseverance , pluck , resolution , spine * , spirit , spunk , steadfastness , tenacity , toughness , bravery , courage , determination , dirt , firmness , guts , moxie

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: grit là gì

Xem thêm: demography là gì

NHÀ TÀI TRỢ