lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào cần vương

Bảng kiến ​​thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương.

Bạn đang xem: lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào cần vương

Tên khởi nghĩa, thời gian, thủ lĩnh

Hoạt động nổi bật

Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm

Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)

–   Phạm Bảnh

–   Đinh Công Tráng

-Xây dựng căn cứ Ba Đình (Thanh Hóa) kiên cố với kết cấu độc đáo.

Trận chiến nổi tiếng nhất diễn ra vào tháng 1 năm 1887.

- Tiêu diệt sinh lực địch, làm chậm quá trình bình định Bắc Trung Bộ của Pháp.

- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm về tổ chức nghĩa quân, xây dựng căn cứ địa kháng chiến.

Khởi nghĩa Bãi Sậy (1885-1892)

– Nguyễn Thiện Thuật

-Xây dựng căn cứ Bãi Sậy (Hưng Yên), Hải Sông (Hải Dương).

- Nghĩa quân được tổ chức thành các đội nhỏ (20 người), đánh địch theo lối du kích trên cả đường thuỷ và bộ ở đồng bằng Bắc Bộ.

–   Là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của nhân dân ta ở đồng bằng cuối thế kỉ XIX.

–   Để lại bài học kinh nghiệm về tổ chức tác chiến và bài học về chiến tranh du kích.

cách mạng

* 1885 – 1888: ổ bi tiêu chuẩn

- Một cuộc nổi dậy điển hình

Xem thêm: Đánh giá cụ thể về 3 mẫu giày MLB NY thể thao nổi tiếng hiện nay

số lượng, xây dựng cơ sở, chế tạo

nhất trong phong trào Cần

Hương Khê

vũ khí, tích trữ lương thực, v.v.

Nhà vua.

(1885-1896)

* Từ 1889, liên tiếp cướp phá

- Để lại nhiều bài học

– Phan Đình Phùng

đẩy lùi các cuộc đột kích

kinh nghiệm tổ chức các hoạt động.

– Tháng Cao

truy quét địch, chủ động tiến công và đánh thắng nhiều trận lớn nổi tiếng.

chiến đấu

Xem thêm: hit and run là gì