hop tiếng anh nghĩa là gì

Ý nghĩa của hop vô giờ Anh

Từ điển kể từ đồng nghĩa: những kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa, và những ví dụ
  • jumpThe kids jumped up and down when they heard we were going to tướng Disneyland.
  • leapThe deer leaped out of the forest.
  • boundHe bounded on stage, punching the air with both fists.
  • launch yourselfShe rocked back and forth on her skis before launching herself down the slope.
  • bounceThe kids were bouncing happily on the trampoline.
  • hopI stubbed my toe and hopped to tướng the kitchen to tướng get some ice.

Xem tăng sản phẩm »

Bạn đang xem: hop tiếng anh nghĩa là gì

We hopped over to tướng Bruges for the weekend.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Các trở nên ngữ

hop noun (JUMP)

With his feet tied together he could only move in little hops.

 

Thai Yuan Lim/EyeEm/GettyImages

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

hop noun (PLANT)

Các trở nên ngữ

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của hop kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

Các ví dụ của hop

hop

Single-legged hopping robotics research similar results, when the spring-mass type vertical hopper was controlled with a controller, called periodic forcing controller.

How can these be assumed to tướng be disjoint from everything else and separated by hops from them?

The first hop the robot reaches exactly the desired value, because the initial conditions were mix manually to tướng start the simulation.

This strategy regulated the hopper at different hopping heights and was efficient even when hopping over obstacles.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện nay ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những ngôi nhà cho phép.

Bản dịch của hop

vô giờ Trung Quốc (Phồn thể)

單腳跳, 快速去(某地), 快速跳上(或跳下)(車輛)…

vô giờ Trung Quốc (Giản thể)

单脚跳, 快速去(某地), 快速跳上(或跳下)(车辆)…

vô giờ Tây Ban Nha

ir a la pata coja, brincar, brinco…

vô giờ Bồ Đào Nha

saltitar, dar pulinhos, pular…

vô giờ Việt

nhảy lò cò, (động vật) nhảy cà tửng, nhảy tứ vó…

trong những ngữ điệu khác

vô giờ Nhật

vô giờ Thổ Nhĩ Kỳ

vô giờ Pháp

vô giờ Catalan

in Dutch

vô giờ Ả Rập

Xem thêm: demography là gì

vô giờ Séc

vô giờ Đan Mạch

vô giờ Indonesia

vô giờ Thái

vô giờ Ba Lan

vô giờ Malay

vô giờ Đức

vô giờ Na Uy

vô giờ Hàn Quốc

in Ukrainian

vô giờ Ý

vô giờ Nga

(片足で)ぴょんと跳ぶ, (動物が)飛び跳ねる, 片足跳び…

tek ayak üzerinde hoplamak/zıplamak/sıçramak, sekerek yürümek, (kuş…

sauter à cloche-pied, bondir, sautiller…

saltar a peu coix, fer saltirons, saltiró…

يَحْجِل, يَقْفِز, حَجْلة…

skákat mãng cầu jedné noze, poskakovat, přeskočit…

hoppe på et ben, hinke, hoppe…

berjengket-jengket, melompat-lompat, melompat…

กระโดดขาเดียว, กระโดดสองขา, กระโดด…

podskakiwać lub skakać (na jednej nodze ), podskakiwać, skakać…

melompat dengan sebelah kaki, melompat, lompatan…

стрибати, скакати, підскакувати…

saltellare, saltare, saltello…

скакать на одной ноге, прыгать, запрыгивать…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch thời gian nhanh và miễn phí!

Xem thêm: screw up là gì

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận