just là gì

Hai kể từ Only và Just rất rất thân thuộc với những người học tập giờ Anh nhưng có thể làm cho lầm lẫn về kiểu cách dùng. Hôm ni tất cả chúng ta nằm trong phân biệt nhì kể từ này và thực hành thực tế thực hiện bài xích tập luyện ở cuối bài xích nhé.

Bạn đang xem: just là gì

 1. Only

“Only” tức là “chỉ”. “Only” đem thế được thay cho thế bởi “just” vô không hề ít trường hợp.

Ví dụ:

Only two students came đồ sộ class on the day before Christmas.

Just two students came đồ sộ class on the day before Christmas.

Chỉ đem nhì học viên vẫn tới trường vào trong ngày trước lễ Giáng sinh.

My kids only use the mạng internet for schoolwork, not for playing games.

= My kids just use the mạng internet for schoolwork, not for playing games.

Những đứa trẻ con của tôi chỉ sử dụng mạng internet mang đến việc học tập, chứ không hề dành riêng nhằm chơi trò giải trí.

Cấu trúc “If only…”: chúng ta có thể dùng just nếu như bạn thay cho thay đổi cấu tạo một chút ít.

Ví dụ:

If only I had studied harder. I would have passed the test.

= If I had just studied harder, I would have passed the test.

Giá nhưng mà bản thân thường xuyên học tập rộng lớn, tôi đã băng qua bài xích ganh đua.

 1. Just

Just tức là “chỉ”. Khi này “just = only”.

Ví dụ:

I have just one brother. (= I have only one brother)

Tôi chỉ tồn tại một người bằng hữu trai.

Ngoài đi ra, just tức là “vừa mới”.

Be careful – I just washed the floor, and it’s still wet.

(= I washed the floor a few minutes ago)

Cẩn thận nhé – Tớ vừa phải mới nhất vệ sinh sàn, bởi vậy nó vẫn còn đó ướt át,ướt đẫm.

(= Tớ vẫn vệ sinh mái ấm cách đó vài ba phút trước.)

Chú ý: and = as a result (do tê liệt, vì thế vậy) trong ví dụ bên trên.

Vị trí của “just”.

Các các bạn lưu ý, trật tự bố trí của kể từ “just” thay cho thay đổi, nghĩa tiếp tục thay cho thay đổi.

Ví dụ:

just ate two pieces of pizza. ( = I recently ate two pieces of pizza)

Tớ vừa phải mới nhất ăn nhì miếng bánh pizza.

Xem thêm: drawer là gì

ate just two pieces of pizza ( = I ate only two pieces, not 3 or 4 or 5)

Tớ chỉ ăn đem nhì miếng bánh pizza (= Tớ chỉ ăn nhì miếng bánh thôi, chứ không hề cần là 3, 4 hoặc 5 miếng).

 1. Giữa “only” và “just”

Only và just rất có thể thay cho thế lẫn nhau với tức thị “chỉ”, tuy nhiên ko thay cho thế mang đến tức thị “vừa mới”.

Ví dụ:

Nghĩa là “chỉ”, “just = only”:

We have just one daughter. = We have only one daughter.

Chúng tôi chỉ tồn tại một nhọt phụ nữ.

Nghĩa là “vừa mới”, “just # only”:

I just washed the floor (a few minutes ago).

Tôi vừa phải vệ sinh sàn (cách trên đây vài ba phút).

I only washed the floor (and I didn’t wash the table)

Tôi chỉ vệ sinh sàn (và tôi ko vệ sinh cái bàn).

Tuy nhiên, còn tùy theo văn cảnh.

Ví dụ:

“Did you clean the whole house?”

“No, I just washed the floor” (= I only washed the floor).

Con đem vệ sinh cả mái ấm không?

Không ạ, con cái chỉ vệ sinh sàn mái ấm thôi.

“Why is the floor wet?”

“Because I just washed it”

(= I recently washed it. In this case, you can’t use “only”)

Tại sao sàn mái ấm ướt át,ướt đẫm vậy?

Bởi vì thế tớ vừa phải mới nhất vệ sinh.

(= Tớ mới nhất vệ sinh mái ấm. Trong tình huống này, tất cả chúng ta ko thể sử dụng “only”)

Bài tập: Điền only/ just vô dù rỗng.

 1. I’ve_______heard the news.
 2. ‘Can I help you?’ ‘No thanks, I’m_______looking.’
 3. You_______have đồ sộ look at her đồ sộ see she doesn’t eat enough.
 4. _______five people turned up.
 5. I decided đồ sộ learn Japanese_______for fun.
 6. She’s their_______daughter.

Đáp án:

 1. just
 2. just
 3. only
 4. Only
 5. just
 6. only

(Tổng hợp)

Xem thêm: ecosystem là gì

TIN LIÊN QUAN