hãy liệt kê 3 cách mà kwhl khuyến khích học sinh tham gia vào tư duy bậc cao

Gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2 sẽ giúp giáo viên nắm được những phương pháp học tập và triển khai xong bài tập trong tập huấn mô đun 2. Mời những thầy cô tìm hiểu thêm .Nội dung chính
 • Cách học môn Cơ sở lý luận mô đun 2
 • 20 câu hỏi trắc nghiệm module 2 cơ sở lý luận
 • 1. Phần giới thiệu
 • 2. Bài tập về cách thức phát triển phẩm chất
 • 3. Bài tập chung về cách thức phát triển phẩm chất
 • 4. Bài tập về cách thức phát triển năng lực
 • 5. Bài tập chung về tự chủ, tự học
 • 6. Bài tập về giao tiếp
 • 7. Bài tập về Đặt câu hỏi và hội thoại
 • 8. Bài tập về Giao tiếp và hợp tác
 • 9. Bài tập về Năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo
 • 10. Bài tập về các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy thúc đẩy năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo
 • 11. Bài tập chung:
 • 13. Phần lý thuyết kiến tạo và ứng dụng
 • 14. Bài tập về Dạy học tích cực
 • 15. Bài tập về Giảng dạy phân hóa
 • 16. Bài tập về Hợp tác và Cộng tác
 • 17. Bài tập liên hệ cá nhân
 • 18. Bài tập về Dạy – học tích hợp
 • 19. Bài tập về Kỹ năng tư duy
 • 20. Kiểm tra và Đánh giá
 • 21. Phương pháp và kỹ thuật dạy học
 • 22. Câu hỏi kiểm tra cuối khóa
 • Kế hoạch hành động cá nhân mô đun 2
 • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm module 2 môn Cơ sở lý luận

Cách học môn Cơ sở lý luận mô đun 2

 • 20 câu hỏi trắc nghiệm module 2 cơ sở lý luận
 • 1. Phần giới thiệu
 • 2. Bài tập về cách thức phát triển phẩm chất
 • 3. Bài tập chung về cách thức phát triển phẩm chất
 • 4. Bài tập về cách thức phát triển năng lực
 • 5. Bài tập chung về tự chủ, tự học
 • 6. Bài tập về giao tiếp
 • 7. Bài tập về Đặt câu hỏi và hội thoại
 • 8. Bài tập về Giao tiếp và hợp tác
 • 9. Bài tập về Năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo
 • 10. Bài tập về các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy thúc đẩy năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo
 • 11. Bài tập chung:
 • 13. Phần lý thuyết kiến tạo và ứng dụng
 • 14. Bài tập về Dạy học tích cực
 • 15. Bài tập về Giảng dạy phân hóa
 • 16. Bài tập về Hợp tác và Cộng tác
 • 17. Bài tập liên hệ cá nhân
 • 18. Bài tập về Dạy – học tích hợp
 • 19. Bài tập về Kỹ năng tư duy
 • 20. Kiểm tra và Đánh giá
 • 21. Phương pháp và kỹ thuật dạy học
 • 22. Câu hỏi kiểm tra cuối khóa

20 câu hỏi trắc nghiệm module 2 cơ sở lý luận

1. Lựa chọn nào sau đây thể hiện đặc trưng quan trọng của một giờ dạy học phát triển năng lực

Bạn đang xem: hãy liệt kê 3 cách mà kwhl khuyến khích học sinh tham gia vào tư duy bậc cao

D. Giáo viên thường mời học sinh lựa chọn và chia sẻ ý tưởng của mình

Bạn đang đọc: Liệt kê 3 đặc điểm trong video minh họa năng lực hợp tác của học sinh

2. Học tập phân hóa hiệu quả nhất khi?

C. Số lượng và quá trình của bài tập khác nhau, để phân phối sự độc lạ của xác học sinh

3. Theo quan điểm dạy học theo phát triển năng lực, giáo viên?

A. Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung phu hợp với học sinh

4. Để bồi dưỡng tốt nhất năng lực tự chủ và tự học, giáo viên nên:

B. Dạy học những kế hoạch và kĩ năng học tập

5. Theo các YCCĐ về năng lực tự chủ và tự học trong CTGDPT 2018, một đặc điểm của việc tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của một người là?

C. Sẵn sàng đảm nhiệm, quyết tâm và vượt qua những thử thách trong học tập và đời sống

6. Những câu hỏi hay giúp học sinh xác định được những lỗ hổng kiến thức của họ?

A. Đúng

7. Cộng tác:

B. gồm có việc đàm phán những sáng tạo độc đáo khác nhau và đạt được sự đồng thuận

8. Khả năng đưa ra nhận xét về tầm quan trọng của điều gì đó được nhiều người biết đến nhất là khả năng?

C. tổng hợp quan điểm

9. Giải quyết để thành công diễn ra khi:

B. Nhiều giải pháp khả thi được xác lập và luận bàn

10. Trong CTGDPT2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động là:

D. Biết phân công trách nhiệm tương thích cho những thành viên tham gia hoạt động giải trí

11. Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác đối với việc học của học sinh?

A. Đúng

12. Định nghĩa về Vùng phát triển gần (ZPD) nào dưới đây là đúng và đầy đủ nhất?

C. Vùng giữa những gì một người học chỉ hoàn toàn có thể làm với sự tương hỗ của những người khác và những gì họ không hề làm với sự trợ giúp

13. Thảo luận và tham gia các cuộc thảo luận có hướng dẫn và học sinh là một ví dụ về phương pháp giàn giáo?

A. đúng

14. Trong khung nhận thức Bloom các động từ dẫn được kết hợp tốt nhất với sự hiểu biết là?

D. Phân loại, tổng hợp, phong cách thiết kế

15. Tư duy bậc thấp đòi hỏi người học vận dụng thông tin và ý tưởng đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới?

