hearing là gì

Công cụ cá nhân
 • BrE /ˈhɪərɪŋ/
  NAmE /'hɪrɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thính giác
  to be hard of hearing
  nặng tai
  to be quick of hearing
  thính tai
  Tầm nghe
  within hearing
  ở sát hoàn toàn có thể nghe được, ở sát hoàn toàn có thể bị nghe thấy
  out of hearing
  ở xa xôi ko nghe thấy được, không ở gần không trở nên nghe thấy
  in my hearing
  trong khi tôi với mặt
  Sự nghe
  to give somebody a fair hearing
  nghe ai (nói, trình diễn chủ kiến...) với thái phỏng vô tư
  (pháp lý) phiên điều trần, phiên tòa
  field hearings
  phiên điều trần bên trên chỗ

  Điện lạnh

  Nghĩa thường xuyên ngành

  sự nghe

  Kỹ thuật công cộng

  Nghĩa thường xuyên ngành

  thính giác
  functional hearing loss
  sự tổn thất công dụng thính giác
  hearing conservation
  sự bảo toàn thính giác
  hearing conservation
  sự đảm bảo an toàn thính giác
  hearing defects
  khuyết tật thính giác
  hearing disability
  sự tổn thất thính giác
  hearing evoked voltage
  điện áp kích thính giác
  hearing fatigue
  sự mỏi thính giác
  hearing impairment
  sự hỏng thính giác
  hearing loss
  sự tổn thất thính giác
  hearing loss factor
  hệ số tổn thất thính giác
  percent impairment of hearing
  phần trăm hỏng thính giác
  standardized threshold hearing
  ngưỡng thính giác chuẩn chỉnh hóa

  Kinh tế

  Nghĩa thường xuyên ngành

  sự nghe cung
  sự xét xử
  xét xử

  Nguồn không giống

  • hearing : Corporateinformation

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  audition , auditory , auditory range , detecting , distinguishing , ear , earshot , effect , extent , faculty , hearing distance , listening , perception , range , reach , recording , sense , admittance , attendance , attention , audience , audit , chance , conference , congress , consultation , council , discussion , inquiry , interview , investigation , meeting , negotiation , notice , parley , performance , presentation , reception , review , test , trial , tryout , sound , arraignment , examination , hearingdistance , knowledge , probe , report

  Bạn đang xem: hearing là gì

  Xem thêm: overflow là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