in search of là gì

Từ điển cởi Wiktionary

Bạn đang xem: in search of là gì

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới lần kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈsɜːtʃ/
Hoa Kỳ[ˈsɜːtʃ]

Danh từ[sửa]

search /ˈsɜːtʃ/

Xem thêm: sorting là gì

 1. Sự nhìn nhằm lần, sự sờ nhằm tìm; sự khám xét xét, sự lục soát.
  right of search — (pháp lý) quyền khám xét tàu
  search of a house — sự khám xét nhà
 2. Sự khảo sát, sự nghiên cứu và phân tích.

Thành ngữ[sửa]

 • to be in tìm kiếm of something: Đang đi tìm kiếm đồ vật gi.
 • to make a tìm kiếm for someone: Đi lần ai.

Động từ[sửa]

search /ˈsɜːtʃ/

Xem thêm: remember là gì

 1. Nhìn nhằm lần, sờ nhằm tìm; khám xét xét, lục soát.
  to search the house for weapons — khám xét ngôi nhà lần vũ khí
 2. Dò, thăm hỏi thăm dò.
  to search men's hearts — thăm hỏi thăm dò lòng người
  to search a wound — thăm dò một vết thương
 3. Điều tra.
 4. Bắn xuyên vô tận ngóc (hầm... ).
 5. (Từ cổ, nghĩa cổ) Tìm tòi, lần đã cho ra.

Thành ngữ[sửa]

 • to tìm kiếm out:
  1. Tìm tòi.
  2. Tìm thấy.
 • search me!: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) này tôi sở hữu biết!, làm thế nào nhưng mà tôi biết được!
 • exhaustive search (khoa học tập máy tính): lần kiếm loại vét cạn

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "search". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt free (chi tiết)