B. Sai

16. Để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc, giáo viên phải dạy cả kĩ năng tư duy bậc thầy và kĩ năng tư duy bậc cao?

A. Đúng

17. Việc dạy và học trong CTGDPT mới tập trung vào?

D. Giao tiếp, tư duy và xử lý yếu tố

18. Các phương pháp dạy học là:

C. Một tập hợp những quá trình dựa trên một cách tiếp cận đơn cử để dạy và học giúp học sinh đạt được tiềm năng bài học kinh nghiệm

19. Trong mô hình truy vấn 6 giai đoạn được sử dụng phổ biến, giai đoạn thứ 3 sắp xếp bao gồm?

A. Phân tích, so sánh và hiểu thông tin

20. Sơ đồ tư duy là:

B. Một công cụ trực quan để tổ chức triển khai những ý tưởng sáng tạo và khái niệm

GỢI Ý HỌC TẬP

Mô đun 02 GVCC – Tiểu học Môn Cơ sở lí luận

1. Phần giới thiệu

1. CH Những thay đổi này đem lại lợi ích gì cho học sinh?

TL + Thay đổi 1 : Dạy học qua hoạt động giải trí+ Thay đổi 2 : Dạy học qua tương tác+ Thay đổi 3 : Dạy học qua hướng dẫn tự học+ Thay đổi 4 : Dạy học gắn liền với thực tiễn+ Những quyền lợi khi thực thi những đổi khác này : Giúp những em tích cực hơn trong học tập .

2. CH Thầy/Cô muốn biết thêm điều gì liên quan đến việc thực hiện CTGDPT 2018?

TL + Trong 5 biến hóa ở trên, đổi khác nào quan trong nhất để góp thêm phần tăng trưởng năng lực và phẩm chất tổng lực cho học sinh

GIẢNG DẠY VÀ PHÁT TRIỂN VỀ PC-NL

PHẦN PHẨM CHẤT

Bài tập ra mắt về phẩm chất

Yêu nước

Nhân ái

Chăm chỉ

Trung thực

Trách nhiệm

– Tự hào về quốc gia .- Bảo vệ di sản văn hóa truyền thống của quốc gia- Tham gia những hoạt đông – Cảm thông, độ lượng với hành vi .- Cảm thông và sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp- Tôn trọng sự độc lạ – sử dụng kt-kn đã học- có ý chí vượt khó- tham gia việc làm – mạnh dạn góp ý- tham gia hoạt động – Giữ gìn sức khỏe thể chất- làm tròn bổn phận- tự giác thực thi .- cam kết

CH Để giúp các Thầy cô liên hệ với những phẩm chất cá nhân của mình, hãy hoàn thành bài tập sau đây để minh họa cách Thầy/ cô thể hiện những phẩm chất chủ yếu trong công việc của mình với tư cách là một giáo viên hoặc hiệu trưởng.

TL Tôi yêu nước khi tôi : Thực hiện tốt trách nhiệm của một giáo viên, truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, quốc gia đến với những em .Tôi hành vi nhân ái với học sinh của mình khi tôi : Tôi cảm thông, chia sẽ với những khó khăn vất vả của học sinh trong học tập và hoạt động và sinh hoạtTôi là giáo viên siêng năng khi tôi : Tìm và vận dụng những giải pháp học tập tích cực giúp học sinh chưa triển khai xong tích cực trong học tậpTôi bộc lộ sự trung thực khi tôi : Thực hiện tốt và trang nghiêm trong nhận xét, nhìn nhận học sinhTôi biểu lộ nghĩa vụ và trách nhiệm ở vai trò là một giáo viên khi tôi : Thực hiện tốt công tác làm việc giảng dạy và triển khai xong tốt công tác làm việc chủ nhiệm lớp

2. Bài tập về cách thức phát triển phẩm chất

CH Liên quan đến việc dạy học của các Thầy cô, hãy liệt kê 3 cách để Thầy/cô thúc đẩy sự phát triển các phẩm chất ở học sinh của mình

TL + Cách 1 : Quan sát hành vi+ Cách 2 : Cũng cố hành vi+ Cách 3 : Thực hành những hành vi

3. Bài tập chung về cách thức phát triển phẩm chất

CH Chọn một phẩm chất và liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giúp học sinh của mình hiểu và phát triển phẩm chất này.

TL Tên phẩm chất : Phẩm chất Nhân áiKỹ thuật 1 : Gương mẫu trước học sinh : Lấy nhân cách của giáo viên làm hình mẫu về phẩm chất nhân ái, yêu thương, chia sẽ những khó khăn vất vả của học sinh về học tập .Kỹ thuật 2 : Nêu gương học sinh nổi bật trong lớp về phẩm chất nhân ái : tuyên dương hoạt động giải trí giúp sức bạn văn minh trong học tập để cả lớp triển khai theo .Kỹ thuật 3 : Trò chơi : Giáo viên đặt ra trường hợp có yếu tố về phẩm chất nhân ái để những em trong lớp cùng giải quyết và xử lý. Giáo viên chốt ý và tuyên dương cách giải quyết và xử lý tốt nhất để học sinh cùng nhận ra phẩm chất nhân ái trong trường hợp

CH Hoàn thành bài tập sau để liên hệ với kiến thức và hiểu biết của Thầy/Cô về các phẩm chất. Về mức độ hiểu biết của tôi về các phẩm chất:

TL Tôi tin yêu sẽ tương hỗ học sinh tăng trưởng ( những ) phẩm chất sau : Trong công tác làm việc giảng dạy thực tiễn, bằng kinh nghiệm tay nghề và sự nhiệt tình trong giảng dạy bản thân sẽ giúp những em hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của những em bằng những việc làm đơn cử gắn liền với đời sống, hoạt động và sinh hoạt và học tập của những em .Tôi cần được tương hỗ về : Những giải pháp giúp học sinh hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình .Tôi cần tìm hiểu và khám phá thêm về : Những giải pháp giúp học sinh hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình .

