inherit là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

  • IPA: /ɪn.ˈhɛr.ət/
Hoa Kỳ[ɪn.ˈhɛr.ət]

Ngoại động từ[sửa]

inherit ngoại động từ /ɪn.ˈhɛr.ət/

Bạn đang xem: inherit là gì

  1. Hưởng, thừa kế, quá nối tiếp.

Chia động từ[sửa]

inherit

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to inherit
Phân kể từ hiện tại tại inheriting
Phân kể từ vượt lên khứ inherited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inherit inherit hoặc inheritest¹ inherits hoặc inheriteth¹ inherit inherit inherit
Quá khứ inherited inherited hoặc inheritedst¹ inherited inherited inherited inherited
Tương lai will/shall² inherit will/shall inherit hoặc wilt/shalt¹ inherit will/shall inherit will/shall inherit will/shall inherit will/shall inherit
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inherit inherit hoặc inheritest¹ inherit inherit inherit inherit
Quá khứ inherited inherited inherited inherited inherited inherited
Tương lai were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại inherit let’s inherit inherit
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

inherit nội động từ /ɪn.ˈhɛr.ət/

Xem thêm: ambiguity là gì

  1. Là người quá nối tiếp.

Chia động từ[sửa]

inherit

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to inherit
Phân kể từ hiện tại tại inheriting
Phân kể từ vượt lên khứ inherited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inherit inherit hoặc inheritest¹ inherits hoặc inheriteth¹ inherit inherit inherit
Quá khứ inherited inherited hoặc inheritedst¹ inherited inherited inherited inherited
Tương lai will/shall² inherit will/shall inherit hoặc wilt/shalt¹ inherit will/shall inherit will/shall inherit will/shall inherit will/shall inherit
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inherit inherit hoặc inheritest¹ inherit inherit inherit inherit
Quá khứ inherited inherited inherited inherited inherited inherited
Tương lai were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại inherit let’s inherit inherit
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

  • "inherit". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://vssr.org.vn/w/index.php?title=inherit&oldid=1859163”

Xem thêm: assorted là gì