idle là gì

BrE & NAmE /'aɪdl/

Hình thái từ

Past + PP: idled BrE & NAmE /'aɪdld/
Ving: idling BrE & NAmE /'aɪdld/

Thông dụng

Tính từ

Ngồi rồi, ko thao tác gì
in an idle hour
trong khi rỗi việc
(Thú vui) Tiêu khiển
Không thực hiện nên ăn những gì cả, ăn ko ngồi rồi, lơ là nhác
an idle boy
một đứa bé bỏng lơ là nhác
Không với công ăn việc thực hiện, thất nghiệp
idle men
những người không tồn tại công ăn việc làm
(kỹ thuật) nhằm ko, ko người sử dụng đến

Nội động từ

Ăn ko ngồi rồi, ko thực hiện nên ăn những gì cả cút vẩn vơ; nhằm thời hạn trôi qua loa vô ích
(kỹ thuật) tảo ko, chạy ko (máy mô tơ...)

Ngoại động kể từ ( (thường) + .away)

Ăn ko ngồi xong để tiêu tốn lãng phí (thời gian); nhằm (thời gian) trôi qua loa vô ích
to idle away one's time
ăn ko ngồi rồi tiêu tốn lãng phí thời gian
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thực hiện mang đến thất nghiệp

Danh từ

Tình trạng thong thả rỗi
Sự chạy không
to keep a motor at an idle
cho máy chạy không

Chuyên ngành

Xây dựng

để không

Cơ - Điện tử

(adj) ko thao tác, ko sinh hoạt, nhằm ko,chạy ko, nhằm dẫn phía (con lăn)

Hóa học tập & vật liệu

không với việc

Ô tô

chạy nạm chừng, ralenti

Toán & tin yêu

nhàn rỗi

Giải mến VN: Chỉ tình trạng Khi PC ko làm cái gi.

Bạn đang xem: idle là gì

Kỹ thuật cộng đồng

chạy không
fast idle
chạy ko chuyên chở nhanh
idle adjusting screw
vít nhằm chỉnh chạy ko tải
idle adjustment screw
vít kiểm soát và điều chỉnh chạy ko tải
idle coil
cuộn chão chạy không
idle component
linh khiếu nại chạy không
idle current
dòng chạy không
idle gear
bánh răng chạy không
idle power
công suất chạy ko tải
idle pulley
puli chạy không
idle runner
sự chạy ko tải
idle running
chạy ko tải
idle running
hành trình chạy không
idle running
sự chạy ko tải
idle speed
tốc chừng chạy không
idle state
trạng thái chạy không
idle stop screw
vít hãm chạy ko tải
idle stroke
khoảng chạy không
idle stroke
hành trình chạy không
idle stroke
sự chạy ko tải
idle time
thời gian trá chạy ko tải
idle wheel
bánh răng chạy không
low idle speed
chạy ko tải
run idle
chạy ko tải
start the engine and allow it to tướng idle for 5 minutes
khởi động mô tơ và chạy ko chuyên chở 5 phút
không Chịu lực
không hoạt động
idle interrupt
ngắt ko hoạt động
idle line
tuyến ko hoạt động
idle period
thời kỳ ko hoạt động
idle state
trạng thái ko hoạt động
idle time
thời gian trá ko hoạt động
không thực hiện việc
không tác dụng
idle character
ký tự động ko tác dụng
không tải
fast idle
chạy ko chuyên chở nhanh
idle adjusting screw
vít nhằm chỉnh chạy ko tải
idle adjustment screw
vít kiểm soát và điều chỉnh chạy ko tải
idle current
dòng năng lượng điện ko tải
idle gear
bánh răng ko tải
idle mode
chế chừng ko tải
idle pass
hành trình ko chuyên chở (cán)
idle period
chu kỳ ko tải
idle power
công suất chạy ko tải
idle pulley
puli ko tải
idle roll
trục ko tải
idle runner
sự chạy ko tải
idle running
bước ko tải
idle running
chạy ko tải
idle running
sự chạy ko tải
idle stop screw
vít hãm chạy ko tải
idle stroke
bước ko tải
idle stroke
khoảng thời hạn ko tải
idle stroke
hành trình ko tải
idle stroke
sự chạy ko tải
idle throttle stop
cữ khẩn khoản tiết lưu ko tải
idle time
thời gian trá chạy ko tải
idle time
thời gian trá ko tải
low idle speed
chạy ko tải
run idle
chạy ko tải
start the engine and allow it to tướng idle for 5 minutes
khởi động mô tơ và chạy ko chuyên chở 5 phút
nghỉ
automatic idle mode
chế chừng nghỉ ngơi tự động động
idle channel
đường kênh nghỉ
idle channel noise
tiếng ồn bên trên lối kênh nghỉ
idle circuit condition
điều khiếu nại nghỉ ngơi của mạch
idle line
đường dâu nghỉ
idle list
danh sách (các trạm) nghỉ
idle time
thời gian trá nghỉ
idle tone
âm hưởng trọn nghỉ
để không
rỗi
tự do
vô công
idle component
thành phần chạy vô công
idle component
thành phần vô công
idle current
dòng vô công
idle line
tuyến vô công
idle state
trạng thái vô công

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
abandoned , asleep , barren , closed down , dead , deserted , down , dusty , empty , gathering dust , inactive , inert , jobless , laid-off , leisured , mothballed , motionless , on the bench , on the shelf , out of operation , out of work * , passive , quiet , redundant , resting , rusty , sleepy , stationary , still , uncultivated , unemployed , unoccupied , untouched , unused , vacant , void , waste , workless , at rest , indolent , lackadaisical , shiftless , slothful , sluggish , taking it easy , abortive , bootless , frivolous , fruitless , futile , groundless , hollow , insignificant , irrelevant , not serious , nugatory , of no avail , otiose , pointless , rambling , superficial , trivial , unavailing , unhelpful , unnecessary , unproductive , unsuccessful , useless , vain , inoperative , fain

Xem thêm: mountains là gì