4. Bài tập về cách thức phát triển năng lực

CH Hãy liệt kê 3 loại kiến thức khác nhau giúp học sinh trở thành người học tự chủ và biết tự điều chỉnh

TL Loại 1: học để làm gì

Loại 2 : học kỹ năng và kiến thức gìLoại 3 : học như thế nào

CH Kéo các mục từ danh sách ở cột Kiến thức thả sang các cột bên phải hoặc bên trái.

Tham khảo các mô tả ở trên để giúp Thầy/ Cô lựa chọn chính xác.

Kiến thức Hs của bạn sử dụng

Kiến thức học sinh của Thầy/Cô cần phát triển

Khi nào kĩ năngMôn học tiến trình Học tập biết rằng khó khăn vất vả. tương laiVề bản thân. họ họcCác kế hoạch .. khác nhau

CH Liệt kê 3 cách mà Thầy/Cô đảm bảo học sinh có đủ kiến thức để giúp họ trở thành những người học thành công và biết tự điều chỉnh

TL Cách 1: nhiệm vụ chiếm lĩnh kiến thức mà thực tế đề ra

Cách 2: cách giải quyết của học sinh hoàn thành nhiệm vụ

Cách 3: kết quả mà các em thực hiện qua hoạt động thực tiễn

CH Hãy hoàn thành bài tập này. Thầy/Cô cần suy ngẫm về công việc giảng dạy của mình, về hiểu biết của mình về bản thân, và về việc học của Thầy/Cô.

TL Những điểm mạnh của tôi là : Nhiệt tình trong giảng dạy, luôn tìm và vận dụng nhiều chiêu thức dạy học mới để truyền đạt kỹ năng và kiến thức cho những em, kịp thời chăm sóc, chia sre4 với những khó khăn vất vả của học sinh .Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi : Một vài học sinh chưa tích cực trong học tập, chọc phá bạn hữu và chưa triển khai xong trách nhiệm học tập được giaoTôi cần sự giúp sức về : Các giải pháp giúp học sinh tăng động triển khai xong trách nhiệm học tập .Tôi cần tìm hiểu và khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học sinh tăng động triển khai xong trách nhiệm học tập .

Động lực học tập:

CH Hãy liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà Thầy/Cô sử dụng để khiến cho các nhiệm vụ học tập trở nên thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh

TL Kỹ thuật 1 : Đặt ra trường hợp có yếu tốKỹ thuật 2 : Gợi mở những dữ kiện xử lýKỹ thuật 3 : Thực hành rèn luyệnKỹ thuật 4 : kiểm tra nhìn nhận hoạt động giải trí

Mục tiêu học tập:

CH Hãy liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà Thầy/Cô sử dụng để khiến cho các nhiệm vụ học tập trở nên thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh

TL Kỹ thuật 1 : Đề ra tiềm năng học tập rõ ràngKỹ thuật 2 : Điều chỉnh, phân hóa đối tượng người dùng học tậpKỹ thuật 3 : Khuyến khích học sinh hoàn thành xong trách nhiệm học tậpKỹ thuật 4 : Phản hồi hiệu quả học tập+ Tuyên dương khi hoàn thành xong tốt+ Động viên trợ giúp khi chưa hoàn thành xong

Tự quản: TL

Để tu dưỡng năng lực tự chủ và tự học, và giúp học sinh trở thành người học biết, giáo viên nên : tạo điều kiện kèm theo cho học sinh quan điểm của mình, dựa trên kinh nghiệm tay nghề và sở trường thích nghi của học sinh cũng như và kiến thức và kỹ năng đã có, dạy học sinh những kế hoạch và học tập, phong cách thiết kế bài học kinh nghiệm và những trách nhiệm thôi thúc và lôi cuốn học sinh, đặt ra những tiềm năng rõ ràng, tường minh và hoàn toàn có thể đạt được và tương hỗ học sinh trở nên kỷ luật tự giác .

Các phương pháp và kĩ thuật thúc đẩy năng lực tự học, tự chủ

CH Hãy sử dụng thông tin đề cập ở phần trên trong mô đun này và các YCCĐ về năng lực chung tự chủ và tự học của học sinh để trả lời câu hỏi sau.

Nếu Thầy / Cô nhìn nhận năng lực ” Tự kiểm soát và điều chỉnh xúc cảm và hành vi ” của học sinh, Thầy / Cô sẽ tìm kiếm 3 hành vi nàoTL Hành vi 1 : Giận dữ trước sự trêu chọc của bạn hữu .Hành vi 2 : Sợ hãi trước yếu tố giật mình .Hành vi 3 : Buồn bã vì điểm kém …

5. Bài tập chung về tự chủ, tự học

CH Hãy liệt kê 3 kỹ năng gắn liền với năng lực tự chủ và tự học mà Thầy/Cô muốn học sinh của mình phát triển

TL Kỹ năng 1 : Kỹ năng tự học .Kỹ năng 2 : Kỹ năng tự quản .Kỹ năng 3 : Kỹ năng tự xử lý yếu tố

CH Hãy nêu một cách Thầy/Cô có thể giúp phát triển năng lực này?

TL Để giúp tăng trưởng năng lực này cần+ Giúp những em xác lập tiềm năng học tập của mình là gì ?+ Để đạt được tiềm năng học tập đó em cần phải làm gì ?LIên hệ cá thể về mức độ hiểu biết của tôi về năng lực tự chủ và tự học :TL Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học sinh tăng trưởng những đặc điểm sau đây :Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học sinh+ Tìm thấy hứng thú và động cơ để học tập .+ Tìm ra cách giúp những em học tập hiệu suất caoTôi cần sự trợ giúp về : Các giải pháp giúp học sinh tăng động tân tiến trong học tập .Tôi cần tìm hiểu và khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học sinh tăng động văn minh trong học tập .

