in short là gì

Bản dịch của "in short" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: in short là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "in short" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

a short while

trong một khoảng chừng thời hạn ngắn ngủi

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "in short" vô một câu

In short, the chip select is an access-enable switch.

Xem thêm: take for là gì

In short documentary there is a lot of meaning.

He was, in short, the hero of a thousand blunders and one success.

As soon as the garments were finished, they expected lớn need lớn use them in short order, half wishing that their daughters suffering would over.

In short time, the show became much popular and recently completed 200 episodes.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "in short":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "in short" vô giờ Việt

in accordance with trạng từ

Xem thêm: marginalization là gì