kéo tiếng anh là gì

Phép dịch "kéo" trở thành Tiếng Anh

pull, scissors, draw là những bạn dạng dịch số 1 của "kéo" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Cháu cứ kéo cái chốt, cái then tiếp tục rơi xuống. ↔ Pull the bobbin, and the latch will go up.

Bạn đang xem: kéo tiếng anh là gì

 • transitive: apply force lớn (something) sánh it comes towards one

  Cháu cứ kéo cái chốt, cái then tiếp tục rơi xuống.

  Pull the bobbin, and the latch will go up.

 • tool used for cutting [..]

  Khi này nghịch tặc kết thúc lưu giữ đựng kéo lên đường nhé, Setsuko.

  Return the scissors when you've finished with them, Setsuko.

 • Ông hãy kéo ghế của ông lại sát lửa.

  Draw your chair closer lớn the fire.

  • drag
  • tug
  • pair of scissors
  • heave
  • trail
  • pluck
  • hove
  • tow
  • stretch
  • hoist
  • play
  • strain
  • fish
  • to drag
  • to draw
  • to pull
  • to tow
  • withdraw
  • warp
  • glue
  • tractional
  • tractive
  • hale
  • accost
  • trawl
  • shears
  • towing
  • withdrawn
  • withdrew
  • raise
  • spread
  • twitch
  • clipper
  • correct
 • Glosbe

 • Google

 • hand-operated cutting instrument

  Khi này nghịch tặc kết thúc lưu giữ đựng kéo lên đường nhé, Setsuko.

  Return the scissors when you've finished with them, Setsuko.

Theo báo Stars and Stripes của Lục quân Hoa Kỳ vô thời điểm lúc đó trả tin tưởng thì "Bộ binh Hoa Kỳ đang được giết mổ 128 Cộng sản sau đó 1 trận tấn công đẫm ngày tiết kéo lâu năm 1 ngày"!

As relayed at the time by Stars and Stripes magazine, "U.S. infantrymen had killed 128 Communists in a bloody day-long battle."

Manu đóng góp một cái tàu và được loài cá kéo cho tới khi cái tàu tấp bên trên một ngọn núi vô mặt hàng Hy Mã Lạp Sơn.

Manu builds a boat, which the fish pulls until it is grounded on a mountain in the Himalayas.

Ngựa Ardennes Thụy Điển là 1 trong những giống như ngựa kéo tầm trung bình, với trọng lượng nặng trĩu.

The Swedish Ardennes is a medium-size, heavyweight draft horse.

Ông bà Cullen kéo bọn họ đi dạo, cắm trại và thực hiện những loại linh tinh nghịch không giống.

No, Dr. and Mrs. Cullen yank them out for, lượt thích, hiking and camping and stuff.

Các ĐK trở ngại ở vùng vùng quê đang được khiến cho mặt hàng triệu dân cày vô vọng kéo vô những TP. Hồ Chí Minh đang được cải tiến và phát triển nhanh gọn lẹ, hỗ trợ lực lượng lao động cho tới công việc công nghiệp hoá và thực hiện tăng nhanh chóng số dân trở thành thị Nga chỉ vô vài ba năm.

The deteriorating conditions in the countryside drove millions of desperate peasants lớn the rapidly growing cities, fueling industrialization, and vastly increasing Russia's urban population in the space of just a few years.

Giám thị ngôi trường học tập tiếp tục tinh chỉnh bài xích ôn kéo lâu năm nửa tiếng dựa vào những tư liệu và đã được hướng đẫn cho tới tuần lễ ngày 5 mon 9 cho tới ngày 31 mon 10 năm 2005.

The school overseer will conduct a 30-minute review based on material covered in assignments for the weeks of September 5 through October 31, 2005.

Chưa kịp chất vấn anh điều gì, viên chưng sĩ kéo anh rời khỏi hành lang cửa số vạch mi đôi mắt bên dưới để ý.

Before asking him any questions the doctor took him to the window and examined the inside of his lower eyelid.

Tại sao sự tham lam nhũng cứ kéo dài?

Why does corruption persist?

Lúc đầu Shop chúng tôi được gửi gắm việc làm giám thị vòng xung quanh ở thủ đô, tuy nhiên nụ cười này kéo lâu năm ko bao lâu vì như thế anh Floriano lại trở bệnh trở nặng.

We were initially assigned lớn the circuit work in the state capital, but this joy was short-lived, as once again Floriano became very ill.

Cha tôi ko bao nhiêu là 1 trong những quân nhân đích nghĩa, đơn thuần ông thấy tồi tàn vì như thế ko thể nhập cuộc Chiến giành giật Thế giới II chính vì tàn tật của tớ, tuy vậy bọn họ cũng khiến cho ông ứng thí cuộc đánh giá thể lực kéo lâu năm vài ba giờ đồng hồ đồng hồ đeo tay trước tiến độ ở đầu cuối, bài xích đánh giá thị giác.

Xem thêm: game show là gì

Dad wasn't a real militaristic kind of guy; he just felt bad that he wasn't able lớn fight in World War II on tài khoản of his handicap, although they did let him get through the several-hour-long army physical exam before they got lớn the very last test, which was for vision.