6. Bài tập về giao tiếp

CH 3 lý do khác nhau mà học sinh trong lớp của Thầy/Cô cần giao tiếp là gì?

TL Lý do 1 : Giao tiếp để nắm về thực trạng mái ấm gia đình học sinhLý do 2 : Giao tiếp để nắm về sở trường thích nghi, đam mê của học sinhLý do 3 : Giao tiếp để nắm về năng lực tiếp thu kỹ năng và kiến thức học sinh

CH Hãy nêu 3 lợi ích của việc Giáo viên và Học sinh giao tiếp tốt với nhau

TL Lợi ích 1 : Nắm được thực trạng mái ấm gia đình học sinh để có điều kiện kèm theo động viên, trợ giúp học sinh, triển khai xã hội hóa giáo dục khi thiết yếu …Lợi ích 2 : Nắm về sở trường thích nghi, đam mê của học sinh để kịp thời tu dưỡng những năng khiếu sở trường vốn có của những em .Lợi ích 3 : Nắm về năng lực tiếp thu kỹ năng và kiến thức học sinh để biết cách kiểm soát và điều chỉnh nội dung giảng dạy một cách hiệu suất cao

7. Bài tập về Đặt câu hỏi và hội thoại

CH Hãy liệt kê 3 cách khác nhau mà Thầy/Cô tạo cơ hội cho học sinh truyền đạt ý tưởng

TL Cách 1 : Em nghĩ về yếu tố này như thế nào ?Cách 2 : Để triển khai được yếu tố này tất cả chúng ta cần phải làm gì ?Cách 3 : Kết quả của yếu tố này giúp ta rút ra bài học kinh nghiệm gì ?Hãy lý giải ngắn gọn những thế mạnh chính của Thầy / Cô khi tiếp xúc với học sinhTL Bản thân luôn đặt ra những trường hợp có tương quan đến kiến thức và kỹ năng vừa học giúp những em bày tỏ quan điểm qua đó kiểm tra tác dụng học tập của những em .

8. Bài tập về Giao tiếp và hợp tác

Hãy liệt kê 3 kiến thức và kỹ năng tương quan đến tiếp xúc và hợp tác mà Thầy / Cô muốn học sinh của mình có được trong thời gian ngắn .Kĩ năng 1 : Kỹ năng lắng nghe người khácKĩ năng 2 : Kỹ năng lắng trợ giúp lẫn nhauKĩ năng 3 : Kỹ năng kiềm chế xúc cảmNêu một chiêu thức giúp Thầy / Cô triển khai dự tính này ?Để giúp học sinh hình thành trong thời hạn ngắn nhất bản thân đã thực thi :+ Để tiếp xúc tốt cần phải có kĩ năng lắng nghe tốt .+ Trong quy trình lắng nghe cấn phải phối hợp kĩ năng kiềm chế xúc cảm. kiềm chế tốt tác dụng hợp tác sẹ có hiệu quả tốt .+ Bên cạnh đó cần phải có sự giúp sức lẫn nhau để triển khai xong trách nhiệm chungHãy hoàn thành xong bài tập sau để bộc lộ kiến thức và kỹ năng và hiểu biết cá thể của Thầy / Cô về năng lực Giao tiếp và Hợp tác .Về mức độ hiểu biết của tôi so với năng lực Giao tiếp và hợp tác :Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học sinh tăng trưởng những đặc điểm sau đây : Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học sinh tăng trưởng những đặc điểm sau :+ Kĩ năng lắng nghe tốt .+ Kĩ năng kiềm chế xúc cảm .+ Kĩ năng trợ giúp lẫn nhauTôi cần sự giúp sức về : Các giải pháp giúp học sinh phát huy năng lực tiếp xúc, hợp tácTôi cần khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học sinh phát huy năng lực tiếp xúc, hợp tác

9. Bài tập về Năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo

Xác định đúng chuẩn những quy trình tiến độ xử lý yếu tố và phát minh sáng tạo quan trọng được liệt kê trong cột bên phải bằng cách kéo những định nghĩa từ cột bên trái và ghép nối chúng với quá trình tư duy đúng .Xác định những điểm giống và khác nhau : Dự kiếnLấy điểm khởi đầu và thiết kế xây dựng trên nó để tăng trưởng một thứ gì đó tinh xảo hơn, phức tạp hơn hoặc độc lạ hơn : nhìn nhậnSuy đoán rằng điều gì đó sẽ xảy ra trên cơ sở thông tin hiện tại : hiểu biếtChia nhỏ điều gì đó thành những phần nhỏ hơn có ý nghĩa để hoàn toàn có thể hiểu được nguồn gốc và mối liên hệ cũng như cách chúng tương quan với nhau : hợp lýTập trung vào điều gì đó và bỏ lỡ sự phân tâm : Ứng dụngKết hợp những yếu tố để tạo thành một toàn diện và tổng thể thống nhất hoặc tổ chức triển khai lại những yếu tố thành một cấu trúc, quy trình tiến độ hoặc mẫu sản phẩm mới : tạo nênĐưa ra nhìn nhận về tầm quan trọng hoặc chất lượng của một quy trình, mẫu sản phẩm hoặc sáng tạo độc đáo : so sánhSử dụng một thủ tục trong một trường hợp đơn cử : thêm chi tiết cụ thểĐưa ra những câu vấn đáp đáng an toàn và đáng tin cậy hoàn toàn có thể được chứng tỏ là thuyết phục bằng cách dựa trên những dữ kiện đã cho : tập trung chuyên sâuHiểu, xác lập ý nghĩa của một cái gì đó : nghiên cứu và phân tích

OECD (2013) xác định 4 quy trình cần thiết để giải quyết vấn đề thành công.

