insist on là gì

Insist là gì? Bài ghi chép tiếp tục vấn đáp định nghĩa, tổ hợp cấu hình, cơ hội dùng Insist on và insist that hoặc người sử dụng trong những kì thi đua giờ Anh. Bài ghi chép tiếp tục cung ứng cho mình những kỹ năng dễ nắm bắt và dễ dàng vận dụng nhất.

Bạn đang xem: insist on là gì

Insist là gì?

1. Insist là gì vô giờ Anh?

Insist là gì? insist là động kể từ đem nghĩa nhấn mạnh vấn đề, nhất quyết, yên cầu (làm việc gì đó), thể hiện tại một nhu yếu uy lực hoặc chủ ý vững chãi, nhất là Lúc với sự sự không tương đồng ý kiến với những người trình bày.

2. Cấu trúc insist và cơ hội dùng

Bạn tiếp tục hiểu Insist là gì. Bây giờ tất cả chúng ta tiếp tục dò thám hiểu cấu hình và cách người sử dụng insist .

Có nhị cấu trúc insist thông thường bắt gặp là insist oninsist that. Khi câu với nhị công ty ngữ không giống nhau, tớ chắc chắn nên người sử dụng insist that thì mới có thể thích hợp ngữ cảnh

2.1.  Cấu trúc và cách sử dụng insist that

Cấu trúc như sau:

Insist that someone bởi something
(Insist + S + V-inf)

Cách dùng: “Insist that” được sử dụng Lúc một người trình bày điều gì cơ tuy nhiên người không giống ko thực sự tin tưởng chúng ta, chính vì thế chúng ta cần thiết nhấn mạnh vấn đề rằng những gì chúng ta trình bày là đích thực sự. Hoặc “Insist that” còn hoàn toàn có thể dùng làm ngược quyết, nhấn mạnh vấn đề ai làm cái gi.

Ví dụ:

I was sick yesterday. I said I could hầm out with my friends, but they insisted that I go trang chủ.

(Hôm qua loa tôi bị nhức. Tôi trình bày tôi hoàn toàn có thể đi dạo với bạn hữu, tuy nhiên chúng ta nhất quyết bắt tôi nên về căn nhà.)

My father insists that we not play video clip games on Saturday, to tát have more “family time”.

(Bố tôi còn nhất quyết rằng Shop chúng tôi sẽ không còn nghịch ngợm năng lượng điện tử vô loại 7, nhằm để nhiều thời hạn mang lại mái ấm gia đình rộng lớn.)

Do you insist that Cuong pass the exam?

(Bạn với ngược quyết rằng Cuong tiếp tục thi đua đỗ không?)

The kid insisted that his mother go to tát school.

(Cậu nhỏ xíu nhất định đề nghị u cậu tớ cho tới ngôi trường.)

My friend got really drunk at the buổi tiệc nhỏ tonight, but I insist that he doesn’t

(Bạn tôi thực sự say vô buổi tiệc, tuy nhiên tôi xác minh rằng anh ấy ko say)

Cấu trúc Insit that

Xem thêm: Cấu Trúc Prefer vô giờ Anh

2.2. Cấu trúc và cách sử dụng insist on

Cấu trúc như sau:

Subject + insist + on + Object + V-inf
(Subject + insist + on + doing + something)

Cách dùng: Insist on là gì? “Insist on” được sử dụng Lúc tớ ham muốn trình bày đơn vị nhất định đòi hỏi điều gì cơ xẩy ra hoặc nhấn mạnh vấn đề vô ai cơ đồng ý làm cái gi.

Ví dụ:

John insisted on the necessity of Marketing

(John nhấn mạnh vấn đề vai trò của việc marketing).

He insisted on his careful

(Anh tớ nhất định rằng anh tớ cảnh giác.)

I wanted to tát go around but Cuong insisted on bầm staying.

(Tôi tiếp tục ham muốn cút loanh xung quanh rồi tuy nhiên Cuong nhất định rằng tôi cần thiết ở yên ổn điểm đó).

My brother insisted on playing football

Xem thêm: body shop là gì

(Anh trai tôi nhất định cút đá bóng.)

She insisted on talking to tát her law.

(Cô ấy nhất định đề nghị thủ thỉ trạng sư của tớ.)

Cấu trúc Insit on

2.3. Cấu trúc và cách sử dụng insist upon

Cấu trúc vận dụng như sau:

Insist + upon + N/V-ing

Cách dùng: Insist còn hoàn toàn có thể kết phù hợp với upon, chân thành và ý nghĩa kiểu như với insist on

Ví dụ:

Cuong insisted upon using Iphone instead of using Samsung.

(Cuong nhất quyết người sử dụng Iphone thay cho người sử dụng samsung.)

I wanted to tát go around but Cuong insisted upon bầm staying.

(Tôi tiếp tục ham muốn cút loanh xung quanh rồi tuy nhiên Cuong nhất định rằng tôi cần thiết ở yên ổn điểm đó)

Xem thêm: Cấu Trúc Enough To vô giờ Anh

3. Bài tập dượt cấu hình insist là gì

Bài tập dượt cấu hình Insit
Sau Lúc tiếp tục hiểu insist là gìcấu trúc insist, tất cả chúng ta nằm trong rèn luyện nhằm hiểu rộng lớn nhé.

Bài tập dượt 1: Cấu trúc insist. Chọn đáp án đúng

He insists on _____ running away.
A. goes B. going C. to tát go D. went

They insisted she _____ the TV show.
A. attended B. attends C. to tát attend D. attend

Khiem insists ______ his girlfriend.
A. to tát see B. in seeing C. on seeing D. seen

Why does Jame insist that Jennie _____ this drink?
A. make B. makes C. making D. made

I insist that I ______ smart.
A. be B. am C. was D. have been

He insists _____ swimming.
A. at B. in C. to tát D. on

We insist _____ we lượt thích this restaurant.
A. there B. this C. that D. there

If you ______, I’ll have some food.
A. insist B. insists C. insisted D. have insisted

Nam’s mother insisted that he ______ at trang chủ.
A. stay B. stays C. stayed D. had stayed

Bài tập dượt 2: Đặt câu với cấu hình insist

Bạn với xác minh rằng toàn bộ những gì các bạn trình bày đều là đích không?

Sếp ngược quyết rằng tiếp tục với điều gì xấu xí xẩy ra.

Chúng tôi nhất định đề nghị cút leo núi mon cho tới.

Họ nhất quyết nhập cuộc trận đấu này tuy nhiên chúng ta ko khi nào tranh tài.

Tôi ham muốn sinh sống ở căn hộ, tuy nhiên cha mẹ tôi nhất định tiếp tục trong nhà mặt mũi đất

Cuối nằm trong, kỳ vọng qua loa nội dung bài viết này chúng ta tiếp tục cầm được insist là gì? Insist on là gì? Cấu trúc insist và cách sử dụng của bọn chúng. Mọi người hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng nhiều cấu hình không giống tại  Chúc quý khách học tập chất lượng giờ Anh nhé.

Xem thêm: insist on là gì