Tuy nhiên, lối yêu thương sách của chặn Độ bên trên điểm này sẽ không kéo lâu năm xa thẳm về phía bắc của Dãy Karakoram như Đường Johnson.

However, India's claim line in that area does not extend as far north of the Karakoram Mountains as the Johnson Line.

Ở Đông Nam Cực, lớp băng phía trên một vùng khu đất to lớn, trong những lúc ở Tây Nam Cực, nệm rất có thể kéo lâu năm cho tới 2.500 m đối với mực nước biển lớn.

In East Antarctica, the ice sheet rests on a major land mass, while in West Antarctica the bed can extend lớn more kêu ca 2,500 m below sea level.

Trường học tập này kéo lâu năm tứ mon, và về sau những ngôi trường tương tự động được tồ chức ở Kirtland và cũng ở Missouri, điểm nhưng mà với hằng trăm con người tham gia.

This school lasted for four months, and similar schools were later held in Kirtland and also in Missouri, which hundreds of people attended.

Sử dụng robot sữa chữa trị và gia hạn rất có thể kéo lâu năm tuổi tác lâu của hàng ngàn vệ tinh nghịch xoay xung quanh ngược khu đất.

Robotic repair and maintenance could extend the lives of hundreds of satellites orbiting around the Earth.

So với cờ vua, cờ vây với tất cả 1 bàn cờ to hơn với khá nhiều phạm vi nhằm nghịch tặc rộng lớn và những ván đấu kéo dài ra hơn nữa, và, tính tầm, với thật nhiều lựa lựa chọn thay cho thế nhằm kiểm tra trong những nước lên đường.

Compared lớn chess, Go has both a larger board with more scope for play and longer games, and, on average, many more alternatives lớn consider per move.

Vào ngày 15 mon 5 năm trước đó, nghị viện Liban kéo lâu năm nhiệm kỳ thêm thắt 17 mon, tự thất vọng về luật bầu cử.

On 15 May 2013, the Parliament extended its mandate for 17 months, due lớn the deadlock over the electoral law.

Tàu trường bay Chitose bị hư đốn kinh sợ nặng trĩu và Isuzu đang được mò mẫm cơ hội kéo nó bất trở thành.

The aircraft carrier Chitose was hit heavily and Isuzu unsuccessfully attempted to take the ship in tow.

Trước cơ Strauss đang được dứt 400 cái cầu kéo, đa số là được kiến thiết bên trên lục địa, chưa xuất hiện công trình xây dựng này đem tầm cỡ của công trình xây dựng mới mẻ này.

At the time, Strauss had completed some 400 drawbridges—most of which were inland—and nothing on the scale of the new project.

Chúng tôi ko van nài gì cả và cuộc viếng thăm hỏi của Shop chúng tôi chỉ kéo lâu năm ko chan chứa tía phút”.

We are not petitioners, and our visit will not last longer kêu ca three minutes.”

“Vào Thứ Hai, ngày 17 mon 9, Shop chúng tôi kéo rời khỏi được xác của vài ba người chiến sĩ cứu vãn hỏa, những người dân đang được xông vô tòa ngôi nhà hôm Thứ Ba tuần trước đó.

“On Monday, September 17, we pulled out the bodies of some fire fighters who had rushed into the building on the previous Tuesday.

Cuộc tiến công khiến cho 5 thành phần xịn thân phụ, sáu nhân viên cấp dưới công an Delhi, nhì nhân viên cấp dưới bảo đảm Quốc hội và một người thực hiện vườn bỏ mạng, tổng số là 14 và thực hiện tăng thêm mệt mỏi thân thích chặn Độ và Pakistan, dẫn theo thất vọng quân sự chiến lược chặn Độ-Pakistan kéo lâu năm cho tới mon 6 năm tiếp theo.

The attack led lớn the deaths of five terrorists, six Delhi Police personnel, two Parliament Security Service personnel and a gardener, in total 14 and lớn increased tensions between India and Pakistan, resulting in the 2001–02 India–Pakistan standoff.

Sự nghiệp nước ngoài gửi gắm của ông kéo dài ra hơn nữa 30 năm, bao hàm những phục vụ trong những đại sứ quán không giống nhau.

His diplomatic career spans more kêu ca 30 years, including posts in various embassies.

8 Ê-xê-chia đang được chào toàn bộ dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên cho tới dự một kỳ Lễ Vượt Qua trang trọng, và tiếp sau đó là Lễ Bánh Không Men kéo lâu năm bảy ngày.

8 Hezekiah invited all of Judah and Israel lớn a great Passover celebration, followed by the seven-day Festival of Unfermented Cakes.

Lần liên hệ trước tiên của tôi cho tới thành phần truyền thông là vô năm 1984, khi đài Đài truyền hình BBC với cuộc bãi thực kéo lâu năm một ngày

My first connection with the news truyền thông media was in 1984, the Đài truyền hình BBC had a one- day strike.

Lũ lụt kéo lâu năm đang được xẩy ra ở những nước Nam Á như Bangladesh, chặn Độ, Nepal và Pakistan, vô mon 7 cho tới mon 9 năm 2017.

Widespread monsoon flooding occurred in the South Asian countries of Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan from July through September 2017.

Xem thêm: interpretation là gì