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

1 ; Hiểu. 2 ; lựa chọn 3 ; làm rõ .. ; 4 theo dõi ..

Liệt kê 3 cách mà giáo viên đã giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

Cách 1 : Giúp học sinh xác lập được vấn cần triển khaiCách 2 : Giúp học sinh xác lập được tiềm năng cần đạt của yếu tốCách 3 : Giúp học sinh lập được kế hoạch triển khai yếu tố

Xem thêm: body shop là gì

Sắp xếp 5 bước giải quyết vấn đề theo thứ tự logic. Kéo các bước ở cột bên phải thả vào đúng thứ tự trong cột bên trái.

Bước 1 : xác lập yếu tố ; Bước 2 : xác lập tiềm năng ; Bước 3 : xác lập những giải pháp khả thiBước 4 : lập kế hoạch ; Bước 5 : theo dõi nhìn nhận

10. Bài tập về các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy thúc đẩy năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo

Đưa ra một ví dụ về một kỹ thuật hoặc hoạt động bạn đã sử dụng gần đây với học sinh của mình liên quan đến giải quyết vấn đề

Dạy học theo cặp để tìm tín hiệu chia hết cho 2 và 5 .

Đối với ví dụ trên, hãy giải thích làm thế nào Thầy/Cô biết học sinh tham gia giải quyết vấn đề

Các em luận bàn với nhau dựa trên bài đã học để triển khai và đưa ra hiệu quả

11. Bài tập chung:

Theo những YCCĐ so với năng lực GQVĐ&ST trong CTGDPT 2018 : Học sinh cần có 3 kiến thức và kỹ năng nào để xác lập và làm rõ một yếu tố ?KN1 : Kỹ năng xu thế xác lập tiềm năng ;KN2 : Kỹ năng lập kế hoạch học tậpKN3 : Kỹ năng triển khai kế hoạchHãy triển khai xong bài tập sau để phản ánh kiến thức và kỹ năng và hiểu biết của cá thể Thầy / Cô về năng lực Giải quyết yếu tố và Sáng tạo .

Về mức độ kiến thức và hiểu biết của tôi về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

Tôi cảm thấy tự tin khi tương hỗ học sinh tăng trưởng những đặc điểm sau đây : Bản thân luôn tạo ra trường hợp học tập để những em xử lý. Bên cạnh đó tôi luôn tương hỗ những em nghiên cứu và phân tích, động viên những em hoàn thành xong trách nhiệm học tập .Tôi cần sự giúp sức về : Các giải pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực trong học tập .Tôi cần khám phá thêm về : Các giải pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực trong học tập .

CH Sau khi hoàn thành bài đọc và các hoạt động về Phẩm chất và Năng lực, hãy chiêm nghiệm về sự hiểu biết của Thầy/Cô về những điều này và viết một (1) mục tiêu cho việc học cá nhân của bạn.

Mục tiêu này cần phải đơn cử và được viết như một tuyên ngôn .TL Để giúp tôi tìm hiểu và khám phá thêm về những phẩm chất. Tôi sẽ : Luôn tìm tòi, học tập để trao dồi kỹ năng và kiến thức bản thân nhầm giúp học sinh khai thác tốt những phẩm chất của mình .Để giúp tôi tìm hiểu và khám phá thêm về năng lực. Tôi sẽ : Luôn tìm tòi, học tập để trao dồi kỹ năng và kiến thức bản thân nhầm giúp học sinh khai thác tốt những năng lực của mình .

13. Phần lý thuyết kiến tạo và ứng dụng

Hãy liên hệ việc dạy học của Thầy/Cô và cách tiếp cập kiến tạo trong giảng dạy. Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm về điều gì?: Các phương pháp dạy học kiến tạo trong dạy toán tiểu học.

14. Bài tập về Dạy học tích cực

CH Hãy suy ngẫm về cách giảng dạy của Thầy/Cô và cách Thầy/Cô tạo điều kiện cho học sinh trở thành những người học tích cực.

Phương pháp hoặc kỹ thuật nào tương thích nhất với Thầy / Cô và học sinh của mình ?TL Trong suốt quy trình dạy học của mình, tôi luôn phối hợp nhiều giải pháp và hình thức dạy học .

CH Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô cho rằng phương pháp này giúp học sinh trở thành người học tích cực.

TL Bởi trong thực tiễn những chiêu thức luôn có những ưu và khuyết nhất đinh .Nếu chỉ áp dung 1 giải pháp hay 1 kĩ thuật hoàn toàn có thể chưa khai thác hết dữ kiệu của hoạt động giải trí .

15. Bài tập về Giảng dạy phân hóa

CH Một câu hỏi về dạy và học phân hoá đặt ra cho bạn là gì?

TL Hoc sinh hoàn toàn có thể nhận ra và làm được những dạng bài tập khách nhau từ đó phát huy được nhận thức của học sinh

CH Thầy/Cô có thể áp dụng hai chiến lược giảng dạy nào để hỗ trợ việc học tập của những học sinh không theo kịp các bạn khác trong lớp?

TL Gv cần có sự phân hóa vì trình độ HS không đồng đều, HS hoàn toàn có thể thao tác ở những cườngđộ và Lever khác nhau, GVậ koạch dạyọc theo trình độcủa học sinh

16. Bài tập về Hợp tác và Cộng tác

CH Từ kinh nghiệm của Thầy/Cô, học sinh cần có một số kỹ năng quan trọng nào để tương tác hiệu quả với người khác và đối phó với xung đột?

TL Để tương tác có hiệu suất cao một yếu tố nào đó trong học tập, những em cần phải xác lập nội dung tương tác một cách rõ ràng, nội dung tương tác phải ngắn gọn xúc tích và đi vào trọng tâm tránh lang man cục bộ .Khi có xung đột Open cần dữ thế chủ động kết thúc tương tác hoặc chuyển nội dung tương tác để tránh xung đột xảy ra và liên tục tương tác khi điều kiện kèm theo thuận tiện .Hãy nêu một ví dụ về một kỹ thuật hoặc hoạt động giải trí mà Thầy / Cô đã sử dụng gần đây với học sinh của mình giúp những em thao tác hợp tác hoặc cộng tácTL : Trong bài dạy : Dấu hiệu chia hết cho 5 .Tôi giúp những em phát hiện và sở hữu kỹ năng và kiến thức tìm ra được tín hiệu cơ bản để chia hết cho 5 xong. tôi đặt ra yếu tốCác chữ số tận cùng chia hết cho 5 và chữ số tận cùng chia hết cho 2 có gì giống và khác nhau ? Dựa vào đó em hãy tìm tín hiệu chia hết cho 2 và 5 .Yêu cầu những em bàn luận nhóm 2 .

CH Hãy mô tả ngắn gọn các đặc điểm của kỹ thuật hoặc hoạt động hợp tác hoặc cộng tác

TL Hợp tác có đặc trưng là học sinh thao tác với những người khác để đạt được tiềm năng chung, thường là có rất nhiều sự tương hỗ của giáo viên .Cộng tác là hợp tác lan rộng ra

17. Bài tập liên hệ cá nhân

CH Hãy liên hệ việc dạy học của Thầy/Cô và cách tiếp cập kiến tạo trong giảng dạy. Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

TL Các chiêu thức dạy học kiến thiết trong dạy toán tiểu học

18. Bài tập về Dạy – học tích hợp

CH Theo Thầy/Cô, những môn học nào có thể tích hợp hay liên kết kiến thức, thông tin được với nhau,?

TL Tiếng Việt, tự nhiên xã hội, lịch sử vẻ vang, địa lí …

CH Hãy nêu cụ thể những kiến thức, nội dung có thể tích hợp hoặc liên kết với nhau ở những môn học này.

TL Về quê nhà, vùng miền, địa lý, văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang …

19. Bài tập về Kỹ năng tư duy

CH Hãy liệt kê 3 chiến lược mà Thầy/Cô hiện đang sử dụng hoặc có thể sử dụng trong giảng dạy để khuyến khích học sinh phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao như khả năng so sánh, đánh giá, đặt giả thiết, và sáng tạo sản phẩm.

TL Chiến lược 1 : hướng dẫn học sinh ghi nhớ kỹ năng và kiến thức thiết yếu .Chiến lược 2 : vận dụng kiến thức và kỹ năng vừa học để làm những bài tập đơn cử .Chiến lược 3 : vận dụng kiến thức và kỹ năng vừa học vào đời sống thực tiễn .

20. Kiểm tra và Đánh giá

CH Về việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học PTNL trong việc dạy học của Thầy/Cô:

Liệt kê 3 điều mà Thầy / Cô muốn tìm hiểu và khám phá thêm .TL Điều 1 : kĩ thuật kiểm tra nhìn nhận theo hướng PTNLĐiều 2 : những nguyên tắc ra đề kiểm tra nhìn nhận theo hướng PTNLĐiều 3 : những địa thế căn cứ để triển khai kiểm tra nhìn nhận theo hướng PTNL

CH Kéo các đặc điểm từ cột giữa sang các cột bên phải hoặc bên trái

TL

CTGDPT cũ CTGDPT mới
Lấy gv làm TTChuyển giao kỹ năng và kiến thức mọi người cần biếtHọc tập trên SGKPhương pháp. qui định sẵnHs tuân thủ .. theo gvHọc tập hợp tácĐánh giá kỹ năng và kiến thứcHọc tập trungtạo kiến thức và kỹ năngChương trình học cụ thểKỳ vọng. học sinh Lấy người học làm TTTích hợp kỹ năng và kiến thức – kn và thái độHọc tập dựa trên. tích cực học sinhPhương pháp. linh độngHọc tập trung .. xử lý yếu tốViệc dạy học .. hiểu biết của học sinhĐánh giá kiến thức và kỹ năng. ứng dụngHọc tập được. thực tiễnHọc tập có tính hợp tácPhương pháp .. quyết định hành động

21. Phương pháp và kỹ thuật dạy học

Hoạt động ôn tập

Kéo định nghĩa ở cột bên phải vào thuật ngữ thích hợp .

Cách tiếp cận Các nguyên tắc .. thiên nhiên và môi trường giáo dục
Phương pháp Một tập hợp. tiềm năng bài học kinh nghiệm
Kĩ thuật Các hoạt động giải trí đơn cử. bài học kinh nghiệm

Khám phá

Các phương pháp nghiên cứu

Để ôn lại hiểu biết của bạn về một số ít năng lực và kỹ năng và kiến thức quan trọng được phát huy trải qua học tập tích cực, hãy triển khai xong hoạt động giải trí sau đây .Kéo thả phần Định nghĩa ở cột bên phải đến Năng lực / Kỹ năng tương thích .

Tư duy phản biện Làm việc theo nhóm Phân tích Tổ chức Trình bày
Suy nghĩ .. khái niệm mới Hợp tác. tiềm năng chung Bóc tách trách nhiệm Đáp ứng. tiềm năng Trình bày. cải tổ thông tin

DỰ ÁNLiệt kê 3 quyền lợi so với học sinh khi học tập qua dự án Bất Động Sản .Lợi ích 1 : link tư duy và học tậpLợi ích 2 : link kiến thức và kỹ năng với thực tiễnLợi ích 3 : nhìn nhận hiệu quả học tập đúng chuẩn và mạng lưới hệ thốngLiệt kê 3 thử thách tiềm ẩn so với học sinh khi hoàn thành xong dự án Bất Động SảnThách thức 1 : tập trung chuyên sâu kiến thức và kỹ năng vừa học một cách lôgicThách thức 2 : kiến thức và kỹ năng quan sát và nghiên cứu và phân tích nhanh gọnThách thức 3 : tổng hợp kiến thức và kỹ năng rộng cần phải chắt lọc

TRUY VẤN

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 cách mà hoạt động truy vấn có thể thúc đẩy sự phát triển và sử dụng các kỹ năng tư duy bậc cao.

– Cách 1 : Phương pháp truy vấn nhu yếu Hs tự đặt ta yếu tố- Cách 2 : Hoạt động truy vấn yên cầu học sinh sử dụng những quy trình và kiến thức và kỹ năng tư duy khác nhau- Cách 3 : Hoạt động truy vấn yên cầu Hs phải nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận và tâm lý độc lập

2. Trả lời câu hỏi:Hãy nêu một câu hỏi mà những kiến thức về phương pháp truy vấn gợi cho Thầy/Cô?

– Phương pháp truy vấn vận dụng được với những đối tượng người tiêu dùng Hs nào ?

HỌC TẬP DỰA TRÊN VẤN ĐỀ

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 lợi ích của việc học tập dựa trên vấn đề đối với giáo viên

– Lợi ích 1 : Phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động trong học tập- Lợi ích 2 : Được sớm tiếp cận những yếu tố thực tiễn- Lợi ích 3 : Được rèn luyện những kiến thức và kỹ năng thiết yếu

2. Trả lời câu hỏi: Liên hệ với việc dạy học của Thầy/Cô, hãy suy nghĩ về cách Thầy/Cô có thể sử dụng để thúc đẩy việc học tập dựa trên vấn đề và lý do cho việc này

– Để thôi thúc việc học tập dựa trên yếu tố giáo viên cần tìm tòi, thiết kế xây dựng những yếu tố lý thú tương thích với môn học và thời hạn được cho phép, biết cách giải quyết và xử lý khôn khéo những trường hợp diễn ra trong bàn luận

3. Trả lời câu hỏi: Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô làm như vậy?

– Học tập dựa trên yếu tố thường có cấu trúc ngặt nghèo hơn chiêu thức dự án Bất Động Sản và gồm có những bước được pháp luật đơn cử được triển khai trong quy trình xác lập và xử lý yếu tố .

KHÁM PHÁ

1. Trả lời câu hỏi: Hãy giải thích ngắn gọn vì sao Khám phá có hướng dẫn lại phù hợp với học sinh tiểu học hơn là Khám phá độc lập?

Khám phá có hướng dẫn tương thích với học sinh tiểu học hơn vì :* Trong tò mò có hướng dẫn, giáo viên khởi đầu với sự hướng dẫn trực tiếp để sửa đổi và lôi cuốn sự chú ý quan tâm của học sinh so với thông tin tiền đề và đưa ra những nguyên tắc hướng dẫn. Điều này được cho phép học sinh có kiến thức và kỹ năng nền tảng và kiến thức và kỹ năng để khai thác tối đa những cuộc tìm hiểu và khám phá tiếp theo. Thay vì lý giải cách xử lý yếu tố hoặc trường hợp trong ví dụ đã cho, giáo viên cung ứng tài liệu thích hợp và khuyến khích học sinh quan sát, Dự kiến và đề xuất kiến nghị giải pháp, thử nghiệm giải pháp. Phương pháp này tương tự như như phương pháp học tập Giải quyết Vấn đề .* Khám phá có hướng dẫn giúp học sinh :- Phát triển kỹ năng và kiến thức trải qua những hoạt động giải trí khuyến khích mạo hiểm, xử lý yếu tố và sự kiên trì- Làm việc theo vận tốc của riêng họ- Tổng hợp kiến thức và kỹ năng cũ và kỹ năng và kiến thức mới- Phân tích và diễn giải thông tin thay vì học thuộc lòng những câu vấn đáp đúng

LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

1. Trả lời câu hỏi: Nêu cảm nhận của Thầy/Cô nếu sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược với học sinh của mình.

Nếu sử dụng chiêu thức lớp học đảo ngược với học sinh của mình, tôi nghĩ hiệu quả đạt được không cao

2. Trả lời câu hỏi:Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô cảm thấy như vậy khi sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược.

Vì học sinh của tôi thuộc vùng miền núi, nhà những em chưa có điều kiện kèm theo trang bị máy vi tính và mạng Internet

CÔNG NÃO (ĐỘNG NÃO, TIA CHỚP)

1. Trả lời câu hỏi: Xác định 3 đặc điểm về vai trò của giáo viên trong việc sử dụng kỹ thuật Công não (Động não, Tia chớp)

– Đặc điểm 1 : Giáo viên cần kiến thiết xây dựng những câu hỏi khơi gợi một cách cẩn trọng để bảo vệ rằng học sinh được khuyến khích phát huy cả tư duy bậc cao cũng như tư duy bậc thấp- Đặc điểm 2 : Cần khuyến khích học sinh phản hồi nhanh gọn và toàn bộ những quan điểm đều được đồng ý mà không bị chỉ trích- Đặc điểm 3 : Việc ghi lại những ý tưởng sáng tạo là rất quan trọng. Giáo viên hoàn toàn có thể ghi lại lên bảng dưới dạng gạch đầu dòng .

KWL/KWHL

1. Trả lời câu hỏi:Hãy liệt kê 3 cách mà KWHL khuyến khích học sinh tham gia vào tư duy bậc cao

– Cách 1 : KWHL khuyến khích Hs cá thể hóa việc học của mình- Cách 2 : KWHL khuyến khích Hs lập kế hoạch học tập một cách có mạng lưới hệ thống- Cách 3 : KWHL giúp Hs tham gia vào việc xác lập những tiềm năng học tập

MẢNH GHÉP

1. Trả lời câu hỏi: Hãy liệt kê 3 đặc điểm trong video minh hoạ năng lực hợp tác của học sinh

– Đặc điểm 1 : Trong khi học sinh vẽ biển báo những em đã có sự hợp tác, góp ý cho bạn khi vẽ- Đặc điểm 2 : Khi nhận xét về bài làm, từng bạn trong nhóm san sẻ về hình bạn làm được- Đặc điểm 3 : Học sinh có sự trao đổi hỏi – đáp với nhau trong khi đàm đạo bài làm

2. Trả lời câu hỏi: Từ kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, hãy cho biết 3 cách mà giáo viên có thể hỗ trợ học sinh tham gia tích cực vào nhóm chuyên gia

– Cách 1 : Động viên những học sinh hoạt động giải trí tốt- Cách 2 : Quan sát, gợi ý, tư vấn cho học sinh kịp thời- Cách 3 : Cung cấp tài liệu tương quan để học sinh điều tra và nghiên cứu

HỎI  ĐÁP ĐỐI ỨNG

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu một thách thức Thầy/Cô cho rằng giáo viên sẽ gặp phải khi sử dụng kỹ thuật Hỏi – Đáp đối ứng và giải thích ngắn gọn tại sao.

– Vấn đề học sinh hỏi xa quá với nội dung bài học kinh nghiệm mà chính người giáo viên chưa thể giải đáp được

HỘI THOẠI CÓ HƯỚNG DẪN

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 đặc điểm của kỹ thuật Hội thoại có hướng dẫn minh hoạ cho tư duy bậc cao.

– Kỹ thuật 1 : Hội thoại có hướng dẫn là một hình thức tranh luận, trong đó học sinh được khuyến khích trao đổi hiểu biết riêng của mình, tranh luận và đưa ra ý nghĩa của nội dung- Kỹ thuật 2 : Hội thoại có hướng dẫn hoàn toàn có thể diễn ra giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa học sinh với nhau. Những cuộc trò chuyện này hoàn toàn có thể Open trải qua việc đặt câu hỏi đối ứng- Kỹ thuật 3 : Trong những cuộc trò chuyện hướng dẫn giữa học sinh với học sinh, trọng tâm là những câu hỏi do học sinh đặt ra, vấn đáp thắc mắc của nhau và học sinh phản hồi câu vấn đáp của nhau .

22. Câu hỏi kiểm tra cuối khóa

Câu 1: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau. Những đặc điểm tốt thể hiện ở thái độ và hành vi của con người được gọi là phẩm chất và năng lực

Câu 2: Phẩm chất trách nhiệm có đặc trưng rõ nhất trong: tự giác tuân thủ.

Câu 4: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Các phẩm chất được phát triển tốt nhất thông qua việc luyện tập và lặp lại: Đúng

Câu 5: Các phẩm chất được phát triển qua quan sát và bắt chước các hành động và phản ứng của người khác: đúng

Câu 6: Để bồi dưỡng tốt nhất năng lực tự chủ và tự học, giáo viên nên: chủ yếu cung cấp thông tin và kiến thức

Câu 7: Theo các YCCĐ về năng lực tự chủ và tự học trong CTGDPT 2018, một đặc điểm của việc tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của một người là: sẵn sàng.. cuộc sống

Câu 8: Quá trình truyền, nhận và xử lý thông tin giữa mọi người với mục đích đạt được các mục tiêu hoặc kết quả cụ thể được gọi là thu thập và xử lý

Câu 9: Cộng tác: bao gồm sự đồng thuận

Câu 10: Theo các YCCĐ về năng lực giao tiếp và hợp tác trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về một đặc điểm của khả năng thiết lập và phát triển các mối quan hệ xã hội là: nhận biết. Hòa giải

Câu 11: Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động là: phân công phù hợp

Câu 12: Học tập có ý nghĩa được thực hiện khi: học sinh được khuyến khích

Câu 13: Thuyết học tập kiến tạo chú trọng vào vai trò tích cực của học sinh trong việc phát triển sự hiểu biết của người học về thế giới xung quanh.

Câu 14: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác xã hội đối với việc học của học sinh. Đúng

Câu 15: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Thảo luận và tham gia vào các cuộc trò chuyện có hướng dẫn với học sinh là một ví dụ về phương pháp giàn giáo Đúng

Câu 16: Nhận định sau đây Đúng hay Sai? Tư duy bậc thấp đòi hỏi người học vận dụng thông tin và ý tưởng, đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới. sai

Câu 17: Trong phương pháp dạy học tích cực: đánh giá lồng vào..

Câu 18: Trong giáo dục phát triển năng lực, giáo viên dựa trên sở thích và sở trường của mình để lựa chọn phương pháp và kỹ thuật giảng dạy giúp HS đạt được các mục tiêu của bài học và hỗ trợ HS phát triển. Các phương pháp dạy học là: sai

Câu 19: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau. Trong quá trình tra cứu, tư duy phản biện bao gồm năng lực và kỹ năng để: sử dụng nhiều nguồn lực

Xem thêm: Top 20 hy vọng được hợp tác lần sau tiếng anh mới nhất 2022

Câu 20: Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau. Sơ đồ tư duy là: một công cụ trực quan.

Trên đây là Gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2 mới nhất 2021, qua đó các thầy cô nắm được cách trả lời và tiếp cận module 2 để hoàn thiện chương trình tập huấn GDPT 2018 một cách tốt nhất.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

 • Ngân hàng câu hỏi kiểm tra mô đun 2
 • Gợi ý học tập môn Tiếng Việt mô đun 2

Source: https://vssrorgvn.org.vn
Category: Doanh Nghiệp

Xem thêm: administration là gì